Oferty pracy

Praca: Główny Specjalista / Starszy Specjalista / Specjalista w Dziale Realizacji Kontroli w Terenowym Wydziale Kontroli X (lekarz)

Główny Specjalista / Starszy Specjalista / Specjalista
w Dziale Realizacji Kontroli
w Terenowym Wydziale Kontroli X w Białymstoku

w Departamencie Kontroli (lekarz)

 

Numer ogłoszenia: DK/22/65

Miejsce pracy: Białystok

1 etat / umowa o pracę

 

Termin składania ofert: 22.04.2022 r.

Szczegóły oferty


GŁÓWNE ZADANIA:
 • udział w przeprowadzanych czynnościach sprawdzających i kontrolach realizowanych przez Terenowy Wydział Kontroli X w Białymstoku, ze szczególnym uwzględnieniem zadań dotyczących oceny dokumentacji medycznej;
 • przygotowywanie i analiza danych do planowych i doraźnych kontroli realizacji umów
  o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz kontroli aptek i ordynacji;
 • współudział w sporządzaniu wystąpień z przeprowadzonych kontroli oraz opracowywaniu wniosków, zaleceń pokontrolnych i wykonywanie innych czynności związanych
  z prowadzeniem postępowań kontrolnych;
 • obsługa aplikacji informatycznych w zakresie wykonywanych zadań;
 • bieżąca współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Wydziału w zakresie prowadzonych postępowań kontrolnych.

 

WYMAGANIA:

 

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: wyższe medyczne – lekarz;
 • minimum 3 lata pracy zawodowej na stanowisko specjalisty;
 • minimum 4 lata pracy zawodowej na stanowisko starszego specjalisty;
 • minimum 5 lat pracy zawodowej na stanowisko głównego specjalisty.

Wymagania dodatkowe:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za popełnione z winy umyślnej przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • znajomość zasad funkcjonowania powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i systemu opieki zdrowotnej: ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.) ze szczególnym uwzględnieniem Działu IIIA;
 • znajomość problematyki związanej z metodyką prowadzenia kontroli realizacji umów: zarządzenie Nr 58/2019/DK Prezesa NFZ z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (z późn. zm.);
 • ważny NPWZ;
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office (MS Excel, MS Word);
 • umiejętność poprawnego redagowania korespondencji urzędowej;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • predyspozycje psychofizyczne do pracy kontrolnej;
 • komunikatywność, dobra organizacja pracy własnej;
 • odpowiedzialność;
 • decyzyjność;
 • dyspozycyjność;
 • rzetelność,uczciwość,samodzielność.

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • podpisany kwestionariusz osobowy;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia (zaświadczenie) lub prowadzenia działalności gospodarczej;
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi;
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.


ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dostępni pod adresem e-mail: rekrutacja@nfz.gov.pl


APLIKUJ TERAZ


Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: dzisiaj

The role of the development team member is to contribute towards achieving the sprint goal defined by the team Product Owner. This is achieved through self organisation within the scrum team, including: Refinement of...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: dzisiaj

Process Management Ensuring the process is executed appropriately at each described step Ensuring the appropriate inputs/outputs are being produced Delivery of the process related trainings Ensuring process awareness in the...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: dzisiaj

Manages delivery of a service or support function through monitoring activities and leads and manages the continual improvement of service standards & practices. Owns service risk and productivity improvements to support...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: dzisiaj

Process Management Ensuring the process is executed appropriately at each described step Ensuring the appropriate inputs/outputs are being produced Delivery of the process related trainings Ensuring process awareness in the...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

logo praca podlaskie ciemne