Oferty pracy

Praca: Radca prawny

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 87788

Warunki pracy

• Praca związana z obsługą prawną i ochroną interesów kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku; • Kontakt bezpośredni oraz telefoniczny z kierownictwem Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, funkcjonariuszami i pracownikami Policji oraz podmiotami zewnętrznymi; • Praca o charakterze administracyjno-biurowym oraz prawniczym. • Stanowisko pracy usytuowane jest na I piętrze budynku jednostki w pomieszczeniu biurowym. • Narzędzia i materiały pracy: praca w pomieszczeniu biurowym; biurko, telefon, komputer, drukarka, szafy biurowe. • Bariera architektoniczna: w budynku brak jest windy.

Zakres zadań

 • Realizuje pomoc prawną w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.
 • Udziela porad prawnych i sporządza opinie prawne dla kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.
 • Wykorzystuje dostępne środki prawne w celu skutecznej ochron interesów Komendy, w tym występuje przed sądami powszechnymi, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Sądem Najwyższym i innymi organami orzekającymi w zależności od charakteru danej sprawy.
 • Uzgadnia i opiniuje pod względem prawnym projekty aktów prawnych, umów i innych dokumentów, z którymi wiążą się zobowiązania lub prawa majątkowe.
 • Udziela porad, wyjaśnień i konsultacji policjantom i pracownikom Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.
 • Realizuje zadania z zakresu postępowania szkodowego w sprawach, w których występują przesłanki działania policjanta w granicach dopuszczalnego ryzyka.
 • Bada zasadność zgłaszanych roszczeń odszkodowawczych i przedstawia wnioski co do sposobu ich załatwienia.
 • Inicjuje postępowania w celu uchylenia lub zmiany aktów prawnych oraz dokonuje oceny prawnej wniosków i postulatów zgłaszanych przez kierowników komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe studia prawnicze z tytułem magistra
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Wpis na listę radców prawnych.
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli tajne lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli tajne.
 • Biegła znajomość ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji i rozporządzeń wydanych na jej podstawie,
 • oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego w tym zakresie,
 • a także przepisów Kodeksu pracy, kodeksu cywilnego i postępowania cywilnego, kodeksu postępowania administracyjnego i kodeksu karnego oraz kodeksu postępowania karnego,
 • ustawy o służbie cywilnej i jej przepisów wykonawczych;
 • samodzielność,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • umiejętność analizowania i interpretowania przepisów prawa,
 • umiejętność logicznego formułowania myśli,
 • komunikatywność i kreatywność,
 • asertywność oraz zdolność negocjacji,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  PODOBNE OFERTY PRACY

  Radca Prawny


  Budimex SA

  Lokalizacja: podlaskie,

  Data publikacji: 2021-11-08

  Twoje przyszłe zadania: opracowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów w procesie budowlanym, w tym z publicznymi zamawiającymi; udzielanie porad prawnych i przygotowywanie opinii prawnych; przygotowywanie korespondencji...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Genpact PL
  Lokalizacja: podlaskie,

  Data publikacji: dzisiaj

  Obowiązki Zarzadzanie zamówieniami i wyliczanei bonusow dla sprzedawcow Zarzadzanie rezerwami na sprzedaż Zarzadzanie klientami ( sparwdzenie kontraktu ) Przeprowadzenie wszystkich, wymaganych kontroli dotyczących...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  IT CONNECT Sp. z o.o.
  Lokalizacja: podlaskie,

  Data publikacji: dzisiaj

  tworzenie i modyfikacja kodu źródłowego współtworzenie dokumentacji projektowej współpraca ze wsparciem projektowym i z kierownikiem projektu minimum 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku znajomość frameworku...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  IT CONNECT Sp. z o.o.
  Lokalizacja: podlaskie,

  Data publikacji: dzisiaj

  Creating and maintaining an application and tooling to create content and metadata which is used throughout the content chain. The core functionality is an editor where exercises and content can be created in. This can be...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  NOKIA
  Lokalizacja: podlaskie,

  Data publikacji: dzisiaj

  Location: Wrocław Nokia is committed to innovation and technology leadership across mobile, fixed and cloud networks. Your career here will have a positive impact on people’s lives and will help us build the...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  logo praca podlaskie ciemne