oferty pracy w województwie podlaskimZnalezienie pracy w województwie podlaskim nie należy do najłatwiejszych zadań. Okazuje się bowiem, że pod względem gospodarczym jest to dość słabo rozwinięty region. Jednak nie ma co się poddawać – dla chcącego nic trudnego! W dobie internetu wszystko jest możliwe i coraz łatwiejsze. Mając do dyspozycji tak wiele portali z ogłoszeniami, z pewnością uda się znaleźć coś odpowiedniego.

Sporą popularnością w tym rejonie Polski cieszą się zawody związane z budową oraz remontami. Tak zwane złote rączki z pewnością mają tam istny raj na ziemi. Można też znaleźć wiele ogłoszeń z ofertą pracy kasjerki oraz ekspedientki w sklepach związanych z różnymi branżami. Sama obsługa klienta oraz call center niewiele odstają od poprzedniej grupy. Równie ochoczo są poszukiwani przedstawiciele handlowi oraz pracownicy gastronomii (głównie restauracji), np. kucharze, czy kelnerki.

Okazuje się, że nie taki wilk straszny jak go malują. Zdobywając doświadczenie w konkretnej dziedzinie można się szybko wspiąć po szczebelkach kariery i stać się najlepszym na swoim stanowisku, wygryzając konkurencję.

Gdzie i jak szukać pracyPracy można szukać na wiele różnych sposobów. Najpopularniejszą formą poszukiwań jest Internet, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarek ofert pracy. Na portalach pracy zaznaczamy interesujący nas obszar zawodowy np. Obsługa Klienta, albo nazwę stanowiska, w tym przypadku Kierownik ds. Obsługi Klienta. Jeśli poszukujemy zatrudnienia w określonym mieście, albo województwie – zaznaczamy region. Chyba, że jesteśmy gotowi na przeprowadzkę nawet na drugi koniec Polski, wtedy możemy pominąć opcję zaznaczania określonego regionu. Poszukując zatrudnienia można także skorzystać z agencji pośrednictwa pracy, należy się jednak liczyć z tym, że najczęściej będziemy mieli podpisaną umowę pracy z określoną agencją, której będzie przysługiwać część naszego wynagrodzenia. Gdybyśmy byli bezpośrednio zatrudnieni przez pracodawcę, pensja byłaby najprawdopodobniej wyższa.

W dużych miastach są także organizowane Targi Pracy, na które zdecydowanie warto się wybrać. Na targach mamy możliwość bezpośredniego porozmawiania z przedstawicielami firm poszukujących pracowników, złożenia swojej aplikacji, skorzystania z usług doradczych dotyczących pisania curriculum vitae i listu motywacyjnego, czy też rozmowy rekrutacyjnej. Na tego typu imprezach organizowane są także różnego rodzaju wykłady i prelekcje specjalistów z różnych dziedzin życia i biznesu.

Ofert pracy można także poszukiwać w prasie codziennej oraz poprzez Publiczne Służby Zatrudnienia, m.in. poprzez Powiatowe Urzędy Pracy. Wśród studentów dużą popularnością cieszą się Akademickie Biura Karier.

Województwo podlaskie położone jest w północno-zachodniej części Polski, w geograficznym środku Europy. Zostało utworzone w 1999 roku z poprzedniego województwa białostockiego i części województw łomżyńskiego i suwalskiego. Wśród wszystkich województw wchodzących w skład RP, podlaskie znajduje się na 6 miejscu pod względem zajmowanej powierzchni i 14 pod względem liczby ludności. Według danych z 30.06.2012r województwo zajmowało powierzchnię 20 187 km², a jego populacja wynosiła 1 199 724 osoby.

Plik:POL województwo podlaskie COA.svgStopa bezrobocia w województwie podlaskim jest wyższa niż w całej Polsce i wynosi 15,6%, co stawia ten region na 10 miejscu pośród 16 województw w kraju. Ponad połowę wszystkich osób bezrobotnych stanowią mężczyźni. Wśród bezrobotnych najliczniejsze grupy stanowią przedstawiciele takich zawodów jak: sprzedawca, ślusarz, technik ekonomista, robotnik budowlany, technik mechanik, krawiec, murarz i technik rolnik.

