Oferty pracy

Praca: Specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 70119

Warunki pracy

kontakt bezpośredni oraz telefoniczny z pracownikami innych komórek organizacyjnych urzędu, innych jednostek Policji oraz interesantami,
praca związana z opracowywaniem dokumentacji z zakresu przetwarzania danych osobowych, prowadzeniem szkoleń policjantów i pracowników z zakresu ochrony danych osobowych, monitorowanie prawidłowości realizacji zasad przetwarzania danych osobowych przez policjantów i pracowników.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


stanowisko pracy usytuowane jest na III piętrze budynku jednostki w pomieszczeniu biurowym;
narzędzia i materiały pracy: biurko, telefon, komputer,
w budynku brak jest windy, konieczność przemieszczania się pomiędzy kondygnacjami;
Przed zatrudnieniem niezbędne będzie poddanie się procedurze w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą :poufne” zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych.

Zakres zadań

 • Realizowanie obowiązków inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego poprzez sprawowanie bieżącego nadzoru nad funkcjonowaniem niejawnych systemów teleinformatycznych oraz realizacją zadań przez administratorów i użytkowników tych systemów, a zawartych w dokumentacji opracowanej dla poszczególnych systemów.
 • Reagowanie na zaistniałe incydenty teleinformatyczne, przeprowadzanie czynności wyjaśniających, sporządzanie dokumentacji z zaistniałych incydentów teleinformatycznych oraz opracowywanie procedur zaradczych.
 • Kontrola komórek organizacyjnych KWP w Białymstoku w zakresie przetwarzania informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych w oparciu o roczny plan kontroli.
 • Szkolenie pracowników z zakresu bezpieczeństwa niejawnych systemów teleinformatycznych.
 • Prowadzenie audytów i sprawdzeń systemów niejawnych użytkowanych w KWP w Białymstoku oraz uczestniczenie w tworzeniu i likwidacji stanowisk dostępowych do systemów niejawnych.
 • Uczestniczenie w określaniu poziomu zagrożeń, szacowaniu ryzyka oraz doborze środków bezpieczeństwa fizycznego w zakresie lokalizacji stanowisk systemów niejawnych w celu zapewnienia optymalnego zabezpieczenia przetwarzanych informacji niejawnych oraz w tworzeniu opisu lokalnego środowiska stanowiska komputerowego systemu niejawnego.
 • Nadzorowanie funkcjonowania systemu kontroli dostępu do monitoringu, funkcjonujących na terenie obiektu Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku usytuowanego przy ul. Sienkiewicza 65.
 • Przeprowadzanie czynności sprawdzających w systemach informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie o profilu informatycznym, teleinformatycznym lub kierunkach pokrewnych
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Wiedza z zakresu organizacji, funkcjonowania i zabezpieczania systemów informatycznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Specjalistyczne przeszkolenie dla administratorów i inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • Umiejętności pracy w zespole
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Komunikatywność
APLIKUJ TERAZ

PODOBNE OFERTY PRACY

Specjalista


Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: 2020-10-23

Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:praca administracyjno-biurowa,obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,większość czynności jest wykonywana w pozycji...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

Główny specjalista


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: 2020-10-13

Warunki pracypraca administracyjno-biurowapraca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracykrajowe lub zagraniczne wyjazdy służboweprzeprowadzenie kontroli w jednostkach zewnętrznychPraca wykonywana w...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

Specjalista


Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: 2020-10-12

Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:praca administracyjno-biurowa,obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,większość czynności jest wykonywana w pozycji...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

Sprawdź najnowsze ogłoszenia


Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce
Lokalizacja: podlaskie, Sokółka

Data publikacji: dzisiaj

odbieranie desek z z maszyn, sztaplowanie desek, zbijanie i montaż paletWymagania konieczne:Zawód: Pozostali robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni (wymagany staż - lata: 0, miesiące: 1)Wykształcenie: podstawowe,...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Jacobs
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: dzisiaj

Responsibilities/Accountabilities:Supporting the design team in project execution,Manage the setup, development, configuration, establishment of the Common Data Environment (CDE) for project use,Setup and manage BEP, MIDP...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


NOKIA
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: dzisiaj

Localization: Wrocław Daily activitiesPlans, designs and executes items in laboratory IP network area. Coordinates activities within own responsibility area. Has developed specialist knowledge in one area. Coaches other...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie
Lokalizacja: podlaskie, Radziłów

Data publikacji: dzisiaj

pracownik administracyjno-biurowy

– WIĘCEJ INFORMACJI –

logo praca podlaskie ciemne