Oferty pracy

Praca: Inspektor

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 129962

Warunki pracy

Kontakt osobisty i telefoniczny z pracownikami innych komórek organizacyjnych urzędu.
Praca związana z kancelaryjną obsługą komórek organizacyjnych i jednostek między innymi w zakresie ewidencjonowania, wydawania, przechowywania, udostępniania, przekazywania oraz wysyłania materiałów niejawnych.


Stanowisko usytuowane jest na III piętrze budynku jednostki w pomieszczeniu biurowym.
Narzędzia i materiały pracy: praca w pomieszczeniu biurowym; biurko, telefon, fax, komputer, drukarka, szafy biurowe.
Warunki dodatkowe: praca przy naturalnym i sztucznym świetle, pomieszczenie ogrzewane.
W budynku urzędu brak jest windy.

Zakres zadań

 • Ewidencjonuje przychodzące, wytworzone i wychodzące z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku i Samodzielnego Pododdziału Kontrterroystycznego Policji w Białymstoku materiały zawierające informacje niejawne w odpowiednich ewidencjach, a po zadekretowaniu ich przez kierowników komórek/jednostek organizacyjnych przekazuje je do dalszego prowadzenia funkcjonariuszom/pracownikom.
 • Rozlicza pracowników i funkcjonariuszy po przekazaniu materiałów niejawnych do kancelarii oraz zwalnianych ze służby/pracy lub przenoszonych do innej komórki/jednostki organizacyjnej z posiadanych na stanie materiałów zawierających informacje niejawne.
 • W ramach corocznej inwentaryzacji materiałów niejawnych analizuje i weryfikuje sprawozdania i protokoły inwentaryzacyjne w zakresie ujętych w nich materiałów niejawnych.
 • Weryfikuje prawidłowość sporządzonych przez funkcjonariuszy i pracowników materiałów niejawnych oraz udziela instruktażu w zakresie zasad sporządzania, oznaczania i rozliczania dokumentów niejawnych.
 • Dostosowuje klauzule (np. obniża, znosi) na materiałach niejawnych po wyrażeniu pisemnej zgody przez osobę uprawnioną w przypadku ustania lub zmiany ustawowych przesłanek ochrony.
 • Prowadzi depozyt materiałów niejawnych znajdujących się w dyspozycji funkcjonariuszy i pracowników komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku i Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Białymstoku.
 • Sporządza spisy akt przekazanych oraz protokoły brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii „BC” – odrębnie w zakresie obsługiwanych komórek organizacyjnych, rozlicza dokumentację w nich ujętą po przejęciu materiałów na stan archiwum lub wybrakowaniu protokołem „BC”.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie lub średnie branżowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Wiedza z zakresu przepisów o ochronie informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych UE i NATO o klauzuli „confiential”
 • Wiedza z zakresu archiwizacji.
 • Samodzielność i umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Komunikatywność
APLIKUJ TERAZ

PODOBNE OFERTY PRACY

Inspektor


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolnie

Lokalizacja: podlaskie, Kolno

Data publikacji: 2023-12-01

Warunki pracy Praca administracyjno- biurowa w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kolnie w dni robocze od poniedziałku do piątku. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godziny dziennie, wymagająca...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

Młodszy kontroler skarbowy


Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie, Suwałki

Data publikacji: 2023-11-26

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno- biurowa obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie większość czynności jest wykonywana w pozycji...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

Młodszy kontroler skarbowy


Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie, Suwałki

Data publikacji: 2023-11-26

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno- biurowa obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie większość czynności jest wykonywana w pozycji...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Oddział Biura Sprzedaży
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: dzisiaj

Co robimy? Nieustannie szukamy rozwiązań, które zapewnią bezpieczeństwo w każdej sytuacji. Dzięki ponad 150-letniemu doświadczeniu tworzymy coraz prostsze produkty i usługi, dbając o to by były dopasowane do...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
Lokalizacja: podlaskie, Kleosin

Data publikacji: dzisiaj

posługiwanie się przyrządami mierniczymi w stopniu zaawansowanych, uważność i dokładność, duży stopień koncentracji, znajomość procesu wytwórstwa produktów z tworzyw sztucznych Wymagania konieczne:...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim
Lokalizacja: podlaskie, Bielsk Podlaski

Data publikacji: dzisiaj

weedług stanowiska pracy oraz zakresu obowiązków Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe Wymagania inne:

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Punkt Pośrednictwa Pracy Kolno
Lokalizacja: podlaskie, Kolno

Data publikacji: dzisiaj

nadzorowanie załadunku i rozładunku oraz zabezpieczenie przewożonego ładunku przed uszkodzeniem, zniszczeniem i zaginięciem. Przygotowanie pojazdu do transportu oraz obsługa codzienna, konserwacja i drobne naprawy...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

logo praca podlaskie ciemne