Oferty pracy

Praca: Główny księgowy

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zambrowie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Miejsce pracy: Zambrów
Ogłoszenie o naborze Nr 74822

Warunki pracy

Praca administracyjno - biurowa w siedzibie Powiatowego Inspektortu Weterynarii w Zambrowie w dni robocze od poniedziałku  do piątku. Praca przy monitorze ekranowym, wymagająca  obsługi komputera. Praca w budynku  jednopiętrowym bez podjazdu.

Zakres zadań

 • Prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązujacymi przepisami prawa i polityką rachunkowości.
 • Kompletuje dokumenty księgowe, zatwierdza i dekretuje celem wprowadzenia do ewidencji księgowej.
 • Opracowuje projekt planów finansowych dochodów i wydatków budżetu jednostki oraz na bieżąco dokonuje zmian w planie finansowym jednostki.
 • Opracowuje harmonogram wydatków oraz dokonuje jego modyfikacji.
 • Wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi w celu prawidłowego i terminowego regulowania zobowiązań jednostki oraz dokonywania rozliczeń finansowych.
 • Uzgadnia salda analityczne i syntetyczne, prowadzi czynności windykacyjne należności, celem zapewnienia terminowego ściągania należności oraz spłaty zobowiązań.
 • Rozlicza i przekazuje dochody do budżetu państwa.
 • Sporządza sprawozdania finansowe i budżetowe jednostki.
 • Wykonuje czynności związane z obsługą elektroniczną systemu budzetu państwa TREZOR

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego winna spełnić jeden z poniższych warunków:
a) mieć ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadać co najmniej 3 letnią praktykę w księgowości, b) mieć ukończoną średnią szkołę policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiadać co najmniej 6 -letnią praktykę w księgowości, c) być wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, d) posiadać certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów świadectwo kwalifikacyjne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w jednostce budżetowej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  PODOBNE OFERTY PRACY

  Główny księgowy


  Powiatowy Urząd Pracy w Zambrowie

  Lokalizacja: podlaskie, Zambrów

  Data publikacji: wczoraj

  prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i polityką rachunkowości Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), ekonomiczne

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  Główny księgowy


  Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku

  Lokalizacja: podlaskie, Białystok

  Data publikacji: 2021-03-05

  Warunki pracy Praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych. Praca wykonywana w Urzędzie i poza siedzibą Urzędu. Budynek Urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Warunki...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  Zastępca głównego księgowego


  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zambrowie

  Lokalizacja: podlaskie, Zambrów

  Data publikacji: 2021-02-21

  Warunki pracy Praca administracyjno - biurowa w siedzibie Powiatowego Inspektortu Weterynarii w Zambrowie w dni robocze od poniedziałku do piątku. Praca przy monitorze ekranowym, wymagająca obsługi komputera. Praca w...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Powiatowy Urząd Pracy w Zambrowie
  Lokalizacja: podlaskie, Zambrów

  Data publikacji: wczoraj

  prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i polityką rachunkowości Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), ekonomiczne

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach
  Lokalizacja: podlaskie, Sejny

  Data publikacji: wczoraj

  w/g zakresu

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
  Lokalizacja: podlaskie, Białystok

  Data publikacji: wczoraj

  Obiady domowe. Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe, brak Wymagania inne: doświadczenie

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Powiatowy Urząd Pracy w Zambrowie
  Lokalizacja: podlaskie, Zambrów

  Data publikacji: wczoraj

  doświadczenie w jednostce budżetowej; zakres obowiązków: zastępstwo księgowego podczas jego nieobecności; prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i polityką rachunkowości0103 Wymagania...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  logo praca podlaskie ciemne