Oferty pracy

Praca: Młodszy kontroler skarbowy

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 112891

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno- biurowa

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej

 • praca wymaga sprawności obu rąk

 • użytkowanie sprzętu biurowego (np.: drukarka, kserokopiarka, niszczarka, itp.)

 • zadania wykonywane w siedzibie UrzęduMiejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • stanowisko pracy znajduje się na VII piętrze dziesięciopiętrowego budynku

 • stanowisko pracy wyposażone jest w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno - biurowych z obsługą komputera

 • oświetlenie sztuczne i naturalne

 • winda jest dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich

 • budynek posiada podjazd dla osób niepełnopsrawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich

 • przed budynkiem jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych

 • występują bariery architektoniczne: węzeł sanitarny nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo

 • stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych

Zakres zadań

 • przeprowadza czynności sprawdzające dotyczące złożonych przez podatników deklaracji, wniosków i innych dokumentów, w tym przesłanych w postaci elektronicznej
 • analizuje poprawność i zasadność złożonych korekt deklaracji, wzywa podatników do wyjaśnień w tym zakresie
 • obsługuje programy informatyczne i wprowadza do nich dane z ustaleń przeprowadzonej czynności, obsługuje raporty generowane z programów informatycznych, kieruje w tym zakresie wnioski do komórek organizacyjnych urzędu
 • monitoruje terminowość składanych przez podatników deklaracji, wniosków, informacji i innych dokumentów, w tym przygotowuje projekty wezwań do podatników
 • udziela podatnikom telefonicznych informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego oraz sposobie załatwienia spraw w urzędzie
 • udziela pisemnych odpowiedzi na zapytania innych organów podatkowych lub instytucji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa
 • Znajomość przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz aktów wykonawczych
 • Umiejętności analityczne
 • Komunikatywność
 • Skrupulatność, dociekliwość, wnikliwość
 • W jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1633), ani nie była ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ


  Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" Sp. z o.o.
  Lokalizacja: podlaskie, Suwałki

  Data publikacji: dzisiaj

  w zakresie następujących zagadnień: Kursy stacjonarne: Przedłużanie rzęs metodą 2-3D / metodą 1:1 / Volume Russian (4D-8D) Laminowanie i lifting rzęs Stylizacja brwi – regulacja, henna zwykła i pudrowa Masaż...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" Sp. z o.o.
  Lokalizacja: podlaskie, Łomża

  Data publikacji: dzisiaj

  w zakresie następujących zagadnień: Kursy stacjonarne: Przedłużanie rzęs metodą 2-3D / metodą 1:1 / Volume Russian (4D-8D) Laminowanie i lifting rzęs Stylizacja brwi – regulacja, henna zwykła i pudrowa Masaż...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" Sp. z o.o.
  Lokalizacja: podlaskie, Białystok

  Data publikacji: dzisiaj

  w zakresie następujących zagadnień: Kursy stacjonarne: Przedłużanie rzęs metodą 2-3D / metodą 1:1 / Volume Russian (4D-8D) Laminowanie i lifting rzęs Stylizacja brwi – regulacja, henna zwykła i pudrowa Masaż...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Bank Pocztowy S.A.
  Lokalizacja: podlaskie, Białystok

  Data publikacji: dzisiaj

  Twój zakres obowiązków generowanie danych z hurtowni danych na potrzeby bieżącego raportowania sprzedaży, rozliczania konkursów sprzedażowych i systemu premiowego tworzenie i dystrybucja raportów sprzedażowych...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  logo praca podlaskie ciemne