Oferty pracy

Praca: Inspektor

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku
Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Suwałki
Ogłoszenie o naborze Nr 74884

Warunki pracy

Praca wykonywana w delegaturze urzędu. Stanowisko pracy mieści się na II piętrze. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. W budynku zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry. Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane z pracą przy biurku, komputerze. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka,
kserokopiarka, elektryczne urządzenia biurowe). Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy.

Zakres zadań

 • obsługuje system EZD (system elektronicznego zarządzania dokumentacją) w celu rejestracji korespondencji przychodzącej i wychodzącej w urzędzie
 • przyjmuje korespondencję przychodzącą, dokonuje jej selekcji i rejestracji oraz przygotowuje korespondencję wychodzącą w celu zapewnienia prawidłowego i terminowego załatwiania spraw urzędowych
 • obsługuje interesantów i udziela im niezbędnych informacji - ustnie, pisemnie lub telefonicznie w celu sprawnego funkcjonowania urzędu
 • prowadzi ewidencję czasu pracy, w tym czasu pracy kierowców
 • pełni nadzór nad samochodem służbowym w tym rozliczaniem zużycia paliwa
 • prowadzi ewidencję druków ścisłego zarachowania
 • sporządza delegacje służbowe pracowników oraz prowadzi ich ewidencję
 • prowadzi rejestr upoważnień udzielonych pracownikom urzędu
 • udostępnia dokumentację archiwalną

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • znajomość przepisów ustawy kodeks postepowania administracyjnego
 • znajomość przepisów rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • znajomość przepisów o służbie cywilnej
 • umiejętność biegłej obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  PODOBNE OFERTY PRACY

  Inspektor


  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku

  Lokalizacja: podlaskie, Suwałki

  Data publikacji: dzisiaj

  Warunki pracy Praca w terenie wymagająca wyjazdów służbowych połączona z pracą biurową. Stres związany z kontrolą przedsiębiorców. Praca z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń biurowych wymagająca...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  Inspektor


  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku

  Lokalizacja: podlaskie, Kuźnica

  Data publikacji: wczoraj

  Warunki pracy Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych, nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka,...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  Inspektor


  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku

  Lokalizacja: podlaskie, Suwałki

  Data publikacji: 2021-02-22

  Warunki pracy Praca wykonywana w siedzibie urzędu. Stanowisko pracy mieści się na I piętrze. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Genpact PL
  Lokalizacja: podlaskie,

  Data publikacji: dzisiaj

  Inviting applications for the role of the Customer Service with Finnish Responsibilities Review documentation, maintain database Preparing the invoices for billing of customers Identification & resolving of any customer...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Genpact PL
  Lokalizacja: podlaskie,

  Data publikacji: dzisiaj

  Inviting applications for the role of Account Payable Specialist with Hebrew Responsibilities: Processing cost invoices and settling the differences Processing invoices Reconciling the accounts with the customers...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Solenerga Sp. z o.o.
  Lokalizacja: podlaskie,

  Data publikacji: dzisiaj

  Obowiązki: montaż i uruchamianie pomp ciepła w obiektach klientów prace hydrauliczne prace elektryczne przeprowadzanie konserwacji, usuwanie awarii i wymiana uszkodzonych urządzeń doradztwo techniczne w zakresie doboru...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Klient portalu Praca.pl
  Lokalizacja: podlaskie,

  Data publikacji: dzisiaj

  Praca polega na promowaniu produktów naturalnych oraz rozwoju własnej struktury biznesowej. wymagane ukończone 18 lat niewielki wkład własny

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  logo praca podlaskie ciemne