Oferty pracy

Praca: Inspektor nadzoru budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Hajnówce
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Miejsce pracy: Hajnówka
Ogłoszenie o naborze Nr 139504

Warunki pracy

1) W SIEDZIEBIE INSPEKTORATU, PRACA  BIUROWA  W ZAKRES KTÓREJ WCHODZI: PROWADZENIE ARCHIWUM, PROWADZENIE REJSTRÓW ORAZ STATYSTYKI, ORZECZNICTWO, PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW.


2) W TERENIE POWIATU HAJNOWSKIEGO W ZAKRESIE: KONTROLI BUDÓW, ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW ORAZ W WYNIKU NAGŁYCH ZDARZEŃ NP. KATASTROF BUDOWLANYCH. 

Zakres zadań

 • OBSŁUGUJE INWESTORÓW, UCZESTNIKÓW PROCESU BUDOWLANEGO ORAZ PETENTÓW.
 • PLANUJE I WYKONUJE INSPEKCJE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH NOWOWZNOSZONYCH ORAZ ISTNIEJĄCYCH
 • UCZESTNICZY W SZKOLENIACH PODNOSZĄC WCIĄŻ SWOJE KWALIFIKACJE
 • PROWADZI REJESTRY ORAZ SPRAWOZDAWCZOŚĆ W ZAKRESIE REALIZACJI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
 • PRZYGOTOWUJE I DOKUMENTACJĘ ZWIĄZANĄ Z PROWADZONYMI POSTĘPOWANIAMI W ZAKRESIE: PRZESTRZEGANIA PRAWA BUDOWLANEGO, WYJAŚNIAJĄCYMI POWSTAWANIE KATASTROF BUDOWLANYCH, EGZEKUCYJNYMI W ADMINISTRACJI

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie BUDOWLANE W JEDNEJ Z WYMIENIONYCH SPECJALNOŚCI (DROGOWEJ, ELEKTRYCZNEJ, KONSTRUKCYJNEJ, KOLEJOWEJ, OGÓLNOBUDOWLANEJ, SANITARNEJ)
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego PRACA W WYKONASTWIE LUB BIURZE PROJEKTOWYM,
ZATRUDNIENIE W NADZORZE BUDOWLANYM LUB ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ LUB ADMINISTRACJI.
 • POSIADANIE PRAWA JAZDY KATEGORII B.
 • ZNAJOMOŚĆ USTAWY PRAWO BUDOWLANE.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • PODSTAWY ZNAJOMOŚCI OBSŁUGI KOMPUTERA I PROGRAMU OFFICE.
 • PODSTAWOWA ZNAJOMOŚĆ USTAWY KODEKS POSTĘPOWANIA W ADMINISTRACJI.
 • UMIEJĘTNOŚĆ PRACY W ZESPOLE CECHUJĄC SIĘ WYSOKĄ KULTURĄ OSOBISTĄ ORAZ DUŻĄ ODPORNOŚCIĄ NA STRES.
 • UPRAWNIENIA BUDOWLANE
APLIKUJ TERAZ


QUBICAAMF POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: dzisiaj

Zatrudniamy stolarzy lub monterów do montażu torów i urządzeń kręgielni - odpowiednie szkolenie zapewnione. Motywacja do pracy Średnie wykształcenie techniczne i umiejętność czytania instrukcji w języku...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


CEMEX Polska Sp. z o.o.
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: dzisiaj

Główne zadania Zarządzanie zespołem odpowiedzialnym za realizację kontraktów, delegowanie zadań i rozliczanie ich wykonania; Koordynacja realizacji projektów; Aktywny udział w pozyskiwaniu nowych kontraktów,...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Neotech Sp. z o.o
Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: dzisiaj

Obsługa logistyczna w dziale produkcji maszyn Zarządzanie zamówieniami materiałów oraz ich ewidencją Dokumentacja związana ze stanowiskiem Relacje z dostawcami i nadzór nad terminowością dostaw Współpraca z...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


KRKA Polska Sp. z o.o.
Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: dzisiaj

CEL PRACY realizacja założonych planów sprzedażowych (lokalne sieci i apteki indywidualne) kreowanie pozytywnego wizerunku firmy KRKA oraz produktów firmy na rynku farmaceutycznym budowanie długotrwałych i efektywnych...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

logo praca podlaskie ciemne