Oferty pracy

Praca: Główny specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 97329

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


 


praca w terenie.
krajowe wyjazdy służbowe
obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych.
budynek Oddziału i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy
platforma dla osób niepełnosprawnych na poziom parteru, brak windy do pomieszczeń biurowych na piętrze,
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy związane z przygotowaniem, opiniowaniem i odbiorem merytorycznym studiów korytarzowych, studiów techniczno - ekonomiczno - środowiskowych oraz koncepcji programowych, Projektów Budowlanych i Projektów Wykonawczych. Wykonanie zadania związane jest z realizacją programów rządowych
 • Weryfikuje przygotowane we współpracy z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia
 • Prowadzi sprawy uzyskiwania decyzji administracyjnych oraz współpracuje z Innymi Wydziałami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (w tym w zakresie uzgadniania dokumentacji projektowej), Zespołami Kierownika Projektu oraz przedstawicielami z Centrali
 • Prowadzi monitorowanie rozwoju technologii drogowych I mostowych, wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych oraz materiałów w budownictwie drogowo - mostowym
 • Prowadzi ewidencjonowanie spraw związanych z aktualizacją dokumentacji projektowych, przygotowuje dokumenty wytworzone przez Wydział Dokumentacji do archiwum zakładowego
 • Współpracuje z biurami projektowymi, samorządami i innymi jednostkami organizacyjnymi na etapie opracowywania dokumentacji projektowej
 • Opiniuje - we współpracy z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi - rozwiązania projektowe dotyczące dróg krajowych zawarte w Projektach Budowlanych dotyczących dróg Innych kategorii (wykonywanych na zlecenie zarządców dróg: wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie budownictwa,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w techniczno – budowlanym obszarze budownictwa
 • prawo jazdy kategorii B,
 • znajomość przepisów w zakresie budowy dróg i obiektów inżynierskich, prawa budowlanego, specustawy drogowej, prawa wodnego, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku,
 • umiejętność biegłej obsługi programów komputerowych (pakiet Office),
 • wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie: prawa ochrony środowiska, dokumentacji projektowych, spec-ustawy drogowej,
 • uprawnienia budowlane do projektowania lub wykonawstwa (w zakresie branży drogowej),
 • umiejętność obsługi graficznych programów komputerowych,
APLIKUJ TERAZ

PODOBNE OFERTY PRACY

Referendarz


Urząd Statystyczny w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: 2022-05-15

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera co najmniej 4 godziny dziennie, praca w siedzibie urzędu, Miejsce i otoczenie...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

Inspektor ochrony zabytków


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: 2022-05-05

Warunki pracy Praca administracyjno - biurowa w siedzibie urzędu. Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer,...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

Specjalista zarządzania informacją


Powiatowy Urząd Pracy w Zambrowie

Lokalizacja: podlaskie, Zambrów

Data publikacji: 2022-04-26

współpraca z jednostakami oświatowymi-szkoły,przedszkola i zakłady pracy,informowanie zainteresowanycho zajeciach dydaktycznych,gromadzenie informacji o potrzebach kulturalnych uchodzców.

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: dzisiaj

The role of the development team member is to contribute towards achieving the sprint goal defined by the team Product Owner. This is achieved through self organisation within the scrum team, including: Refinement of...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: dzisiaj

Process Management Ensuring the process is executed appropriately at each described step Ensuring the appropriate inputs/outputs are being produced Delivery of the process related trainings Ensuring process awareness in the...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: dzisiaj

Manages delivery of a service or support function through monitoring activities and leads and manages the continual improvement of service standards & practices. Owns service risk and productivity improvements to support...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: dzisiaj

Process Management Ensuring the process is executed appropriately at each described step Ensuring the appropriate inputs/outputs are being produced Delivery of the process related trainings Ensuring process awareness in the...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

logo praca podlaskie ciemne