Oferty pracy

Praca: Inspektor ochrony zabytków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku
Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony zabytków
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 84523

Warunki pracy

Praca administracyjno - biurowa w siedzibie urzędu. Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka,
elektryczne urządzenia biurowe). Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Wyjazdy służbowe na terenie województwa podlaskiego.
Stanowisko pracy mieści się na IV piętrze, nie posiada windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych oraz podjazdu.
Toalety niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • prowadzi postępowania administracyjne i przedkłada projekty decyzji w sprawach wydania pozwoleń na wszelkie działania przy zabytkach archeologicznych
 • prowadzi planowe i doraźne kontrole dotyczące stanu zachowania zabytków archeologicznych
 • uczestniczy w odbiorach prac przy zabytkach archeologicznych
 • przygotowuje materiały do uzgadniania projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie zabytków archeologicznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe archeologia
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz rozporządzeń z zakresu ochrony zabytków
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość prawa budowlanego
 • umiejętność biegłej obsługi komputera
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  PODOBNE OFERTY PRACY

  Inspektor ochrony zabytków


  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku

  Lokalizacja: podlaskie, Białystok

  Data publikacji: wczoraj

  Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, wykonywana w siedzibie urzędu. Stanowisko pracy mieści się na I piętrze. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych (brak windy, podjazdów, innych ułatwień...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  Inspektor ochrony zabytków


  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku

  Lokalizacja: podlaskie, Białystok

  Data publikacji: wczoraj

  Warunki pracy Praca administracyjno - biurowa w siedzibie urzędu. Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer,...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  Inspektor ochrony zabytków


  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku

  Lokalizacja: podlaskie, Białystok

  Data publikacji: 2021-09-17

  Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, wykonywana w siedzibie urzędu. Stanowisko pracy mieści się na I piętrze. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych (brak windy, podjazdów, innych ułatwień...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.
  Lokalizacja: podlaskie,

  Data publikacji: dzisiaj

  Your responsibilities 1st Line Telephone Customer Service. Recording, classifying and prioritizing users requests. Diagnosing and resolving basic problems according to SLA parameters. Monitoring requests resolutions....

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.
  Lokalizacja: podlaskie,

  Data publikacji: dzisiaj

  Your responsibilities 1st Line Telephone Customer Service. Recording, classifying and prioritizing users requests. Diagnosing and resolving basic problems according to SLA parameters. Monitoring requests resolutions....

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.
  Lokalizacja: podlaskie,

  Data publikacji: dzisiaj

  Your responsibilities 1st Line Telephone Customer Service. Recording, classifying and prioritizing users requests. Diagnosing and resolving basic problems according to SLA parameters. Monitoring requests resolutions....

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.
  Lokalizacja: podlaskie,

  Data publikacji: dzisiaj

  Your responsibilities 1st Line Telephone Customer Service. Recording, classifying and prioritizing users requests. Diagnosing and resolving basic problems according to SLA parameters. Monitoring requests resolutions....

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  logo praca podlaskie ciemne