Oferty pracy

Praca: Aplikant

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Aplikant
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 113915

Warunki pracy

Planowane jest przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych w trybie on-line.


 


Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Praca w terenie. Kierowanie pojazdem służbowym – samochodem kategorii B, kierowanie pojazdem uprzywilejowanym. Pojazd uprzywilejowany  nie jest dostoswany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Nietypowe godziny pracy, praca zmianowa (w tym dyżury). Obsługa komputera oraz urządzeń biurowych, kontakt z klientami oraz pracownikami GITD. Praca na wysokości do 3 metrów. Uczestniczenie w kursie specjalistycznym I stopnia dla Służby Kontroli Opłaty Elektronicznej oraz złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu kwalifikacyjnego.


Kurs specjalistyczny I stopnia składa się z zajęć teoretycznych, praktyki zawodowej i trwa około 3 miesięcy. Rozpoczęcie kursu planowane jest na drugą połowę lutego 2023 roku.


Zajęcia teoretyczne odbywać się będą w Centralnym Ośrodku Szkolenia Inspekcji Transportu Drogowego w Radomiu lub w trybie on-line albo w formie hybrydowej i trwać będą ok. 2 miesięcy. W przypadku zajęć stacjonarnych w Centralnym Ośrodku Szkolenia koszt wyżywienia i zakwaterowania w tym okresie pokrywa GITD.


Praktyka zawodowa trwa ok. 1 miesiąca i jest to praca w terenie na obszarze działania właściwego zespołu.


Zatrudnienie na stanowisku inspektorskim następuje po złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu kwalifikacyjnego, kończącym kurs specjalistyczny I stopnia pod warunkiem spełnienia wymagań, o których mowa w art. 76 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym w tym po przejściu z wynikiem pozytywnym badań lekarskich, potwierdzających posiadanie wymaganego stanu zdrowia, o którym mowa w art. 76 ust. 1 pkt 5.

Zakres zadań

 • Uczestniczy w zorganizowanym kursie specjalistycznym, przygotowującym do wykonywania zadań inspektora ruchu drogowego w zakresie elektronicznego poboru opłat i opłaty za przejazd autostradą;
 • Odbywa praktyki przygotowującej do wykonywania zadań inspektora w zakresie elektronicznego poboru opłat i opłaty za przejazd autostradą;
 • Zdaje egzamin potwierdzający odbycie praktyki i nabycie umiejętności samodzielnej pracy na stanowisku inspektora w zakresie elektronicznego poboru opłat i opłaty za przejazd autostradą.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie po zdanym egzaminie maturalnym;
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Ukończone 23 lata w terminie umożliwiającym zatrudnienie aplikanta na stanowisku inspektorskim po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego o którym mowa poniżej;
 • Posiadanie wymaganego stanu zdrowia dla stanowiska inspektorskiego, o którym mowa w art. 76 ust. 1 pkt 5 ustawy o transporcie drogowym;
 • Prawo jazdy kategorii B;
 • Nienaganna opinia;
 • Umiejętność obsługi komputera MS Office;
 • Znajomość: ustawy o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o drogach publicznych, ustawy prawo o ruchu drogowym, ustawy o służbie cywilnej i kodeksu etyki służby cywilnej, zasad organizacji i funkcjonowania Inspekcji Transportu Drogowego;
 • Kompetencje: współpraca w zespole, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, orientacja na klienta, podejmowanie decyzji, myślenie analityczne;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Komunikatywna znajomość co najmniej jednego języka obcego (języki krajów UE, angielski lub rosyjski);
 • Prawo jazdy kategorii A, C, D, C+E, D+E;
 • Umiejętność syntetycznego formułowania pisemnych wniosków.
APLIKUJ TERAZ


LUX MED Sp. z o.o.
Lokalizacja: podlaskie, Białystok, ul. Fabryczna 4

Data publikacji: dzisiaj

Praca w Contact Center Grupy LUX MED przy ulicy Fabrycznej 4 w Białymstoku. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Twoją rolą będzie: koordynacja pracy zespołu obsługi szpitalnej, telefoniczna oraz mailowa obsługa...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Juwentus Serwis sp. z o.o.
Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: dzisiaj

Jeśli: Potrafisz aktywnie pozyskiwać klientów Dbasz o wysoki poziom współpracy z Klientami, budując z nimi trwałe relacje biznesowe Potrafisz przygotowywać oferty handlowe i negocjować warunki kontraktu Wiesz jak...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


MAKRO Cash and Carry Polska S.A.
Lokalizacja: podlaskie, Białystok, Aleja Jana Pawla II

Data publikacji: dzisiaj

Do Twoich głównych zadań będzie należało: profesjonalne doradztwo i codzienna obsługa Klientów, sprawne uzupełnianie towaru na półkach, dbanie o dostępność asortymentu na półkach oraz o dobre oznakowanie...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


AZONIK sp. z o.o.
Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: dzisiaj

Opis pracy: Kreowanie polityki rachunkowości organizacji oraz nadzór nad jej realizacją. Udział i nadzór w organizacji obiegu dokumentów księgowych oraz procesu ich weryfikacji i zatwierdzania. Nadzór nad sprawnym...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

logo praca podlaskie ciemne