praca w województwie podlaskim

Województwo Podlaskie

Województwo podlaskie, często (acz nie do końca poprawie) określane mianem Podlasia,  jest jednym z 16 województw utworzonych w wyniku reformy administracyjnej w 1999 roku. Położone jest w północno-wschodniej części Polski, na terenie Niziny Podlaskiej, Pojezierza Suwalskiego i Niziny Mazowieckiej. Przez środek regionu przepływa rzeka Narew. Cechą charakterystyczną Podlasia jest wielokulturowość i wielowyznaniowość mieszkańców tego regionu.

Województwo podlaskie od północy graniczy z Litwą, od wschodu z Białorusią, od południa z województwem lubelskim, a od zachodu z województwem mazowieckim i warmińsko-mazurskim. Stolicą województwa i zarazem jego największym miastem jest Białystok. Administracyjnie, Podlasie dzieli się na 14 powiatów ziemskich i 3 powiaty grodzkie, czyli miasta na prawach powiatu, do których należą Białystok, Suwałki i Łomża. Powiaty dzielą się z kolei na 118 gmin, z których większość to gminy wiejskie. Na terenie województwa znajduje się 40 miast. Wśród nich największymi są: Białystok (zamieszkały przez ponad 294 tysiące mieszkańców), Suwałki (ok. 69 tysięcy mieszkańców), Łomża (ok. 63 tysiące mieszkańców), Augustów (ok. 31 tysięcy mieszkańców), Bielsk Podlaski (ok. 26,5 tysiąca mieszkańców) i Zambrów (ok. 22,5 tysiąca mieszkańców). Do najmniejszych zaliczają się z kolei: Rajgród (1650 mieszkańców), Kleszczele (1370 mieszkańców) i Suraż (1000 mieszkańców).

Województwo podlaskie wytwarza 2,3 % polskiego Produktu Krajowego Brutto. PKB na 1 mieszkańca wynosi około 26,0 tys. zł, co stawia podlaskie na 14. miejscu względem innych województw. Podlaski przemysł skupia zaledwie 3,1% krajowego zatrudnienia i dostarcza trochę ponad 1,5% ogólnej wartości produkcji sprzedanej przemysłu. Gospodarka tego regionu rozwija się głównie w oparciu o rolnictwo oraz  przemysł spożywczy, lekki, drzewny, budowlany i maszynowy.  Ponadto, ważnym elementem Podlasia jest jego funkcja turystyczna, oparta malowniczych terenach Pojezierza Mazurskiego, Puszczy Białowieskiej i licznych jezior polodowcowych. Najwięcej obiektów turystycznych zlokalizowanych jest na północy i wschodzie regionu, w powiatach: augustowskim suwalskim, hajnowskim, sejneńskim i w Białymstoku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *