Oferty pracy

Praca: Główny specjalista

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku
Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Suwałki
Ogłoszenie o naborze Nr 119754

Warunki pracy

Praca w terenie połączona z wysiłkiem fizycznym, w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych (zimno, upał).  Praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, obsługa urządzeń biurowych. Obsługa klienta zewnętrznego; zagrożenie korupcją.

Zakres zadań

 • Kontroluje stan fitosanitarny towarów przeznaczonych na eksport lub reeksport.
 • Wydaje świadectwa fitosanitarne, paszporty roślin i zaświadczenia o stanie zdrowotności roślin.
 • Pobiera próby roślin, produktów roślinnych, przedmiotów, podłoży, gleby w celu stwierdzenia występowania i rozprzestrzeniania się organizmów szkodliwych.
 • Przygotowuje dokumenty niezbędne w celu wydania decyzji administracyjnych.
 • Kontroluje wprowadzanie, przemieszczanie i przechowywanie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów oraz zaopatrzenie ich w dokumenty wynikające z przepisów .
 • Prowadzi rejestrację przedsiębiorców oraz przygotowuje dokumenty niezbędne do dokonania wpisu do rejestru lub ewidencji.
 • Wykonuje obserwacje upraw, rejestruje terminy pojawu i nasilenia organizmów szkodliwych.
 • Przygotowuje dane w celu sporządzenia planów i sprawozdań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego praca w jednostkach związanych z rolnictwem, ogrodnictwem lub dziedzinami pokrewnymi.
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B;
 • Znajomość ustaw o ochronie roślin, o środkach ochrony roślin, o nasiennictwie oraz przepisów wykonawczych;
 • Znajomość ustaw: Kodeks Postępowania Administracyjnego, o swobodzie działalności gospodarczej;
 • Komunikatywność;
 • Znajomość obsługi komputera;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  PODOBNE OFERTY PRACY

  Specjalista


  Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach

  Lokalizacja: podlaskie, Suwałki

  Data publikacji: dzisiaj

  Warunki pracy - Praca w środowisku biurowym, głównie w siedzibie urzędu w godzinach 7.30 – 15.30. - Praca pod presją czasu, obsługa interesantów, liczne bezpośrednie kontakty telefoniczne i mailowe - Na stanowisku...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  Specjalista


  Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

  Lokalizacja: podlaskie, Białystok

  Data publikacji: 2023-05-19

  Warunki pracy praca związana z bieżącym wdrażaniem sprzętu informatycznego oraz wykonywaniem okresowych oraz doraźnych jego przeglądów, konserwacji i napraw; kontakt bezpośredni i telefoniczny z administratorami...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  Urzędnik ubezpieczeń społecznych


  Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie

  Lokalizacja: podlaskie, Augustów

  Data publikacji: 2023-05-18

  praca administracyjno - biurowa, obsługa urządzeń biurowych Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  CEMEX Polska Sp. z o.o.
  Lokalizacja: podlaskie,

  Data publikacji: dzisiaj

  Wymagania formalne Wykształcenie zawodowe lub średnie. Mile widziane ukończone kierunki techniczne z zakresu budownictwa, elektryki, automatyki lub mechaniki; Doświadczenia w pracy na stanowisku operatora węzła...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  MP PTUJ d.o.o.
  Lokalizacja: podlaskie, Białystok, (praca na terenie Niemiec)

  Data publikacji: dzisiaj

  Opis stanowiska: spawanie blach i rur ze stali czarnej i nierdzewnej, zapewnienie jakościowego spawania, sprawdzanie jakości przygotowanych połączeń spawanych, wykonywanie spawania w różnych pozycjach (montaż HL-45),...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Unihouse S.A.
  Lokalizacja: podlaskie, Białystok, praca na terenie Niemiec

  Data publikacji: dzisiaj

  Zadania: Montaż modułów na placu budowy Uzupełnianie brakujących elementów konstrukcji i instalacji Montaż płyt karton-gipsowych, ścianek działowych, szpachlowanie, malowanie ścian Montaż elementów wykończenia...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Unihouse S.A.
  Lokalizacja: podlaskie, Bielsk Podlaski, praca na terenie Niemiec

  Data publikacji: dzisiaj

  Zadania: Montaż modułów na placu budowy Uzupełnianie brakujących elementów konstrukcji i instalacji Montaż płyt karton-gipsowych, ścianek działowych, szpachlowanie, malowanie ścian Montaż elementów wykończenia...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  logo praca podlaskie ciemne