Podlaska gospodarka opiera się głównie na rolnictwie, przemyśle spożywczym, lekkim, drzewnym, budowlanym i maszynowym. Wśród nich szczególnie dynamicznie rozwija się przetwórstwo rolno-spożywcze, o czym świadczy fakt, że podlaska produkcja masła oraz innych tłuszczów otrzymywanych z mleka stanowi 21,3 proc. produkcji krajowej. 

Supraśl

Miasto i Gmina Supraśl obejmują obszar o powierzchni 187,85 km2 we wschodniej części powiatu białostockiego w województwie podlaskim. Miasto położone jest nad rzeką Supraśl, wśród lasów Puszczy Knyszyńskej, w odległości około 15 km od Białegostoku. Według danych z 1 stycznia 2013 miasto liczyło 4673 mieszkańców. Co ciekawe, dzięki walorom ekologicznym miasta, czystości powietrza, brakowi ośrodków przemysłowych, mikroklimatowi oraz znajdującym się w pobliżu Supraśla bogatym złożom borowin, w 1999 Supraśl uzyskał status uzdrowiska.

Zgodnie z danymi Urzędu Statystycznego w Białymstoku i według stanu na koniec grudnia 2013 roku na terenie Miasta i Gminy Supraśl 1585 podmiotów gospodarczych prowadzi działalność. Wśród nich 216 reprezentuje branżę budowlaną, 178 przemysłową i 28 rolną. Reszta to firmy i zakłady usługowe oraz handlowe.

Jak wspomniano wyżej, na terenie miasta brak jest znaczącego przemysłu, który wpłynąłby na jakoś tamtejszego powietrza i przyczynił się do utarty uzdrowiskowej roli miasta. Rozwija się jedynie drobny przemysł włókienniczy, odzieżowy, drzewny i ceramiczny (głównie rzemiosło), praca Supraśl. Obecnie najważniejszym elementem lokalnej ekonomii jest turystyka i działalność uzdrowiskowa, które nie tylko generują wiele miejsc pracy, ale również generują bardzo duże przychody. Pracę w Supraślu znaleźć mogą pracownicy gastronomii, hotelarstwa, specjaliści z branży medycyny oraz rehabilitacji.

Ciechanowiec jest jednym z najstarszych miast Podlasia. Położony jest nad Nurcem, prawym dopływem Bugu. Na wschodnim brzegu rzeki zlokalizowana jest starsza część Ciechanowca wraz z dawnym rynkiem, cerkwią, kościołem, dawną synagogą i najważniejszymi lokalnymi urzędami. Po drugiej stronie znajduję się m.in. Muzeum Rolnictwa.

CiechanowiecCiechanowiec położony jest na Wysoczyźnie Drohiczyńskiej w powiecie wysokomazowieckim. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Ciechanowiec. Według danych z 31.12.2014 miasto zamieszkałe było przez 4834 mieszkańców, natomiast w całej gminie mieszkało 9097 mieszkańców.

Zgodnie z danymi Urzędu Statystycznego w Białymstoku i według stanu na koniec grudnia 2013 roku na terenie Gminy Ciechanowiec działalność prowadziły 652 podmioty gospodarki narodowej, w tym 109 firm budowlanych, 62 przemysłowych i 37 rolniczych, praca Ciechanowiec.

Na koniec 2013 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy było zarejestrowanych 444 bezrobotnych pochodzących z gminy Ciechanowiec. Przeważali wśród nich długotrwale bezrobotni, osoby po 55 roku życia oraz przedstawiciele takich zawodów, jak: sprzedawca, kucharz, fryzjer, robotnik gospodarczy i budowlaniec. Kobiety stanowiły 43% ogółu bezrobotnych, a stopa bezrobocia wynosiła 7,8%.

ChoroszczMiasto i gmina Choroszcz położone są w środkowej części województwa podlaskiego oraz zachodniej części powiatu białostockiego. Administracyjnie wchodzą w skład aglomeracji białostockiej. Powierzchnia miasta wynosi 16,8 km2. Według danych z połowy 2012 roku miasto liczyło 5716 mieszkańców.

