Oferty pracy

Praca: Starszy referent

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łomży
Wojskowy Komendant Uzupełnień poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Łomża
Ogłoszenie o naborze Nr 70743

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa


- praca w pozycji siedzącej, na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy, powyżej połowy dobowego wymiary czasu pracy


- stanowisko na parterze budynku


- naturalne i sztuczne oświetlenie w pomieszczeniach


- budynek nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową umożliwiającą swobodne przemieszczanie się (brak podjazdów, windy)


- praca w terenie w różnych warunkach pogodowych w zakresie prowadzenia działalności promocyjno-informacyjnej Wydziału Rekrutacji


- starszy referent jest objęty obowiązkiem realizacji zadań osoby funkcyjnej WKU pełniącej dyżur telefoniczny


- osobie na stanowisku starszego referenta przewidziane jest nadanie pracowniczego przydziału mobilizacyjnego w formie karty mobilizacyjnej i zobowiązaniu jej do uczestnictwa w ćwiczeniach, szkoleniach i innych przedsięwzięciach związanych z zadaniami mobilizacyjnymi WKU w Łomży zgodnie z art. 59a ust. 2 i 5 w zw. z art. 109a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP - starszy referent podlega wyznaczeniu prze Wojskowego Komendanta Uzupełnień do pracy w dniach wydłużonego urzędowania przypadającego w poniedziałki we godz. 10.00 -18.00 w terminach ujętych w Rozkazie Dziennym Wojskowego Komendanta Uzupełnień

Zakres zadań

 • •Realizacja zadań w zakresie rekrutowania, kwalifikowania i powoływanie ochotników do służby kandydackiej oraz zawodowej służby wojskowej
 • •Realizacja zadań w zakresie kwalifikacji wojskowej
 • •Promocja ochotniczych form służby wojskowej
 • •Aktualizacja informacji na stronie internetowej WKU dotyczących procesu pozyskiwania i kwalifikowania ochotników do służby wojskowej w ramach służby kandydackiej i zawodowej
 • •Prowadzenie ewidencji wojskowej w informatycznej bazie danych
 • •Udział w promocji ochotniczych form służby wojskowej również w dni świąteczne i wolne od pracy w różnych warunkach pogodowych
 • •Terminowe sporządzanie i przedstawianie do zatwierdzenia obowiązujących meldunków i sprawozdań z zakresu realizowanych zadań

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne, na kierunku administracja
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego •Znajomość praktycznego stosowania Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz ustaw: o powszechnym obowiązku obrony RP, o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, o służbie cywilnej, o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych i rozporządzeń: Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. poz. 1627 ze zm.), Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2917 r. w sprawie powoływania do terytorialnej służby wojskowej i sposobu jej pełnienia (Dz. U. poz. 465) oraz Decyzji Nr 385/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do użytku "Instrukcji o zasadach pracy biurowej w resorcie obrony narodowej" (Dz. Urz. MON poz. 338 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do wymienionych ustaw i rozporządzeń
•Znajomość wykorzystania pakietu MS Office


 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "POUFNE" lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowaania sprawdzającego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  PODOBNE OFERTY PRACY

  Referent prawny


  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

  Lokalizacja: podlaskie, Białystok

  Data publikacji: 2020-11-17

  Warunki pracy- praca administracyjno - biurowa- obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie- długotrwała pozycja siedząca- zagrożenie korupcją- kontakty zewnętrzne - kilka razy w tygodniu ze stronami postępowań-...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  Samodzielny referent służba mps wydział materiałowy - logistyka


  Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku

  Lokalizacja: podlaskie, Białystok

  Data publikacji: 2020-11-10

  ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:1. Wykonywanie dowodów materiałowych w ZWSI RON na podstawie zapotrzebowań przesyłanych przez JW;2. Wykonywanie dowodów księgowych ewidencji głównej ZWSI RON na podstawie dowodów...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  Referent służba mps


  Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku

  Lokalizacja: podlaskie, Białystok

  Data publikacji: 2020-11-10

  ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:1. Wykonywanie dowodów materiałowych w ZWSI RON na podstawie zapotrzebowań przesyłanych przez JW/Instytucji;2. Wykonywanie dowodów księgowych ewidencji głównej ZWSI RON na podstawie...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  Sprawdź najnowsze ogłoszenia


  mBank S.A.
  Lokalizacja: podlaskie, Białystok

  Data publikacji: wczoraj

  Mamy dla Ciebie świetną propozycję. Co powiesz na pracę, taką na serio. Poważną. Taką, w której wiele się nauczysz, a dodatkowo czeka na Ciebie wiele wyzwań. Taką, w której:głównie kontaktujesz się...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
  Lokalizacja: podlaskie, Zabłudów

  Data publikacji: wczoraj

  -praca w zespole wspierająco-aktywizującym i realizowanie jego ustaleń,-prowadzenie działań zmierzających do integracji społecznej i zawodowej,- sporządzanie diagnoz psychologicznych podopiecznym placówki,-...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
  Lokalizacja: podlaskie, Białystok

  Data publikacji: wczoraj

  Zakres obowiązków kosztorysanta robót sanitarnych:Analiza dokumentacji ofertowej spływającej od KlientaWeryfikacja dokumentacji przetargowej w zakresie instalacji sanitarnychSporządzanie przedmiarów, analizę...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
  Lokalizacja: podlaskie, Białystok

  Data publikacji: wczoraj

  prace wykończeniowe i stany suroweWymagania konieczne:Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe, brakWymagania inne:doświadczenie

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  logo praca podlaskie ciemne