Gdzie i jak szukać pracyPracy można szukać na wiele różnych sposobów. Najpopularniejszą formą poszukiwań jest Internet, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarek ofert pracy. Na portalach pracy zaznaczamy interesujący nas obszar zawodowy np. Obsługa Klienta, albo nazwę stanowiska, w tym przypadku Kierownik ds. Obsługi Klienta. Jeśli poszukujemy zatrudnienia w określonym mieście, albo województwie – zaznaczamy region. Chyba, że jesteśmy gotowi na przeprowadzkę nawet na drugi koniec Polski, wtedy możemy pominąć opcję zaznaczania określonego regionu. Poszukując zatrudnienia można także skorzystać z agencji pośrednictwa pracy, należy się jednak liczyć z tym, że najczęściej będziemy mieli podpisaną umowę pracy z określoną agencją, której będzie przysługiwać część naszego wynagrodzenia. Gdybyśmy byli bezpośrednio zatrudnieni przez pracodawcę, pensja byłaby najprawdopodobniej wyższa.

W dużych miastach są także organizowane Targi Pracy, na które zdecydowanie warto się wybrać. Na targach mamy możliwość bezpośredniego porozmawiania z przedstawicielami firm poszukujących pracowników, złożenia swojej aplikacji, skorzystania z usług doradczych dotyczących pisania curriculum vitae i listu motywacyjnego, czy też rozmowy rekrutacyjnej. Na tego typu imprezach organizowane są także różnego rodzaju wykłady i prelekcje specjalistów z różnych dziedzin życia i biznesu.

Ofert pracy można także poszukiwać w prasie codziennej oraz poprzez Publiczne Służby Zatrudnienia, m.in. poprzez Powiatowe Urzędy Pracy. Wśród studentów dużą popularnością cieszą się Akademickie Biura Karier.

Województwo podlaskie położone jest w północno-zachodniej części Polski, w geograficznym środku Europy. Zostało utworzone w 1999 roku z poprzedniego województwa białostockiego i części województw łomżyńskiego i suwalskiego. Wśród wszystkich województw wchodzących w skład RP, podlaskie znajduje się na 6 miejscu pod względem zajmowanej powierzchni i 14 pod względem liczby ludności. Według danych z 30.06.2012r województwo zajmowało powierzchnię 20 187 km², a jego populacja wynosiła 1 199 724 osoby.

Plik:POL województwo podlaskie COA.svgStopa bezrobocia w województwie podlaskim jest wyższa niż w całej Polsce i wynosi 15,6%, co stawia ten region na 10 miejscu pośród 16 województw w kraju. Ponad połowę wszystkich osób bezrobotnych stanowią mężczyźni. Wśród bezrobotnych najliczniejsze grupy stanowią przedstawiciele takich zawodów jak: sprzedawca, ślusarz, technik ekonomista, robotnik budowlany, technik mechanik, krawiec, murarz i technik rolnik.

Podlaska gospodarka opiera się głównie na rolnictwie, przemyśle spożywczym, lekkim, drzewnym, budowlanym i maszynowym. Wśród nich szczególnie dynamicznie rozwija się przetwórstwo rolno-spożywcze, o czym świadczy fakt, że podlaska produkcja masła oraz innych tłuszczów otrzymywanych z mleka stanowi 21,3 proc. produkcji krajowej. 

Supraśl

Miasto i Gmina Supraśl obejmują obszar o powierzchni 187,85 km2 we wschodniej części powiatu białostockiego w województwie podlaskim. Miasto położone jest nad rzeką Supraśl, wśród lasów Puszczy Knyszyńskej, w odległości około 15 km od Białegostoku. Według danych z 1 stycznia 2013 miasto liczyło 4673 mieszkańców. Co ciekawe, dzięki walorom ekologicznym miasta, czystości powietrza, brakowi ośrodków przemysłowych, mikroklimatowi oraz znajdującym się w pobliżu Supraśla bogatym złożom borowin, w 1999 Supraśl uzyskał status uzdrowiska.

Zgodnie z danymi Urzędu Statystycznego w Białymstoku i według stanu na koniec grudnia 2013 roku na terenie Miasta i Gminy Supraśl 1585 podmiotów gospodarczych prowadzi działalność. Wśród nich 216 reprezentuje branżę budowlaną, 178 przemysłową i 28 rolną. Reszta to firmy i zakłady usługowe oraz handlowe.

