Oferty pracy

Praca: Specjalista

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 74424

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


Częsta praca w terenie, w trudnych warunkach (lasy, tereny podmokłe) oraz praca administracyjno - biurowa w siedzibie urzędu. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, elektryczne urządzenia biurowe). Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne pracy Stanowisko pracy mieści się na I piętrze. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Urząd nie posiada windy oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Toalety niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • przeprowadzanie wizji terenowych i sporządzanie z nich protokołów oraz wyliczanie wielkości odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta objęte ochroną w celu zrekompensowania poniesionych strat,
 • prowadzenie spraw dotyczących wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone przez gatunki chronione poprzez sprawdzanie kompletności dokumentacji w celu zrekompensowania poniesionych strat,
 • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych na czynności podlegające zakazom lub ograniczeniom w stosunku do roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową oraz kontrola realizacji tych decyzji w celu potrzeby ochrony innych dziko występujących gatunków, ograniczenia szkód, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa powszechnego oraz w celu umożliwienia realizacji badań naukowych,
 • współdziałanie z właścicielami lub użytkownikami gospodarstw rolnych i leśnych w zakresie zabezpieczania upraw i płodów rolnych, lasów oraz zwierząt gospodarskich przed szkodami wyrządzonymi przez bobry, żubry, rysie, i wilki.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska, biologii, rolnictwa, leśnictwa
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • znajomość przepisów z zakresu ochrony przyrody i ochrony środowiska,
 • znajomość przepisów z zakresu ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów,
 • znajomość ustawy o ochronie przyrody,
 • znajomość ustawy o lasach,
 • znajomość ustawy prawo łowieckie,
 • znajomość zagadnień z zakresu ochrony przyrody,
 • znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • ogólna wiedza przyrodnicza, umiejętność rozpoznawania gatunków podlegających ochronie i ich siedlisk, znajomość form ochrony przyrody,
 • umiejętność pracy w zespole i komunikatywność,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość obsługi komputera ( środowisko Windows, Excel)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność czytania map i planów,
 • umiejętność obsługi programów GIS.
APLIKUJ TERAZ

PODOBNE OFERTY PRACY

Starszy specjalista


Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: 2021-02-18

Warunki pracy • Realizacja zadań typowych dola inspektora nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej. • Praca z wykorzystaniem oprogramowania biurowego oraz programów kosztorysowych związana z przygotowanie...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

Asystent w zakładzie higieny weterynaryjnej


Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie, Łomża

Data publikacji: 2021-02-18

Warunki pracy praca laboratoryjna, praca przy monitorze komputerowym, bariery architektoniczne: brak podjazdów i wind, pomieszczenia sanit.- hig. niedostosowane dla osób niepełnosprawnych Zakres zadań wykonywanie badań...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

Specjalista


Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim

Lokalizacja: podlaskie, Bielsk Podlaski

Data publikacji: 2021-02-17

Warunki pracy praca biurowa budynek parterowy obsługa urządzeń biurowych praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie budynek nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz windy pomieszczenia...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Genpact PL
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: dzisiaj

Inviting applications for the role of the Customer Service with Finnish Responsibilities Review documentation, maintain database Preparing the invoices for billing of customers Identification & resolving of any customer...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Genpact PL
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: dzisiaj

Inviting applications for the role of Account Payable Specialist with Hebrew Responsibilities: Processing cost invoices and settling the differences Processing invoices Reconciling the accounts with the customers...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Solenerga Sp. z o.o.
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: dzisiaj

Obowiązki: montaż i uruchamianie pomp ciepła w obiektach klientów prace hydrauliczne prace elektryczne przeprowadzanie konserwacji, usuwanie awarii i wymiana uszkodzonych urządzeń doradztwo techniczne w zakresie doboru...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Klient portalu Praca.pl
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: dzisiaj

Praca polega na promowaniu produktów naturalnych oraz rozwoju własnej struktury biznesowej. wymagane ukończone 18 lat niewielki wkład własny

– WIĘCEJ INFORMACJI –

logo praca podlaskie ciemne