W gospodarce gminy dominuje handel i usługi niematerialne. Znaczna liczba podmiotów zajmuje się działalnością produkcyjną i usługami materialnymi. Produkcja rolnospożywcza, mająca największy udział w lokalnym przemyśle, reprezentowana jest m.in. przez: Zakład produkcji spożywczej „KABO” zajmujący się produkcją wędlin i garmażerki, „PERKPOL” Zakład przetwórstwa mięsnego, prowadzący ubój i przetwórstwo mięsa czy „PELKAT” przetwórstwo rybne w Choroszczy. Produkcję drzewną reprezentują dwa tartaki w Klepaczach i w Czaplinie oraz kilkanaście zakładów produkcji mebli i usług stolarskich, a także kilka zakładów stolarki budowlanej. Znaczącym producentem materiałów budowlanych jest „Ceramika Złotoria” zajmująca się wyrobem cegły oraz Firma „METALKOMPLEX” w Krupnikach produkująca pokrycia dachowe. W zakresie budownictwa działa kilkadziesiąt firm budowlanych o różnym stopniu zorganizowania i zakresie prowadzonych robót, praca Choroszcz.

Udział bezrobotnych w ogólnej liczbie ludności w wieku produkcyjnym wskazuje, że sytuacja na lokalnym rynku pracy jest dobra. W 2012 roku stopa bezrobocia w Choroszczy wynosiła 8,6% i była niższa niż stopa bezrobocia w całym powiecie białostockim.

Dąbrowa BiałostockaDąbrowa Białostocka to miasto w województwie podlaskim, w powiecie sokólskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Dąbrowa Białostocka. Miasto położone jest nad rzeką Kropiwną (lewy dopływ Biebrzy), w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Znajduje się w urozmaiconym krajobrazowo paśmie wzgórz morenowych. Powierzchnia gminy wynosi 264 km² i jest to druga pod względem wielkości gmina w powiecie sokólskim. Liczba ludności miasta w połowie 2012 roku wynosiła 6 tysięcy osób.

Gmina Dąbrowa Białostocka ma charakter typowo rolniczy, a miasto stanowi jego ośrodek usługowy. W Dąbrowie Białostockiej rozwija się drobny przemysł, głównie spożywczy.

W 2012 roku na terenie gminy istniało 635 podmiotów gospodarki narodowej. Spośród nich 39 reprezentowało sektor rolniczy, 65 branżę przemysłową i 56 branżę budowlaną. Liczba osób bezrobotnych pochodzących z Dąbrowy Białostockiej i zarejestrowanych w sokólskim urzędzie pracy wynosiła 963 osoby, spośród których kobiety stanowiły mniejszość (40,6%). Stopa bezrobocia w gminie wynosiła 12,6%, praca Dąbrowa Białostocka. Najwięcej ofert pracy w gminie skierowanych jest do robotników gospodarczych, pracowników obsługi biurowej, sprzedawców, pracowników ochrony fizycznej i robotników budowlanych.

Czarna BiałostockaCzarna Białostocka (do 1962 Czarna Wieś) to miasto w województwie podlaskim, w powiecie białostockim, stanowiąca siedzibę gminy miejsko-wiejskiej Czarna Białostocka. Miasto położone jest na Wysoczyźnie Białostockiej, otoczone lasami Puszczy Knyszyńskiej oraz zaliczane do aglomeracji białostockiej. Według danych z 31 grudnia 2013 roku miasto zamieszkiwało 9 671 osób. Obszar gminy wynosi 207km2, a 75,8% tego obszaru to lasy należące do Puszczy Knyszyńskiej. Miasto położone jest w pięknej kniei leśnej w pobliżu malowniczego zalewu „Czapielówka”. Gmina Czarna Białostocka ma charakter rolniczy i jest gminą miejsko – wiejską.

Wśród bezrobotnych zarejestrowanych na terenie gminy Czarna Białostocka dominują osoby z wykształceniem podstawowym i niepełnym podstawowym – 33,38% ogółu bezrobotnych. Drugie miejsce zajmują osoby z wykształceniem zawodowym – stanowią oni 29,84% ogółu bezrobotnych.