Jak wspomniano wyżej, na terenie miasta brak jest znaczącego przemysłu, który wpłynąłby na jakoś tamtejszego powietrza i przyczynił się do utarty uzdrowiskowej roli miasta. Rozwija się jedynie drobny przemysł włókienniczy, odzieżowy, drzewny i ceramiczny (głównie rzemiosło), praca Supraśl. Obecnie najważniejszym elementem lokalnej ekonomii jest turystyka i działalność uzdrowiskowa, które nie tylko generują wiele miejsc pracy, ale również generują bardzo duże przychody. Pracę w Supraślu znaleźć mogą pracownicy gastronomii, hotelarstwa, specjaliści z branży medycyny oraz rehabilitacji.

Ciechanowiec jest jednym z najstarszych miast Podlasia. Położony jest nad Nurcem, prawym dopływem Bugu. Na wschodnim brzegu rzeki zlokalizowana jest starsza część Ciechanowca wraz z dawnym rynkiem, cerkwią, kościołem, dawną synagogą i najważniejszymi lokalnymi urzędami. Po drugiej stronie znajduję się m.in. Muzeum Rolnictwa.

CiechanowiecCiechanowiec położony jest na Wysoczyźnie Drohiczyńskiej w powiecie wysokomazowieckim. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Ciechanowiec. Według danych z 31.12.2014 miasto zamieszkałe było przez 4834 mieszkańców, natomiast w całej gminie mieszkało 9097 mieszkańców.

Zgodnie z danymi Urzędu Statystycznego w Białymstoku i według stanu na koniec grudnia 2013 roku na terenie Gminy Ciechanowiec działalność prowadziły 652 podmioty gospodarki narodowej, w tym 109 firm budowlanych, 62 przemysłowych i 37 rolniczych, praca Ciechanowiec.

Na koniec 2013 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy było zarejestrowanych 444 bezrobotnych pochodzących z gminy Ciechanowiec. Przeważali wśród nich długotrwale bezrobotni, osoby po 55 roku życia oraz przedstawiciele takich zawodów, jak: sprzedawca, kucharz, fryzjer, robotnik gospodarczy i budowlaniec. Kobiety stanowiły 43% ogółu bezrobotnych, a stopa bezrobocia wynosiła 7,8%.

ChoroszczMiasto i gmina Choroszcz położone są w środkowej części województwa podlaskiego oraz zachodniej części powiatu białostockiego. Administracyjnie wchodzą w skład aglomeracji białostockiej. Powierzchnia miasta wynosi 16,8 km2. Według danych z połowy 2012 roku miasto liczyło 5716 mieszkańców.

W gospodarce gminy dominuje handel i usługi niematerialne. Znaczna liczba podmiotów zajmuje się działalnością produkcyjną i usługami materialnymi. Produkcja rolnospożywcza, mająca największy udział w lokalnym przemyśle, reprezentowana jest m.in. przez: Zakład produkcji spożywczej „KABO” zajmujący się produkcją wędlin i garmażerki, „PERKPOL” Zakład przetwórstwa mięsnego, prowadzący ubój i przetwórstwo mięsa czy „PELKAT” przetwórstwo rybne w Choroszczy. Produkcję drzewną reprezentują dwa tartaki w Klepaczach i w Czaplinie oraz kilkanaście zakładów produkcji mebli i usług stolarskich, a także kilka zakładów stolarki budowlanej. Znaczącym producentem materiałów budowlanych jest „Ceramika Złotoria” zajmująca się wyrobem cegły oraz Firma „METALKOMPLEX” w Krupnikach produkująca pokrycia dachowe. W zakresie budownictwa działa kilkadziesiąt firm budowlanych o różnym stopniu zorganizowania i zakresie prowadzonych robót, praca Choroszcz.

Udział bezrobotnych w ogólnej liczbie ludności w wieku produkcyjnym wskazuje, że sytuacja na lokalnym rynku pracy jest dobra. W 2012 roku stopa bezrobocia w Choroszczy wynosiła 8,6% i była niższa niż stopa bezrobocia w całym powiecie białostockim.

