Oferty pracy

Praca: Inspektor

Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 76242

Warunki pracy


 • Praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych.

 • Praca wykonywana w siedzibie urzędu i poza siedzibą.

 • Praca wymagająca koncentracji, samodzielności jak i pracy w grupie, często pod presją czasu.

 • Sytuacje stresujące w związku z obsługą klientów zewnętrznych.

 • Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.

 • Budynek Urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

 • Warunki pracy są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac lecz nie są przystosowane do wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych: brak podjazdów, windy, drzwi o odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowanej toalety.

 • Praca na pierwszym piętrze - budynek bez windy.

Zakres zadań

 • Prowadzi i obsługuje sekretariat.
 • Prowadzi rejestr pism przychodzących i wychodzących w formie papierowej i elektronicznej.
 • Przyjmuje i kieruje interesantów zgłaszających się bezpośrednio i telefonicznie do odpowiednich komórek wewnętrznych.
 • Przyjmuje skargi i wnioski.
 • Przygotowuje projekty decyzji i zarządzeń.
 • Obsługuje systemy informatyczne, programy oraz bazy danych.
 • Prowadzi rejestr delegacji służbowych oraz je rozlicza.
 • Wysyła korespondencję.
 • Prowadzi Archiwum Zakładowe.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość aktów prawnych tj.: Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, o służbie cywilnej, o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz obowiązujących rozporządzeń w tym zakresie tj. rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • Biegła znajomość obsługi komputera, oprogramowania biurowego m. in.: edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego
 • Otwartość na zmiany i chęć rozwoju zawodowego
 • Umiejętność pracy w zespole, kreatywność, odporność na stres i odpowiedzialność
 • Cieszenie się nieposzlakowaną opinią
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Kurs z zakresu prowadzenia archiwum
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
APLIKUJ TERAZ

PODOBNE OFERTY PRACY

Inspektor


Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: 2021-03-26

Warunki pracy Praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych. Praca wykonywana w siedzibie urzędu i poza siedzibą. Praca wymagająca koncentracji, samodzielności jak i pracy w grupie, często pod presją czasu....

– WIĘCEJ INFORMACJI –

Starszy inspektor


Komenda Miejska Policji w Łomży

Lokalizacja: podlaskie, Łomża

Data publikacji: 2021-03-24

Warunki pracy praca z komputerem Zakres zadań przygotowywanie i wdrażanie przedsięwzięć z zakresu profilaktyki społecznej realizowanie spotkań profilaktycznych w szkołach i przedszkolach opracowywanie materiałów...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

Inspektor farmaceutyczny


Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: 2021-03-18

Warunki pracy - praca biurowa w siedzibie inspektoratu, praca z komputerem; - praca poza siedzibą inspektoratu związana z przeprowadzaniem kontroli Zakres zadań przeprowadza kontrole aptek, punktów aptecznych oraz...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Luxoft
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: dzisiaj

Work as application analyst/developer to provide application solutions to the business Analyze business needs and recommend viable IT solutions to meet these requirements Design, develop and implement IT solutions to meet...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Luxoft
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: dzisiaj

This role requires an in depth knowledge of Active Directory, Windows Server 2008/2012/2012 R2, Windows security and related technology. Knowledge of LDAP integrations as well as SSL protocols, ciphers, encryption and other...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Luxoft
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: dzisiaj

The large data retail platform will be developed using Azure Cloud technologies and you will work in a fast paced and agile environment where youll be making meaningful contributions day one. Needed experience: Coding: o SQL...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Myway Sylwia Rakowska
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: dzisiaj

Zarządzanie małym zespołem transportu kolejowego (operacje i sprzedaż): coaching, mentoring, bieżący nadzór i ocena wyników pracowników działu; Prowadzenie rozmów handlowych i negocjacji z kluczowymi klientami;...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

logo praca podlaskie ciemne