Oferty pracy

Praca: Inspektor ochrony zabytków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku
Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony zabytków
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 98071

Warunki pracy

Praca administracyjno - biurowa w siedzibie urzędu. Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka,
elektryczne urządzenia biurowe). Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Wyjazdy służbowe na terenie przygotowuje projekty decyzji i postanowień w sprawach wszelkich dwojewództwa podlaskiego.
Stanowisko pracy mieści się na I piętrze, nie posiada windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych oraz podjazdu.
Toalety niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • przygotowuje projekty decyzji i postanowień w sprawach wszelkich działań dotyczących zieleni na terenach wpisanych do rejestru w celu prowadzenia przez właścicieli prac przy zabytkach zgodnie z prawem
 • prowadzi inspekcje ustalające zakres prac przy zieleni na terenach wpisanych do rejestru przed wydaniem pozwoleń
 • kontroluje stan zachowania, prawidłowość użytkowania oraz zabezpieczenia zieleni na terenach wpisanych do rejestru oraz prowadzenie wszelkich działań podejmowanych przy zabytkach z zakresem lub warunkami określonymi w wydanych pozwoleniach w celu ich ochrony przed zniszczeniem
 • przygotowuje projekty zaleceń pokontrolnych wynikających z przeprowadzonych kontroli w celu wskazania prawidłowych działań przy zabytkach
 • prowadzi odbiory prac przy zabytkowych zespołach dworskich i pałacowo-ogrodowych, parkach i cmentarzach wpisanych do rejestru w celu nadzoru nad działaniami przy zabytkach
 • sporządza sprawozdania z działalności oraz roczne plany kontroli i roczne programy działania w celu zaplanowania i rozliczenia pracy

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU, OCHRONA ŚRODOWISKA, BIOLOGIA, OGRODNICTWO, OCHRONA PRZYRODY, LEŚNICTWO, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, GEOGRAFIA, HISTORIA

doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz rozporządzeń z zakresu ochrony zabytków
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o ochronie przyrody
 • znajomość prawa budowlanego
 • komunikacja, umiejętność argumentowania, odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  PODOBNE OFERTY PRACY

  Młodszy kontroler skarbowy


  Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

  Lokalizacja: podlaskie, Białystok

  Data publikacji: 2022-05-21

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, większość czynności jest wykonywana w pozycji...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  Referendarz


  Urząd Statystyczny w Białymstoku

  Lokalizacja: podlaskie, Białystok

  Data publikacji: 2022-05-15

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera co najmniej 4 godziny dziennie, praca w siedzibie urzędu, Miejsce i otoczenie...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  Specjalista zarządzania informacją


  Powiatowy Urząd Pracy w Zambrowie

  Lokalizacja: podlaskie, Zambrów

  Data publikacji: 2022-04-26

  współpraca z jednostakami oświatowymi-szkoły,przedszkola i zakłady pracy,informowanie zainteresowanycho zajeciach dydaktycznych,gromadzenie informacji o potrzebach kulturalnych uchodzców.

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach
  Lokalizacja: podlaskie, Giby

  Data publikacji: dzisiaj

  wg stanowiska

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Pronar Sp. z o.o.
  Lokalizacja: podlaskie, Jaszczołty

  Data publikacji: dzisiaj

  Opis stanowiska: Zarządzanie stacją paliw zgodnie ze standardami firmy, Realizacja planów sprzedaży paliw, towarów i usług, Zapewnienie najwyższych standardów obsługi klienta, Rekrutacja, zatrudnianie i dbanie o...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Pronar Sp. z o.o.
  Lokalizacja: podlaskie, Siemiatycze

  Data publikacji: dzisiaj

  Opis stanowiska: Zarządzanie stacją paliw zgodnie ze standardami firmy, Realizacja planów sprzedaży paliw, towarów i usług, Zapewnienie najwyższych standardów obsługi klienta, Rekrutacja, zatrudnianie i dbanie o...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem
  Lokalizacja: podlaskie, Szepietowo

  Data publikacji: dzisiaj

  Sprzątanie obiektu hotelowego, zmiana pościeli, zakwaterowanie klientów. Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe, brak

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  logo praca podlaskie ciemne