Oferty pracy

Praca: Inspektor wojewódzki

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 86827

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,


- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,


- nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),


- permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach,


- zagrożenie korupcją.


Praca wykonywana w budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Mickiewicza 3. Stanowisko pracy mieści się na I piętrze. Budynek uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz wymagań dostępności dla osób na wózkach inwalidzkich (podjazd, windy). Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

Zakres zadań

 • prowadzi postępowania administracyjne w sprawach legalizacji pobytu cudzoziemców oraz obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, wydaje polskie dokumenty podróży, przedłuża wizy krajowe i Schengen, przedłuża okresy pobytu cudzoziemcom przebywającym w ramach ruchu bezwizowego oraz prowadzi listy podróżujących w krajach Unii Europejskiej
 • przygotowuje decyzje administracyjne w sprawach udzielenia, odmowy udzielenia, unieważnienia lub cofnięcia zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, rejestracji pobytu obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielskiej Brytanii i Irlandii Północnej i członków ich rodzin, wydaje dokumenty potwierdzające prawo stałego pobytu obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielskiej Brytanii i Irlandii Północnej i członków ich rodzin
 • obsługuje systemy teleinformatyczne: POBYT, SIS, VIS i WIS Mail, POL-on oraz prowadzi rejestr, a także umieszcza informacje o dokumentach w Systemie Informacyjnym Schengen

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
 • znajomość przepisów Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z dnia 4 listopada 1950 r
 • znajomość przepisów Konwencji o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
 • posiadanie następujących kompetencji: komunikacja, umiejętność argumentowania, odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  PODOBNE OFERTY PRACY

  Zastępca kierownika


  Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim

  Lokalizacja: podlaskie, Bielsk Podlaski

  Data publikacji: wczoraj

  obsługa klienta, nadzór i kontrola nad realizacją zadań Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe, brak Wymagania inne: mile widziane doświadczenie w handlu

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  Kasjer/sprzedawca


  Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim

  Lokalizacja: podlaskie, Bielsk Podlaski

  Data publikacji: wczoraj

  obsługa klienta,obsługa kasy fiskalnej,wykładanie towaru,porządkowanie stanowiska pracy Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe, brak Wymagania inne: mile widziane doświadczenie w handlu

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  Fryzjer


  Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

  Lokalizacja: podlaskie, Suwałki

  Data publikacji: wczoraj

  Obsługa klinetów, strzyżenie. Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie branżowe, brak Uprawnienia: fryzjerstwo

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie
  Lokalizacja: podlaskie, Grajewo

  Data publikacji: wczoraj

  Prace posadzkarskie. Wymagania inne: dla osób bezrobotnych do 30 r. ż.

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie
  Lokalizacja: podlaskie, Grajewo

  Data publikacji: wczoraj

  Zgodnie z programem stażu.

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
  Lokalizacja: podlaskie, Łomża

  Data publikacji: wczoraj

  Obsługa maszyny CNC, obsługa wózka widłowego. Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, brak Wymagania inne: - umiejętność obsługi maszyn CNC i uprawnienia na operatora wózka widłowego,...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach
  Lokalizacja: podlaskie, Siemiatycze

  Data publikacji: wczoraj

  - optymalizacja procesu produkcji- nadzór nad jakością spawanych komponentów- utrzymanie ciągłości produkcji- organizacja pracy podległych spawaczy- ścisła współpraca z kierownikiem produkcji- opracowanie...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  logo praca podlaskie ciemne