Oferty pracy

Praca: Specjalista

Komenda Miejska Policji w Suwałkach
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Suwałki
Ogłoszenie o naborze Nr 113088

Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,  praca w siedzibie urzędu z możliwością wyjazdów - miasto Suwałki lub/i powiat suwalski, wymagająca wysiłku fizycznego, praca w godzinach nadliczbowych, bariery architektoniczne - bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych, windy tylko w budynku głównym tj. budynku A (stanowisko pracy znajduje się w budynku D na I piętrze - brak wind, podjazdów i innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych ruchowo), czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej

Zakres zadań

 • zarządza systemami teleinformatycznymi użytkowanymi w KMP w Suwałkach, w tym zarządza systemami operacyjnymi typu MS Windows, aplikacjami użytkowymi, serwisami www i BIP, w tym pełnieni rolę administratora technicznego systemów jawnych i niejawnych, szkoli użytkowników,
 • zarządza sprzętem teleinformatycznym oraz sprzętem łączności przewodowej i bezprzewodowej użytkowanym w Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach, tj.: rozdziałem, instalacją, konserwacją, naprawami, prowadzeniem dokumentacji techniczno - ewidencyjnej komputerów, drukarek, urządzeń sieciowych i zasilających, aparatów telefonicznych, faksów, radiotelefonów, terminali mobilnych, kamer nasobnych, sprzętu serwisowego, szkoli użytkowników,
 • wspiera merytorycznie pracę Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach w zakresie zabezpieczania organizacji i sprawnego funkcjonowania sprzętu i systemów teleinformatycznych na potrzeby operacji policyjnych na terenie powiatu suwalskiego,
 • wspomaga gospodarkę materiałami eksploatacyjnymi do drukarek komputerowych (tuszy, tonerów, bębnów) użytkowanych w Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach, w tym: planuje zapotrzebowanie, konserwuje, wymienia oraz prowadzi ewidencję tych materiałów,
 • wspiera zarządzanie sieciami teleinformatycznymi użytkowanymi w Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach, prowadzi prace kablowe na rzecz instalacji oraz utrzymania systemów teleinformatycznych, konfiguruje połączenia sieciowe.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie utrzymania i administrowania sprzętem i systemami teleinformatycznymi
 • Biegła znajomość systemów i sprzętu teleinformatycznego oraz aplikacji użytkowych
 • Biegła znajomość konfiguracji i utrzymania sieci komputerowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Specjalistyczne przeszkolenie z zakresu administracji sprzętem i systemami teleinformatycznymi
APLIKUJ TERAZ

PODOBNE OFERTY PRACY

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych


Komenda Powiatowa Policji w Augustowie

Lokalizacja: podlaskie, Augustów

Data publikacji: dzisiaj

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, w tym praca przy monitorze ekranowym. Praca przy oświetleniu dziennym i sztucznym. Narzędzia i materiały pracy: biurko, telefon, fax, komputer, drukarka, szafy biurowe....

– WIĘCEJ INFORMACJI –

Młodszy specjalista


Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: 2023-01-26

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych - praca w laboratorium, narażenie na kontakt z kwasami, zasadami,...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

Specjalista


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: 2023-01-23

Warunki pracy • Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych (np. uciążliwości zapachowe na składowiskach odpadów, zmienne warunki atmosferyczne) • Zagrożenie naciskami grup przestępczych •...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


LUX MED Sp. z o.o.
Lokalizacja: podlaskie, Białystok, ul. Fabryczna 4

Data publikacji: dzisiaj

Praca w wewnętrznym Call Center firmy LUX MED Sp. z o.o. które znajduje się w Białymstoku przy ulicy Fabrycznej 4. Twoją rolą będzie: telefoniczna obsługa Pacjentów Grupy LUX MED, umawianie Pacjentów na konsultacje...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


UNIBEP S.A.
Lokalizacja: podlaskie, Augustów

Data publikacji: dzisiaj

Do Twoich obowiązków będzie należeć: Przygotowywanie dokumentacji technicznej dla robót drogowych, Kontrola jakości i terminowości prowadzonych robót oraz przestrzegania przepisów BHP i ppoż. na powierzonym...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: dzisiaj

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, - praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, - zagrożenie korupcją, - permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np....

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Komenda Powiatowa Policji w Augustowie
Lokalizacja: podlaskie, Augustów

Data publikacji: dzisiaj

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, w tym praca przy monitorze ekranowym. Praca przy oświetleniu dziennym i sztucznym. Narzędzia i materiały pracy: biurko, telefon, fax, komputer, drukarka, szafy biurowe....

– WIĘCEJ INFORMACJI –

logo praca podlaskie ciemne