praca w województwie podlaskim

Podlaski rynek pracy

Województwo podlaskie charakteryzuje się średnim poziomem bezrobocia. Jak pokazują dane GUS z końca lutego 2013r. stopa bezrobocia w tym regionie  była wyższa od średniej stopy w Polsce o 1,2% i wynosiła 15,6%. Wśród bezrobotnych przeważają  mężczyźni, stanowiący blisko 54% ogółu osób pozostających bez pracy, a większość osób bezrobotnych to mieszkańcy miast (65,4%). W strukturze wiekowej osób bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowią osoby w wieku 25-34 lata, stanowiące blisko 30% ogółu niezatrudnionych. Kolejną grupę stanowią osoby, które nie ukończyły jeszcze 25 roku życia (21,2%).

Poziom bezrobocia w poszczególnych regionach województwa podlaskiego jest różny. Najwyższa stopa bezrobocia w lutym 2013r. występowała w powiatach:  grajewskim 23,5%, sejneńskim 21,1%  i augustowskim 20,2%. Z kolei, najniższą stopą bezrobocia charakteryzowały się powiaty: wysokomazowiecki 9,3%, bielski 10,5% oraz siemiatycki (11,1%).  Co ciekawe, poziom bezrobocia w największych miastach województwa podlaskiego jest dość duży i waha się od 14,2% w Białymstoku, przez 14,4% w Suwałkach, do 17,6% w Łomży.

Jak wskazują analizy dotyczące podlaskiego rynku pracy, struktura osób bezrobotnych na koniec roku 2012 zdominowana była przez 3 grupy zawodów: robotników przemysłowych i rzemieślników (22,0% ogółu bezrobotnych), techników i inny średni personel (14,2%) oraz pracowników usług osobistych i sprzedawców (13,3%). Najmniej licznie z kolei reprezentowani byli przedstawiciele sił zbrojnych (0,01% ogółu) i przedstawiciele władz publicznych, a także wyżsi urzędnicy i kierownicy (0,3%), rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy (2,1%) oraz pracownicy biurowi (3,1%). Bezrobotne kobiety to najczęściej sprzedawczynie, krawcowe, kucharki, fryzjerki, ekonomistki, szwaczki i sprzątaczki, z kolei wśród bezrobotnych mężczyzn najliczniej występowali  ślusarze, robotnicy budowlani, technicy mechanicy, murarze, stolarze i sprzedawcy.

Według przeprowadzonych badań, najmniejszy problem ze znalezieniem zatrudnienia w województwie podlaskim mają przedstawiciele takich zawodów jak: pracownik kancelaryjny, sortowacz surowców wtórnych, opiekun medyczny, robotnik gospodarczy, ogrodnik, pomocnik mleczarski, pracownik ochrony fizycznej, agent ubezpieczeniowy, opiekun osoby starszej, opiekunka środowiskowa i dziecięca.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *