Oferty pracy

Praca: Inspektor

Komenda Miejska Policji w Białymstoku
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 129713

Warunki pracy

Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, prowadzenie rozmów telefonicznych, praca w podstawowym systemie czasu pracy od godziny 7:30 do godziny 15:30, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Stanowisko zlokalizowane w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Stanowisko usytuowane na drugim piętrze budynku. Do budynku wejście usytuowane jest na parterze, ze schodami. Wewnątrz budynku nie ma windy.

Zakres zadań

 • realizuje rejestrację kryminalną i procesową osób, postępowań, przestępstw i wykroczeń poprzez wprowadzanie danych do systemu na podstawie właściwych meldunków w celu aktualizacji danych,
 • modyfikuje wprowadzone do systemu rejestracje kryminalną i procesową osób, przestępstw i wykroczeń poprzez jej uzupełnianie, zmianę lub usunięcie na podstawie otrzymanej dokumentacji w celu aktualizacji danych,
 • analizuje i weryfikuje meldunki rejestracyjne, pisma i telegramy w zakresie posiadanych uprawnień w celu ujawnienia i uzupełniania poprawności wypełnienia meldunków,
 • wprowadza rozstrzygnięcia sądowe do systemu na podstawie wyroków bądź kart informacyjnych z Sądu w celu aktualizacji bazy danych,
 • dokonuje sprawdzeń w systemach: osób, postępowań, rzeczy, przestępstw i wykroczeń oraz osób w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania kierowane pisemnie lub ustnie przez uprawnione podmioty i osoby, jak również funkcjonariuszy,
 • podejmuje działania wynikające z obowiązujących przepisów w przypadku stwierdzenia przekroczenia limitu punktów przez kierującego, którego dane wprowadzono do ewidencji w celu przekazania zgodnie z właściwością rzeczową odpowiednim urzędom,
 • dokonuje rejestracji spraw w RSD jak i RPS, modyfikuje, uzupełnia wprowadzone tam dane celem aktualizacji danych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 19990r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1944 0 1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatów/kandydatek urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Znajomość przepisów prawa o ruchu drogowym, Kodeksu karnego, Ustawy o Policji,
 • Umiejętność obsługi komputera,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

PODOBNE OFERTY PRACY

Inspektor


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolnie

Lokalizacja: podlaskie, Kolno

Data publikacji: 2023-12-01

Warunki pracy Praca administracyjno- biurowa w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kolnie w dni robocze od poniedziałku do piątku. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godziny dziennie, wymagająca...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

Młodszy kontroler skarbowy


Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie, Suwałki

Data publikacji: 2023-11-26

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno- biurowa obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie większość czynności jest wykonywana w pozycji...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

Młodszy kontroler skarbowy


Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie, Suwałki

Data publikacji: 2023-11-26

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno- biurowa obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie większość czynności jest wykonywana w pozycji...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


NES Global Talent
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: dzisiaj

Zakres obowiązków: koordynacja działań i nadzór nad jakością i terminowością prowadzonego kontraktu zarządzanie budżetem i ryzykiem projektu przygotowywanie analiz technicznych robót budowlanych zapewnienie...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Oddział Biura Sprzedaży
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: dzisiaj

Co robimy? Nieustannie szukamy rozwiązań, które zapewnią bezpieczeństwo w każdej sytuacji. Dzięki ponad 150-letniemu doświadczeniu tworzymy coraz prostsze produkty i usługi, dbając o to by były dopasowane do...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
Lokalizacja: podlaskie, Kleosin

Data publikacji: dzisiaj

posługiwanie się przyrządami mierniczymi w stopniu zaawansowanych, uważność i dokładność, duży stopień koncentracji, znajomość procesu wytwórstwa produktów z tworzyw sztucznych Wymagania konieczne:...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim
Lokalizacja: podlaskie, Bielsk Podlaski

Data publikacji: dzisiaj

weedług stanowiska pracy oraz zakresu obowiązków Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe Wymagania inne:

– WIĘCEJ INFORMACJI –

logo praca podlaskie ciemne