Oferty pracy

Praca: Specjalista

Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 79083

Warunki pracy


 • Praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych.

 • Praca wykonywana w siedzibie urzędu i poza siedzibą.

 • Praca wymagająca koncentracji, samodzielności jak i pracy w grupie, często pod presją czasu.

 • Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.

 • Budynek Urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

 • Warunki pracy są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac lecz nie są przystosowane do wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych: brak podjazdów, windy, drzwi o odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowanej toalety.

 • Praca na pierwszym piętrze - budynek bez windy.

Zakres zadań

 • Zastępuje Głównego Księgowego Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku.
 • Prowadzi konta ksiąg rachunkowych (kwalifikuje do ujęcia w księgach rachunkowych, księguje operacje gospodarcze, bada prawidłowości zapisów na kontach ksiąg rachunkowych, uzgadnia obroty i salda).
 • Sprawdza pod względem formalno-rachunkowym dokumenty księgowe oraz kwalifikuje je do wypłaty.
 • Dokonuje kontroli terminowości zapłat i prowadzi działania związane z dochodzeniem należności (wystawia wezwania do zapłaty i noty odsetkowe w stosunku do kontrahentów zalegających z płatnościami).
 • Wystawia dyspozycje przekazania środków i poleceń księgowania.
 • Sporządza sprawozdania budżetowe i informacje z zakresu dochodów budżetowych i wydatków.
 • Prowadzi rejestr zakupów i sprzedaży VAT oraz sporządza deklaracje podatkowe w celu rozliczenia jednostki z Urzędem Skarbowym.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub ekonomiczne studia podyplomowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w księgowości, najlepiej w jednostce budżetowej.
 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o finansach publicznych, o rachunkowości oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustaw
 • Umiejętność sporządzania dokumentacji rozliczeniowej do ZUS, Urzędu Skarbowego
 • Biegła znajomość obsługi komputera, oprogramowania biurowego m. in.: edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego
 • Umiejętność pracy w zespole, odporność na stres i odpowiedzialność
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Cieszenie się nieposzlakowaną opinią
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość obsługi programu TREZOR
 • Znajomość zintegrowanych programów finansowo-księgowych
 • Umiejętność pracy w zespole
APLIKUJ TERAZ

PODOBNE OFERTY PRACY

Specjalista


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: 2021-06-07

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: krajowe wyjazdy służbowe obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

Starszy specjalista


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: 2021-06-06

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, - praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, - nietypowe godziny pracy, - permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np....

– WIĘCEJ INFORMACJI –

Specjalista


Komenda Miejska Policji w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: 2021-06-02

Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Genpact PL
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: wczoraj

Inviting applications for the role of Accounts Payable Specialist with Polish Responsibilities: Performing invoice processing primary review against set guidelines; Investigating and resolving any invoice mismatches in...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


eSKY.pl S.A.
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: wczoraj

Wyzwania jakie na Ciebie czekają: Rozwój i utrzymanie jednego z kluczowych elementów silnika rezerwacji eSky jakim jest moduł transakcyjny. Analiza i przekładanie złożonych procesów biznesowych na kod. Ocena i dobór...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Genpact PL
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: wczoraj

Responsibilities: Analyze online videos, social media, web page and advertising content for compliance; Examine the content which could be in text, image, audio, video or other format daily Review content within set...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Unihouse S.A.
Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: wczoraj

3 200 - 3 700 + premia Zadaniem osoby zatrudnionej na stanowisku będzie opracowywanie detali architektonicznych na wybranych kontraktach, poszukiwanie odpowiednich rozwiązań projektowych, a także prowadzenie uzgodnień z...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

logo praca podlaskie ciemne