W 2012 roku z terenu gminy Czarna Białostocka pochodziło 797 bezrobotnych, wśród których liczniejszą grupę stanowili mężczyźni. Liczba ta przekładała się na stopę bezrobocia w wysokości 10,5%.

Na terenie miasta i gminy ogółem zarejestrowanych jest 761 podmiotów gospodarczych (dane z 2012 roku). W sektorze rolniczym działa 25 przedsiębiorstw, w sektorze przemysłowym 116, a w sektorze budowlanym 100, praca Czarna Białostocka.

W 2012 roku w gminie Wasilków było ponad 900 bezrobotnych, z których większość stanowili mężczyźni. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosił 9,3%.

WasilkówWasilków to miasto w województwie podlaskim, w powiecie białostockim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Wasilków. Zaliczane jest do aglomeracji białostockiej. Liczba ludności Gminy Wasilków zgodnie z danymi z dnia 31.12.2010 r. wynosiła 13984 osób, w tym 9 725 zamieszkiwało obszar miejski i 4 259 obszar wiejski. W strukturze płciowej mieszkańców gminy dominują kobiety, na 100 mężczyzn przypada prawie 107 kobiet.

W 2010 roku w Gminie Wasilków zarejestrowanych było 1267 podmiotów gospodarczych, co stanowiło 12% wszystkich podmiotów w powiecie białostockim, przy czym 99% z nich stanowiło własność prywatną. W Gminie Wasilków funkcjonowało najmniej podmiotów o charakterze publicznym spośród wszystkich jednostek terytorialnych województwa. Do największych podmiotów gospodarczych w gminie i jednocześnie największych jej pracodawców (praca Wasilków) należą:

  • Unicell Poland Sp. z o.o.,
  • KAMA B. Zubydo J. Zubrycki sp.j., ul. Przemysłowa 1,
  • Pikulski Tomasz SEB-BUD, Dąbrówki 80/1,
  • PANDA sc, ul. Grodzieńska 35,
  • JR TECH Jan Rydzewski, ul. Grodzieńska 16,
  • Zakład Mechaniki Pojazdowej Antoni Szubzda, ul. Sosnowa 16,
  • „Mastex” Firma Handlowo-Budowlana Szaniawski Grzegorz, ul. Kościelna 3,
  • Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Pamex” Elżbieta Ostaszewska, ul. Polna 2/1,
  • PW JARD Jarosław Dziemian,
  • PPHU „Fast Service” Sochoń Tadeusz, ul. 11 Listopada 24.

Stopa bezrobocia w podlaskim mieście Łapy, podobnie jak w całym województwie należy do wyższych niż wynosi średnia w Polsce. Obecnie kształtuje się ona na poziomie około 19%, co jest wartością dosyć wysoką. Wśród bezrobotnych pochodzących z terenu gminy Łapy przeważają osoby długotrwale bezrobotne, a w strukturze wiekowej znaczną grupę stanowią osoby po 50-tym roku życia.

ŁapyGmina Łapy położona jest we wschodniej części Polski. W układzie administracyjnym zajmuje środkowy fragment województwa podlaskiego i graniczy od północy z gminą Choroszcz, od wschodu z gminą Turośń Kościelna i Suraż, od zachodu z gminą Sokoły, a od południa z gminą Poświętne. Według danych z 30 czerwca 2012 r. miasto liczyło 16 153 mieszkańców, praca Łapy.

Do 2009 roku gospodarka Łap oparta była przede wszystkim na działających wówczas: cukrowni – będącej niegdyś jedną z najlepszych w Polsce i Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego. Zakłady te zostały jednak zlikwidowane, pozbawiając pracy wielu mieszkańców gminy. Rozwój gospodarki przemysłowej w Łapach i okolicy hamuje przede wszystkim bliskie położenie Narwiańskiego Parku Narodowego. Z drugiej strony, dzięki atrakcyjności swojego położenia miasto ma potencjał do rozwoju gospodarki turystycznej.