Dąbrowa BiałostockaDąbrowa Białostocka to miasto w województwie podlaskim, w powiecie sokólskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Dąbrowa Białostocka. Miasto położone jest nad rzeką Kropiwną (lewy dopływ Biebrzy), w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Znajduje się w urozmaiconym krajobrazowo paśmie wzgórz morenowych. Powierzchnia gminy wynosi 264 km² i jest to druga pod względem wielkości gmina w powiecie sokólskim. Liczba ludności miasta w połowie 2012 roku wynosiła 6 tysięcy osób.

Gmina Dąbrowa Białostocka ma charakter typowo rolniczy, a miasto stanowi jego ośrodek usługowy. W Dąbrowie Białostockiej rozwija się drobny przemysł, głównie spożywczy.

W 2012 roku na terenie gminy istniało 635 podmiotów gospodarki narodowej. Spośród nich 39 reprezentowało sektor rolniczy, 65 branżę przemysłową i 56 branżę budowlaną. Liczba osób bezrobotnych pochodzących z Dąbrowy Białostockiej i zarejestrowanych w sokólskim urzędzie pracy wynosiła 963 osoby, spośród których kobiety stanowiły mniejszość (40,6%). Stopa bezrobocia w gminie wynosiła 12,6%, praca Dąbrowa Białostocka. Najwięcej ofert pracy w gminie skierowanych jest do robotników gospodarczych, pracowników obsługi biurowej, sprzedawców, pracowników ochrony fizycznej i robotników budowlanych.

Czarna BiałostockaCzarna Białostocka (do 1962 Czarna Wieś) to miasto w województwie podlaskim, w powiecie białostockim, stanowiąca siedzibę gminy miejsko-wiejskiej Czarna Białostocka. Miasto położone jest na Wysoczyźnie Białostockiej, otoczone lasami Puszczy Knyszyńskiej oraz zaliczane do aglomeracji białostockiej. Według danych z 31 grudnia 2013 roku miasto zamieszkiwało 9 671 osób. Obszar gminy wynosi 207km2, a 75,8% tego obszaru to lasy należące do Puszczy Knyszyńskiej. Miasto położone jest w pięknej kniei leśnej w pobliżu malowniczego zalewu „Czapielówka”. Gmina Czarna Białostocka ma charakter rolniczy i jest gminą miejsko – wiejską.

Wśród bezrobotnych zarejestrowanych na terenie gminy Czarna Białostocka dominują osoby z wykształceniem podstawowym i niepełnym podstawowym – 33,38% ogółu bezrobotnych. Drugie miejsce zajmują osoby z wykształceniem zawodowym – stanowią oni 29,84% ogółu bezrobotnych.

W 2012 roku z terenu gminy Czarna Białostocka pochodziło 797 bezrobotnych, wśród których liczniejszą grupę stanowili mężczyźni. Liczba ta przekładała się na stopę bezrobocia w wysokości 10,5%.

Na terenie miasta i gminy ogółem zarejestrowanych jest 761 podmiotów gospodarczych (dane z 2012 roku). W sektorze rolniczym działa 25 przedsiębiorstw, w sektorze przemysłowym 116, a w sektorze budowlanym 100, praca Czarna Białostocka.

W 2012 roku w gminie Wasilków było ponad 900 bezrobotnych, z których większość stanowili mężczyźni. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosił 9,3%.

WasilkówWasilków to miasto w województwie podlaskim, w powiecie białostockim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Wasilków. Zaliczane jest do aglomeracji białostockiej. Liczba ludności Gminy Wasilków zgodnie z danymi z dnia 31.12.2010 r. wynosiła 13984 osób, w tym 9 725 zamieszkiwało obszar miejski i 4 259 obszar wiejski. W strukturze płciowej mieszkańców gminy dominują kobiety, na 100 mężczyzn przypada prawie 107 kobiet.

