Oferty pracy

Praca: Specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 116856

Warunki pracy

Praca administracyjno - biurowa;
Kontakty bezpośrednie i telefoniczne z funkcjonariuszami i pracownikami innych komórek organizacyjnych urzędu;
Eksploatacja systemów informatycznych Policji.
Stanowisko pracy usytuowane III piętrze budynku jednostki
Narzędzia i materiały pracy: praca w pomieszczeniu biurowym; biurko, telefon stacjonarny, komputer, drukarka, szafy biurowe.
Warunki dodatkowe: praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiary czasu pracy,
Praca przy sztucznym oświetleniu.
Bariera architektoniczna: w budynku brak jest windy.

Zakres zadań

 • Nadzoruje stale i długoterminowo pod względem formalnym, logicznym i merytorycznym poprawność i jakość danych wprowadzanych do systemów informatycznych Policji.
 • Koordynuje permanentnie prace realizowane przez inne osoby zatrudnione w jednostkach Policji woj. Podlaskiego.
 • Analizuje i monitoruje stan zagrożenia przestępczością na terenie województwa podlaskiego poprzez przygotowywanie okresowych raportów, analiz i zestawień.
 • Wyszukuje i typuje w policyjnych systemach informatycznych danych dotyczących przestępstw, osób, rzeczy i obiektów, przedmiotów oraz ustala ich wzajemne powiązania..
 • Wyszukuje i opracowywuje informacje dotyczące określonych zagadnień na zlecenie kierownictwa KWP w Białymstoku.
 • Eksploatuje systemy PSI i KCIK.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu wydania poświadczenia bezpieczeństwa.
 • Umiejętność pracy z arkuszem kalkulacyjnym i edytorem tekstu
 • Znajomość obsługi baz danych
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Komunikatywność
 • Odporność na stres
 • Wnikliwośći rzetelność
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Znajomość przepisów KK, KPK, KW
 • Znajomość języka programowania SQL lub innych
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych
APLIKUJ TERAZ


Foundever
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: dzisiaj

Lokalizacja: biuro w Warszawie lub praca z domu Poszukujemy osoby, która będzie wspierać naszych pacjentów zmagających się z cukrzycą. Utrudnia ona życie wielu osobom, ale rozwiązanie proponowane przez naszego...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


DOZ S.A.
Lokalizacja: podlaskie, Białystok, ul. Mieszka I 8c

Data publikacji: dzisiaj

Twój zakres obowiązków Zapewnienie Pacjentom profesjonalnej i rzetelnej obsługi w zakresie bezpośredniej realizacji recept oraz sprzedaży preparatów OTC. Prawidłowe przyjmowanie dostawy i potwierdzenie jej zgodności...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Gastromania PL
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: dzisiaj

Opis stanowiska: Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za pozyskiwanie klientów, wyceny, planowanie i realizacje złożonych projektów inwestycyjnych oraz utrzymywanie poprawnych relacji z klientami na...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


AGATA Spółka Akcyjna
Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: dzisiaj

Opis stanowiska: Planowanie, organizowanie i koordynacja procesów logistycznych magazynu; Dbałość o powierzony towar, sprzęt, prawidłowe składowanie towarów; Sporządzenie okresowych raportów i zestawień; Tworzenie...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

logo praca podlaskie ciemne