Oferty pracy

Praca: Specjalista ds. sprzedaży telefonicznej

Rozwijaj skrzydła razem z nami

 

Aventus Group Sp. z o. o. to międzynarodowa firma z branży FinTech (Financial technology). Od ponad 9 lat świadczymy usługi finansowe w oparciu o nowoczesne narzędzia online

Poszukujemy pasjonatów do działu Contact Center:

Specjalista ds. sprzedaży telefonicznej
Miejsce pracy: Białystok
Zadania:
 • Realizacja kampanii sprzedażowych w zakresie produktów pożyczkowych  
 • Aktywna sprzedaż produktów przy połączeniach wychodzących (ciepłe bazy)  
 • Realizacja wyznaczonych celów
Wymagania:
 • Znajomość obsługi komputera jest dla Ciebie codziennością
 • Posiadasz silną motywacja do pracy i zorientowanie na osiąganie wyznaczonych celów  
 • Jesteś Komunikatywny  
 • Posiadasz doświadczenie w telefonicznej  sprzedaży lub obsłudze klienta
Oferujemy:
 • Umowę o pracę
 • Atrakcyjne zarobki (stała podstawa+premie)
 • Rozwój zawodowy i osobisty
 • Strefa chillouta (w tym x-box)
 • Dofinansowanie do karty sportowej/ medycznej

Informacja przekazywana w oparciu o regulacje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L Nr 119, str. 1) dalej RODO i Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn zm.).

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w związku z procesem rekrutacji jest Aventus Group Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2b, 15-888 Białystok, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000355948.
2. Z administratorem można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@aventusgroup.pl lub pisemnie na wskazany powyżej adres.
3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego przez 2 miesiące od zakończenia obecnego procesu rekrutacji. W przypadku udzielenia zgody na wykorzystanie Pani/Pana danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres 1 roku od zakończenia bieżącego procesu rekrutacji. W razie cofnięcia zgody dane zostaną niezwłocznie usunięte.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pan/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy podstawą W pewnych przypadkach tj. co do danych wykraczających poza katalog wskazany w art. 22 (1) § 1 KP podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie wyrażona przez kandydata zgoda – art. 6 ust. 1 a) RODO . Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych uniemożliwi prowadzenie procesu rekrutacyjnego.
6. Co do zasady administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich, tj. państw poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Gdyby miał się odbyć taki transfer danych osobowych, co może się zdarzyć m.in. w związku z ewentualnym korzystaniem przez administratora z rozwiązań informatycznych administrator zapewni mechanizmy, które zgodnie z prawem Unii legalizują transfer i zapewniają odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych.
7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty wspierające administratora w procesach rekrutacyjnych a także podmioty przetwarzające dane w jego imieniu takie jak dostawcy usług IT czy też dostawy usług doradczych.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Zakres każdego z tych praw, sytuacje w których można z nich skorzystać oraz sposób realizacji prawa, wynikają z przepisów prawa. To z którego prawa osoba, której dane dotyczą będzie mogła skorzystać będzie zależeć między innymi od celu i podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych. Ponadto informujemy, że osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
9. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe podane w procesie rekrutacji nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania.

Jeżeli chcieliby Państwo aby dane osobowe zostały wprowadzone również do naszej bazy rekrutacyjnej i były przetwarzane w związku z przyszłymi procesami rekrutacyjnymi prowadzonymi przez administratora na podobne stanowiska, prosimy o wyrażenie na to zgody poprzez zamieszczenie w CV oświadczenia o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych przesłanych w CV w bazie rekrutacyjnej Aventus Group Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku ul. Kardynała Stefan Wyszyńskiego 2b, 15-888 Białystok w celu przeprowadzenie przyszłego postępowania rekrutacyjnego”.

Przypominamy, że w każdej aplikacji powinna znaleźć się klauzula:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w przesłanym CV przez Aventus Group Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku ul. Kardynała Stefan Wyszyńskiego 2b, 15-888 Białystok w celu przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego na stanowisko Specjalista ds. sprzedaży telefonicznej”.
APLIKUJ TERAZ

PODOBNE OFERTY PRACY

Specjalista ds. Telesprzedaży


EUROPEAN EDUCATION AGENCY

Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: 2021-11-24

Aktywna sprzedaż produktów przez kanał telefoniczny Obsługa klienta w procesie zakupu jak i po nim Zapewnienie wysokiej jakości obsługi klientów Doświadczenie w sprzedaży przez telefon – mile widziane Pewność...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Objectivity Sp. z o.o.
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: dzisiaj

Division of working time: 60% working with client, designing new features 20% working with team 20% Developing Your daily work: Designing software architecture. Communicating and building a relationship with customers....

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Objectivity Sp. z o.o.
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: dzisiaj

Your daily work: Your people work only with you. We do not remove people from your team without consulting with you and obtaining your agreement. As a PM you are fully responsible for project budgets: you provide estimates...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


NES Global Talent
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: dzisiaj

Opis stanowiska: prowadzenie, nadzorowanie i koordynacja robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną i zasadami BHP współpraca z podwykonawcami, inwestorem i projektantami kontrola budżetu...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Bank Pocztowy S.A.
Lokalizacja: podlaskie, Łomża

Data publikacji: dzisiaj

Poszukujemy osoby, która: pracowała w sprzedaży produktów bankowych, finansowych lub telekomunikacyjnych (jeśli nie masz doświadczenia, możesz je zdobyć na stanowisku Młodszego Opiekuna Klienta), posiada...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

logo praca podlaskie ciemne