Oferty pracy

Praca: Inspektor wojewódzki

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 100644

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,


- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,


- wyjazdy służbowe.


 


Praca wykonywana w budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Mickiewicza 3. Stanowisko pracy mieści się na I piętrze. Budynek uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz wymagań dostępności dla osób na wózkach inwalidzkich (podjazd, windy). Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

Zakres zadań

 • przygotowuje decyzje administracyjne
 • prowadzi kontrole w zakresie bezpieczeństwa publicznego
 • prowadzi monitoring i analizę stanu bezpieczeństwa, w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w administracji publicznej
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli tajne lub wyrażenie zgody na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu w celu uzyskania powyższego poświadczenia
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych
 • znajomość przepisów prawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zgromadzeniach
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
 • posiadanie następujących kompetencji: komunikacja, umiejętność argumentowania, odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  PODOBNE OFERTY PRACY

  Inspektor


  Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku

  Lokalizacja: podlaskie, Białystok

  Data publikacji: 2022-06-24

  Warunki pracy Praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych. Praca wymagająca koncentracji, samodzielności jaki i pracy w grupie, często pod presją czasu. Występowanie sytuacji stresujących w związku z...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  Podinspektor


  Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku

  Lokalizacja: podlaskie, Białystok

  Data publikacji: 2022-06-16

  wg. programu stazu

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Polcode Sp. z o.o
  Lokalizacja: podlaskie, Białystok, Suwałki, Augustów, Łomża, Ciechanowiec, Zambrów

  Data publikacji: dzisiaj

  What you’ll do: Run projects from beginning to end, as well as cooperate with international and domestic clients Manage project pipeline and budget Schedule and monitor the accomplishment of project objectives, as well as...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Mzuri Sp. z o.o.
  Lokalizacja: podlaskie, Białystok

  Data publikacji: dzisiaj

  Zakres obowiązków: Wyszukiwanie okazji inwestycyjnych do zakupu Monitoring rynku pierwotnego i wtórnego pod kątem nowych projektów mieszkaniowych Weryfikacja inwestycji pod kątem ekonomicznym, technicznym i prawnym...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  K.O.B Kobnext Sp. z o.o.
  Lokalizacja: podlaskie,

  Data publikacji: dzisiaj

  Miejsce pracy: Niemcy Zakres obowiązków: Koordynacja prac budowlanych Zarządzanie pracą zespołu pracowników Prowadzenie dokumentacji realizowanych projektów i bieżące raportowanie Wymagania: Wykształcenie średnie...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  K.O.B Kobnext Sp. z o.o.
  Lokalizacja: podlaskie,

  Data publikacji: dzisiaj

  Miejsce pracy: Szwecja, Niemcy Opis stanowiska: Obsługa żurawia wieżowego z dołu i/lub z góry Doraźne inne prace budowlane Wymagania: Uprawnienia do obsługi żurawi wieżowych kat. IŻ Doświadczenie na stanowisku...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  logo praca podlaskie ciemne