Oferty pracy

Praca: Kierownik oddziału

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kierownik oddziału
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 76305

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,


- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,


- nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),


- praca pod presją czasu.


Praca wykonywana w budynku przy ul. Warszawskiej 3. Budynek nie uwzględnia potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz wymagań dostępności dla osób na wózkach inwalidzkich (brak podjazdu, windy). Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

Zakres zadań

 • opracowuje szczegółowo sposób pracy dyspozytorni medycznej z uwzględnieniem ciągłości jej funkcjonowania oraz organizacji pracy dyspozytorów medycznych
 • opracowuje plan postępowania na wypadek awarii uniemożliwiającej przyjmowanie i obsługę powiadomień o zdarzeniach i zgłoszeniach alarmowych
 • nadzoruje pracę dyspozytorów medycznych oraz dokonuje oceny sposobu realizacji zadań przez dyspozytorów medycznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo i kwalifikacje wymagane dla pielęgniarki systemu lub wyższe pierwszego stopnia na kierunku ratownictwa medycznego
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie zawodowe: 5 lat w zakresie realizacji zadań na stanowisku dyspozytora medycznego
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 08 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
 • znajomość przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2018 r. w sprawie organizacji dyspozytorni medycznej
 • znajomość przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie ramowych procedur obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach przez dyspozytora medycznego
 • znajomość przepisów Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 9 września 2019 r. w sprawie algorytmu zbierania wywiadu medycznego przez dyspozytora medycznego
 • znajomość przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
 • posiadanie następujących kompetencji: komunikacja, umiejętność argumentowania, odporność na stres, zarządzanie ludźmi
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo w tym ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  PODOBNE OFERTY PRACY

  Zastępca kierownika oddziału


  Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

  Lokalizacja: podlaskie, Białystok

  Data publikacji: 2021-04-09

  Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, - praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, - nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), - praca pod presją czasu. Praca wykonywana w budynku przy...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Luxoft
  Lokalizacja: podlaskie,

  Data publikacji: dzisiaj

  Work on Implementation of custom services, applications, and device management features running on custom device. Ensure the product software has the highest quality, performance and security. Hands on experience working on...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Luxoft
  Lokalizacja: podlaskie,

  Data publikacji: dzisiaj

  We are building a new Krakow-based pod comprising full stack (Scala/Java/JavaScript) developers who will be a part of the global electronic Equities Trading development team formed of 4 pods globally (London, Hong Kong,...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Luxoft
  Lokalizacja: podlaskie,

  Data publikacji: dzisiaj

  develop and maintain multiple Java based applications prepare unit and functional tests communication with customers around the world create jira templates, workflows, forms, attributes working with documentation provided by...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Luxoft
  Lokalizacja: podlaskie,

  Data publikacji: dzisiaj

  Responsible for overall technology direction for the assigned module/project Designs, develops and modifies code based on functional and system requirements Ensure that architectural designs are future-proofed from a scale,...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  logo praca podlaskie ciemne