Gospodarka Podlasia

gospodarka podlasia

Gospodarka województwa podlaskiego może nie należy do najlepiej rozwiniętych w kraju, jednak posiada kilka istotnych cech ważnych z punktu widzenia rozwoju gospodarczego całego kraju.

W podlaskiej produkcji najważniejszą rolę odgrywa przemysł spożywczy, lekki, drzewny, budowlany i  maszynowy. Podczas ostatnich kilkunastu lat szczególnie intensywnie rozwijał się tam przemysł rolno-spożywczy, reprezentowany przez duże i nowoczesne duże zakłady zajmujące się przetwórstwem mleka, mięsa, drobiu i zbóż. Co ważne, podlaskie mleczarnie należą do największych i najnowocześniejszych w całym kraju. Kolejny z ważnych elementów podlaskiej gospodarki, przemysł lekki, obejmuje przede wszystkim produkcję wyrobów runowych, tkanin i dywanów. Skoncentrowany jest w stolicy województwa – Białymstoku i jego najbliższej okolicy. Przemysł drzewny, zlokalizowany głównie na zachodzie województwa, rozwija się dzięki licznie występującym surowcom naturalnym. Reprezentowany jest przez zakłady produkujące parkiety, meble, stolarkę okienną i elementy konstrukcji domów. W przemyśle budowlanym dominują firmy zajmujące się produkcją ceramiki, kostki brukowej oraz silikatów.

Gospodarka regionu w dużym stopniu bazuje także na rolnictwie. Dobra klasa bonitacyjna gleb i dość korzystne warunki atmosferyczne sprawiają, że na Podlasiu rozwija się uprawa zbóż, buraków cukrowych i ziemniaków. Niezwykłość produktów rolnych pochodzących z Podlasia polega w znacznej mierze na tym, że powstają one na jednym z najczystszych ekologicznie obszarów Polski.

Potencjał rolniczy i ekologiczny województwa Podlaskiego sprawia, że jest on jednym z najcenniejszych pod względem przyrodniczych i turystycznych regionów Polski. Część mieszkańców tego regionu zatrudnienie znalazła właśnie w sektorze turystycznym oraz usługami związanymi z rozwojem turystyki (branżą hotelową i gastronomiczną).

Największymi pracodawcami województwa podlaskiego są: Polmos Białystok, Browar Dojlidy (SAB Miller), Pfleiderer Grajewo S.A., British American Tobacco w Augustowie, Huta Szkła Pilkington, Fabryka dywanów Agnella oraz Spółdzielnia Mleczarskie: Mlekpol, Mlekovita i Piątnica.

Brak komentarzy

Napisz komentarz