Oferty pracy

Praca: Aplikant

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Aplikant
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 113915

Warunki pracy

Planowane jest przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych w trybie on-line.


 


Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Praca w terenie. Kierowanie pojazdem służbowym – samochodem kategorii B, kierowanie pojazdem uprzywilejowanym. Pojazd uprzywilejowany  nie jest dostoswany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Nietypowe godziny pracy, praca zmianowa (w tym dyżury). Obsługa komputera oraz urządzeń biurowych, kontakt z klientami oraz pracownikami GITD. Praca na wysokości do 3 metrów. Uczestniczenie w kursie specjalistycznym I stopnia dla Służby Kontroli Opłaty Elektronicznej oraz złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu kwalifikacyjnego.


Kurs specjalistyczny I stopnia składa się z zajęć teoretycznych, praktyki zawodowej i trwa około 3 miesięcy. Rozpoczęcie kursu planowane jest na drugą połowę lutego 2023 roku.


Zajęcia teoretyczne odbywać się będą w Centralnym Ośrodku Szkolenia Inspekcji Transportu Drogowego w Radomiu lub w trybie on-line albo w formie hybrydowej i trwać będą ok. 2 miesięcy. W przypadku zajęć stacjonarnych w Centralnym Ośrodku Szkolenia koszt wyżywienia i zakwaterowania w tym okresie pokrywa GITD.


Praktyka zawodowa trwa ok. 1 miesiąca i jest to praca w terenie na obszarze działania właściwego zespołu.


Zatrudnienie na stanowisku inspektorskim następuje po złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu kwalifikacyjnego, kończącym kurs specjalistyczny I stopnia pod warunkiem spełnienia wymagań, o których mowa w art. 76 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym w tym po przejściu z wynikiem pozytywnym badań lekarskich, potwierdzających posiadanie wymaganego stanu zdrowia, o którym mowa w art. 76 ust. 1 pkt 5.

Zakres zadań

 • Uczestniczy w zorganizowanym kursie specjalistycznym, przygotowującym do wykonywania zadań inspektora ruchu drogowego w zakresie elektronicznego poboru opłat i opłaty za przejazd autostradą;
 • Odbywa praktyki przygotowującej do wykonywania zadań inspektora w zakresie elektronicznego poboru opłat i opłaty za przejazd autostradą;
 • Zdaje egzamin potwierdzający odbycie praktyki i nabycie umiejętności samodzielnej pracy na stanowisku inspektora w zakresie elektronicznego poboru opłat i opłaty za przejazd autostradą.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie po zdanym egzaminie maturalnym;
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Ukończone 23 lata w terminie umożliwiającym zatrudnienie aplikanta na stanowisku inspektorskim po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego o którym mowa poniżej;
 • Posiadanie wymaganego stanu zdrowia dla stanowiska inspektorskiego, o którym mowa w art. 76 ust. 1 pkt 5 ustawy o transporcie drogowym;
 • Prawo jazdy kategorii B;
 • Nienaganna opinia;
 • Umiejętność obsługi komputera MS Office;
 • Znajomość: ustawy o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o drogach publicznych, ustawy prawo o ruchu drogowym, ustawy o służbie cywilnej i kodeksu etyki służby cywilnej, zasad organizacji i funkcjonowania Inspekcji Transportu Drogowego;
 • Kompetencje: współpraca w zespole, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, orientacja na klienta, podejmowanie decyzji, myślenie analityczne;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Komunikatywna znajomość co najmniej jednego języka obcego (języki krajów UE, angielski lub rosyjski);
 • Prawo jazdy kategorii A, C, D, C+E, D+E;
 • Umiejętność syntetycznego formułowania pisemnych wniosków.
APLIKUJ TERAZ

PODOBNE OFERTY PRACY

Aplikant


Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Lokalizacja: podlaskie, Suwałki

Data publikacji: 2023-01-23

Warunki pracy Planowane jest przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych w trybie on-line. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Praca w terenie. Kierowanie pojazdem służbowym – samochodem kategorii B,...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Allianz
Lokalizacja: podlaskie, Łomża

Data publikacji: wczoraj

Twój zakres obowiązków Pozyskiwanie nowych klientów i udział w spotkaniach Badanie potrzeb i oczekiwań klienta oraz wsparcie w wyborze najlepszego rozwiązania ubezpieczeniowego Budowanie, utrzymywanie trwałych...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Allianz
Lokalizacja: podlaskie, Suwałki

Data publikacji: wczoraj

Twój zakres obowiązków Pozyskiwanie nowych klientów i udział w spotkaniach Badanie potrzeb i oczekiwań klienta oraz wsparcie w wyborze najlepszego rozwiązania ubezpieczeniowego Budowanie, utrzymywanie trwałych...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Allianz
Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: wczoraj

Twój zakres obowiązków Pozyskiwanie nowych klientów i udział w spotkaniach Badanie potrzeb i oczekiwań klienta oraz wsparcie w wyborze najlepszego rozwiązania ubezpieczeniowego Budowanie, utrzymywanie trwałych...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach
Lokalizacja: podlaskie, Tobołowo

Data publikacji: wczoraj

wg stanowiska

– WIĘCEJ INFORMACJI –

logo praca podlaskie ciemne