W 2010 roku w Gminie Wasilków zarejestrowanych było 1267 podmiotów gospodarczych, co stanowiło 12% wszystkich podmiotów w powiecie białostockim, przy czym 99% z nich stanowiło własność prywatną. W Gminie Wasilków funkcjonowało najmniej podmiotów o charakterze publicznym spośród wszystkich jednostek terytorialnych województwa. Do największych podmiotów gospodarczych w gminie i jednocześnie największych jej pracodawców (praca Wasilków) należą:

 • Unicell Poland Sp. z o.o.,
 • KAMA B. Zubydo J. Zubrycki sp.j., ul. Przemysłowa 1,
 • Pikulski Tomasz SEB-BUD, Dąbrówki 80/1,
 • PANDA sc, ul. Grodzieńska 35,
 • JR TECH Jan Rydzewski, ul. Grodzieńska 16,
 • Zakład Mechaniki Pojazdowej Antoni Szubzda, ul. Sosnowa 16,
 • „Mastex” Firma Handlowo-Budowlana Szaniawski Grzegorz, ul. Kościelna 3,
 • Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Pamex” Elżbieta Ostaszewska, ul. Polna 2/1,
 • PW JARD Jarosław Dziemian,
 • PPHU „Fast Service” Sochoń Tadeusz, ul. 11 Listopada 24.

Stopa bezrobocia w podlaskim mieście Łapy, podobnie jak w całym województwie należy do wyższych niż wynosi średnia w Polsce. Obecnie kształtuje się ona na poziomie około 19%, co jest wartością dosyć wysoką. Wśród bezrobotnych pochodzących z terenu gminy Łapy przeważają osoby długotrwale bezrobotne, a w strukturze wiekowej znaczną grupę stanowią osoby po 50-tym roku życia.

ŁapyGmina Łapy położona jest we wschodniej części Polski. W układzie administracyjnym zajmuje środkowy fragment województwa podlaskiego i graniczy od północy z gminą Choroszcz, od wschodu z gminą Turośń Kościelna i Suraż, od zachodu z gminą Sokoły, a od południa z gminą Poświętne. Według danych z 30 czerwca 2012 r. miasto liczyło 16 153 mieszkańców, praca Łapy.

Do 2009 roku gospodarka Łap oparta była przede wszystkim na działających wówczas: cukrowni – będącej niegdyś jedną z najlepszych w Polsce i Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego. Zakłady te zostały jednak zlikwidowane, pozbawiając pracy wielu mieszkańców gminy. Rozwój gospodarki przemysłowej w Łapach i okolicy hamuje przede wszystkim bliskie położenie Narwiańskiego Parku Narodowego. Z drugiej strony, dzięki atrakcyjności swojego położenia miasto ma potencjał do rozwoju gospodarki turystycznej.

Łomża jest trzecim co do wielkości ośrodkiem miejskim województwa podlaskiego, położonym w jego zachodniej części. Jest miastem na prawach powiatu i jednocześnie siedzibą powiatu łomżyńskiego. Łomża to główny ośrodek gospodarczy, edukacyjny i kulturowy ziemi łomżyńskiej, znajdującej się w obrębie historycznego Mazowsza. Powierzchnia zajmowana przez miasto to 32,6 km2, a jego populacja wynosi prawie 63 tysiące osób.

Plik:POL Łomża COA.svgCzynnikiem wpływającym na rozwój gospodarczy miasta jest jego położenie w regionie rolniczo-leśnym, dlatego dominującymi branżami łomżyńskiej gospodarki są branże mało uciążliwe ekologicznie: przemysł spożywczy, browarnictwo, elektronika, przemysł materiałów budowlanych, drzewny, meblarski, produkcja i przetwórstwo płodów rolnych, oraz turystyka i agroturystyka. Do głównych pracodawców miasta należą:

 • Browar Łomża (producent piwa),
 • DOMEL (producent okien bezołowiowych),
 • FARGOTEX (importer tkanin meblowych),
 • KONRAD (importer jałowic hodowlanych),
 • Łomżyńska Fabryka Mebli (producent mebli),
 • PEPEES (producent skrobi ziemniaczanej),
 • Purzeczko (ochrona osób i mienia),
 • UniGlass Polska (producent szyb zespolonych).

Co zaskakujące, w przypadku regionu łomżyńskiego, powiat łomżyński charakteryzuje się niższą stopą bezrobocia niż samo miasto Łomża. W lutym 2013r. procentowy udział bezrobotnych w powiecie i mieście wynosił odpowiednio 14% i 17,6%.

Oferty pracy dla mieszkańców Łomży i okolic dostępne są w lokalnej prasie, w Powiatowym Urzędzie Pracy i na Praca Łomża.