Oferty pracy

Praca: Główny księgowy

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolnie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Miejsce pracy: Kolno
Ogłoszenie o naborze Nr 72202

Warunki pracy

Praca administracyjno- biurowa w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kolnie w dni robocze od poniedziałku do piątku.Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godziny dziennie, wymagająca obsługi komputera, sprzętu teleinformatycznego i pozostałych urządzeń biurowych. Praca w budynku jednopiętrowym bez podjazdu. Pomieszczenie sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań

 • Organizuje i doskonali prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i polityką rachunkowości.
 • Kompletuje dokumenty księgowe, zatwierdza i dekretuje celem wprowadzenia do ewidencji księgowej.
 • Opracowuje projekt planów finansowych dochodów i wydatków budżetu PIW oraz na bieżąco dokonuje zmian w planie finansowym jednostki. Opracowuje harmonogram wydatków oraz dokonuje jego modyfikacji.
 • Wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi w celu prawidłowego, i terminowego regulowania zobowiązań jednostki oraz dokonywania rozliczeń finansowych.
 • Uzgadnia salda, prowadzi czynności windykacyjne należności celem zapewnienia terminowego ściągania należności oraz spłaty zobowiązań.
 • Sporządza sprawozdania finansowe i budżetowe jednostki i inne analizy finansowe na potrzeby jednostki nadrzędnej.
 • Wykonuje czynności związane z obsługą elektronicznego systemu budżetu państwa „Trezor” w celu zapewnienia szybkiego przepływu informacji dotyczących budżetu państwa.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego winna spełniać jeden z poniższych warunków :
a)mieć ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie , ekonomiczne wyższe studia zawodowe , uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadać co najmniej 3 letnią praktykę w księgowości,
b)mieć ukończoną średnią policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiadać co najmniej 6 –letnią praktykę w księgowości
c)być wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów
d)posiadać certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów

doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość aktualnie obowiązujących ustaw w zakresie: - służby cywilnej, - Inspekcji Weterynaryjnej, - finansów publicznych, - rachunkowości,
 • Biegła obsługa komputera
 • Umiejętność pracy w zespole, kreatywność, odporność na stres, odpowiedzialność
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  PODOBNE OFERTY PRACY

  Główny księgowy


  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolnie

  Lokalizacja: podlaskie, Kolno

  Data publikacji: 2021-01-08

  Warunki pracy Praca administracyjno- biurowa w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kolnie w dni robocze od poniedziałku do piątku.Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godziny dziennie, wymagająca...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Budimex SA
  Lokalizacja: podlaskie, Białystok

  Data publikacji: dzisiaj

  Do Twoich zadań należeć będzie: uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych i odbiorach robót organizowanych przez Zamawiających i Nadzory Inwestorskie, przeprowadzanie przeglądów własnych, sprawdzających...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  TeamQuest
  Lokalizacja: podlaskie, Białystok

  Data publikacji: dzisiaj

  Designing and programming BigData applications; Participation in creating application architecture; Creation of new and maintenance of already functioning software modules in accordance with the provided specification;...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  ASTEK Polska
  Lokalizacja: podlaskie,

  Data publikacji: dzisiaj

  Poszukujemy: Senior Frontend Developer Oferujemy: 1000-1200 zł netto + VAT / dzień / B2B Praca zdalna: 100% ZDALNIE Sektor: Bankowy Będziesz odpowiedzialny za: Rozwój nowych funkcjonalności w obszarze bankowości...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Apteka Dr.Max
  Lokalizacja: podlaskie, Łomża

  Data publikacji: dzisiaj

  Poszukujemy Magistra Farmacji na cały etat oraz dodatkowe godziny! Obowiązki: obsługa pacjentów na najwyższym poziomie sprzedaż leków oraz wykonywanie leków recepturowych i aptecznych prawidłowe przyjmowanie i...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  logo praca podlaskie ciemne