Oferty pracy

Praca: Główny księgowy

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolnie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Miejsce pracy: Kolno
Ogłoszenie o naborze Nr 72932

Warunki pracy

Praca administracyjno- biurowa w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kolnie w dni robocze od poniedziałku do piątku.Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godziny dziennie, wymagająca obsługi komputera, sprzętu teleinformatycznego i pozostałych urządzeń biurowych. Praca w budynku jednopiętrowym bez podjazdu. Pomieszczenie sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań

 • Organizuje i doskonali prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i polityką rachunkowości.
 • Kompletuje dokumenty księgowe, zatwierdza i dekretuje celem wprowadzenia do ewidencji księgowej.
 • Opracowuje projekt planów finansowych dochodów i wydatków budżetu PIW oraz na bieżąco dokonuje zmian w planie finansowym jednostki. Opracowuje harmonogram wydatków oraz dokonuje jego modyfikacji.
 • Wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi w celu prawidłowego, i terminowego regulowania zobowiązań jednostki oraz dokonywania rozliczeń finansowych.
 • Uzgadnia salda, prowadzi czynności windykacyjne należności celem zapewnienia terminowego ściągania należności oraz spłaty zobowiązań.
 • Sporządza sprawozdania finansowe i budżetowe jednostki i inne analizy finansowe na potrzeby jednostki nadrzędnej.
 • Wykonuje czynności związane z obsługą elektronicznego systemu budżetu państwa „Trezor” w celu zapewnienia szybkiego przepływu informacji dotyczących budżetu państwa.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego winna spełniać jeden z poniższych warunków :
a)mieć ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie , ekonomiczne wyższe studia zawodowe , uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadać co najmniej 3 letnią praktykę w księgowości,
b)mieć ukończoną średnią policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiadać co najmniej 6 –letnią praktykę w księgowości
c)być wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów
d)posiadać certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów

doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość aktualnie obowiązujących ustaw w zakresie: - służby cywilnej, - Inspekcji Weterynaryjnej, - finansów publicznych, - rachunkowości,
 • Biegła obsługa komputera
 • Umiejętność pracy w zespole, kreatywność, odporność na stres, odpowiedzialność
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  PODOBNE OFERTY PRACY

  Główny księgowy


  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolnie

  Lokalizacja: podlaskie, Kolno

  Data publikacji: 2020-12-29

  Warunki pracy Praca administracyjno- biurowa w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kolnie w dni robocze od poniedziałku do piątku.Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godziny dziennie, wymagająca...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Hajnówce
  Lokalizacja: podlaskie, Hajnówka

  Data publikacji: dzisiaj

  Warunki pracy -praca w siedzibie jak i poza siedzibą urzędu (kontrole wykonywane w terenie), stres związany z przeprowadzaniem kontroli, -stanowisko pracy z monitorem ekranowym, -bariery architektoniczne w zakresie...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  ManpowerGroup Sp. z o.o.
  Lokalizacja: podlaskie, Augustów

  Data publikacji: dzisiaj

  Zadania: • Zapewnienie sprawnego funkcjonowania wdrażanych Stacji Paliw zgodnie z obowiązującymi zasadami i procedurami firmowymi • Podejmowanie działań operacyjnych i organizacyjnych zmierzających do uzyskania...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach
  Lokalizacja: podlaskie, Sejny

  Data publikacji: wczoraj

  przygotowywanie wraz z możliwością konsumpcji na miejscu dań typu fast food z gotowych półproduktów , głównie mrożonych poddanych jedynie obróbce cieplnej ( np. kebab, frytki, hamburgery, kurczaki z rożna ),...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach
  Lokalizacja: podlaskie, Sejny

  Data publikacji: wczoraj

  w/g zakresu

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  logo praca podlaskie ciemne