Województwo Podlaskie

województwo podlaskie

Województwo podlaskie, często (acz nie do końca poprawie) określane mianem Podlasia,  jest jednym z 16 województw utworzonych w wyniku reformy administracyjnej w 1999 roku. Położone jest w północno-wschodniej części Polski, na terenie Niziny Podlaskiej, Pojezierza Suwalskiego i Niziny Mazowieckiej. Przez środek regionu przepływa rzeka Narew. Cechą charakterystyczną Podlasia jest wielokulturowość i wielowyznaniowość mieszkańców tego regionu.

Województwo podlaskie od północy graniczy z Litwą, od wschodu z Białorusią, od południa z województwem lubelskim, a od zachodu z województwem mazowieckim i warmińsko-mazurskim. Stolicą województwa i zarazem jego największym miastem jest Białystok. Administracyjnie, Podlasie dzieli się na 14 powiatów ziemskich i 3 powiaty grodzkie, czyli miasta na prawach powiatu, do których należą Białystok, Suwałki i Łomża. Powiaty dzielą się z kolei na 118 gmin, z których większość to gminy wiejskie. Na terenie województwa znajduje się 40 miast. Wśród nich największymi są: Białystok (zamieszkały przez ponad 294 tysiące mieszkańców), Suwałki (ok. 69 tysięcy mieszkańców), Łomża (ok. 63 tysiące mieszkańców), Augustów (ok. 31 tysięcy mieszkańców), Bielsk Podlaski (ok. 26,5 tysiąca mieszkańców) i Zambrów (ok. 22,5 tysiąca mieszkańców). Do najmniejszych zaliczają się z kolei: Rajgród (1650 mieszkańców), Kleszczele (1370 mieszkańców) i Suraż (1000 mieszkańców).

Województwo podlaskie wytwarza 2,2% PKB i tym samym zajmuje przedostatnie miejsce w kraju pod tym względem. Mimo że rejon ten wypada tutaj słabo, to nie znaczy, że nie przoduje w innych dziedzinach. Województwo podlaskie może pochwalić się dużym udziałem wyrobów przemysłowych w produkcji ogólnokrajowej. W tym przypadku podlaskie masła i tłuszcze do smarowania stanowią 38% produkcji ogólnokrajowej. Duży udział mają również płyny przetworzone, sery i twarogi. Wynagrodzenie w województwie podlaskim pozostaje o około 500 złotoch niższe niż dla reszty kraju. W 2017 roku przeciętna pensja wynosiła niewiele ponad 4 tysiące złotych brutto.

Gospodarka tego regionu rozwija się głównie w oparciu o rolnictwo oraz  przemysł spożywczy, lekki, drzewny, budowlany i maszynowy.  Ponadto, ważnym elementem Podlasia jest jego funkcja turystyczna, oparta malowniczych terenach Pojezierza Mazurskiego, Puszczy Białowieskiej i licznych jezior polodowcowych. Najwięcej obiektów turystycznych zlokalizowanych jest na północy i wschodzie regionu, w powiatach: augustowskim suwalskim, hajnowskim, sejneńskim i w Białymstoku.

Brak komentarzy

Napisz komentarz