Oferty pracy

Praca: Inspektor

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku
Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Suwałki
Ogłoszenie o naborze Nr 74832

Warunki pracy

Praca wykonywana w siedzibie urzędu. Stanowisko pracy mieści się na I piętrze. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. W budynku zachowane są
wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry. Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane z pracą przy biurku, komputerze. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka,
kserokopiarka, elektryczne urządzenia biurowe). Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy.

Zakres zadań

 • obsługuje system EZD (system elektronicznego zarządzania dokumentacją) w celu rejestracji korespondencji przychodzącej i wychodzącej w urzędzie
 • przyjmuje korespondencję przychodzącą, dokonuje jej selekcji i rejestracji oraz przygotowuje korespondencję wychodzącą w celu zapewnienia prawidłowego i terminowego załatwiania spraw urzędowych
 • obsługuje interesantów i udziela im niezbędnych informacji - ustnie, pisemnie lub telefonicznie w celu sprawnego funkcjonowania urzędu
 • prowadzi ewidencję czasu pracy, w tym czasu pracy kierowców
 • pełni nadzór nad samochodem służbowym w tym rozliczaniem zużycia paliwa
 • prowadzi ewidencję druków ścisłego zarachowania
 • sporządza delegacje służbowe pracowników oraz prowadzi ich ewidencję
 • prowadzi rejestr upoważnień udzielonych pracownikom urzędu
 • udostępnia dokumentację archiwalną

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • znajomość przepisów ustawy kodeks postepowania administracyjnego
 • znajomość przepisów rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • znajomość przepisów o służbie cywilnej
 • umiejętność biegłej obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  PODOBNE OFERTY PRACY

  Inspektor


  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku

  Lokalizacja: podlaskie, Kuźnica

  Data publikacji: dzisiaj

  Warunki pracy Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych, nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka,...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  Inspektor


  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku

  Lokalizacja: podlaskie, Suwałki

  Data publikacji: 2021-02-23

  Warunki pracy Praca wykonywana w delegaturze urzędu. Stanowisko pracy mieści się na II piętrze. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  Starszy inspektor wojewódzki


  Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

  Lokalizacja: podlaskie, Białystok

  Data publikacji: 2021-02-14

  Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, - praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, - zagrożenie korupcją, - przeprowadzanie kontroli w...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  ASTEK Polska
  Lokalizacja: podlaskie,

  Data publikacji: dzisiaj

  100% remote The projects you are going to be working on include: integrations with new fulfilment vendors development of new frontend features integration and onboarding of new SaaS vendors deployment of new stores...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Unihouse S.A.
  Lokalizacja: podlaskie,

  Data publikacji: dzisiaj

  W czasie pobytu w Norwegii ok 180NOK/godz, w Polsce 3 000 - 4 000 brutto /mc + premia Osoba zatrudniona będzie odpowiedzialna za obsługę serwisową obiektów mieszkalnych zrealizowanych przez firmę poprzez: weryfikację...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku
  Lokalizacja: podlaskie, Kuźnica

  Data publikacji: dzisiaj

  Warunki pracy Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych, nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka,...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  VIG Ekspert
  Lokalizacja: podlaskie, Łomża

  Data publikacji: dzisiaj

  Zakres obowiązków: Wykonywanie oględzin szkód majątkowych Wykonywanie lustracji obiektów do celów ubezpieczeniowych Sporządzanie protokołów oględzin i kompletacja dokumentacji szkodowej Sporządzanie i weryfikacja...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  logo praca podlaskie ciemne