Oferty pracy

Praca: Inspektor

Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 76358

Warunki pracy


 • Praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych.

 • Praca wykonywana w siedzibie urzędu i poza siedzibą.

 • Praca wymagająca koncentracji, samodzielności jak i pracy w grupie, często pod presją czasu.

 • Sytuacje stresujące w związku z obsługą klientów zewnętrznych.

 • Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.

 • Budynek Urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

 • Warunki pracy są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac lecz nie są przystosowane do wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych: brak podjazdów, windy, drzwi o odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowanej toalety.

 • Praca na pierwszym piętrze - budynek bez windy.

Zakres zadań

 • Sporządza polecenia przelewu w systemie bankowości elektronicznej w czasie umożliwiającym terminową regulację zobowiązań.
 • Sprawdza pod względem merytorycznym dokumenty finansowe i dowody księgowe.
 • Współuczestniczy w opracowywaniu projektów planów inwestycyjnych oraz planów zakupowych.
 • Gospodaruje składnikami majątkowymi Urzędu, w tym prowadzi ich ewidencję i utylizację.
 • Opracowuje projekty umów i aneksy w obsługiwanym obszarze, analizuje umowy przesyłane przez kontrahentów z punktu widzenia interesów OUM w Białymstoku, uzyskuje akceptację treści umów przez radcę prawnego i głównego księgowego.
 • Przygotowuje decyzje, wytyczne, polecenia, instrukcje i upoważnienia wydawane przez kierownictwo w zakresie właściwości Wydziału Obsługi.
 • Prowadzi gospodarkę samochodową i obsługę transportową.
 • Realizuje zadania inwestycyjne w ramach przyznanych środków oraz sporządza okresowe i roczne sprawozdania z ich realizacji.
 • Zaopatruje OUM w Białymstoku w niezbędne materiały i akcesoria według bieżących potrzeb, oraz prowadzi sprawy z zakresu udzielania zamówień publicznych wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi.
 • Prowadzi rozpoznania i analizy rynku potencjalnych wykonawców w ramach prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawy i usługi.
 • Uczestniczy w pracach komisji przetargowych.
 • Opracowuje plan zamówień publicznych OUM w Białymstoku.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustaw: prawo zamówień publicznych, finansów publicznych, o służbie cywilnej, z zakresu rachunkowości
 • Biegła znajomość obsługi komputera, oprogramowania biurowego m. in.: edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego
 • Otwartość na zmiany i chęć rozwoju zawodowego
 • Umiejętność pracy w zespole, odporność na stres i odpowiedzialność
 • Cieszenie się nieposzlakowaną opinią
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie zamówień publicznych
 • Znajomość klasyfikacji środków trwałych oraz gospodarowania składnikami majątkowymi a także zasad przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych
 • Prawo jazdy kategorii B
APLIKUJ TERAZ

PODOBNE OFERTY PRACY

Starszy inspektor


Komenda Miejska Policji w Łomży

Lokalizacja: podlaskie, Łomża

Data publikacji: 2021-03-24

Warunki pracy praca z komputerem Zakres zadań przygotowywanie i wdrażanie przedsięwzięć z zakresu profilaktyki społecznej realizowanie spotkań profilaktycznych w szkołach i przedszkolach opracowywanie materiałów...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

Inspektor


Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: 2021-03-24

Warunki pracy Praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych. Praca wykonywana w siedzibie urzędu i poza siedzibą. Praca wymagająca koncentracji, samodzielności jak i pracy w grupie, często pod presją czasu....

– WIĘCEJ INFORMACJI –

Inspektor farmaceutyczny


Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: 2021-03-18

Warunki pracy - praca biurowa w siedzibie inspektoratu, praca z komputerem; - praca poza siedzibą inspektoratu związana z przeprowadzaniem kontroli Zakres zadań przeprowadza kontrole aptek, punktów aptecznych oraz...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


ARRA GROUP SP. Z O.O. SP. K.
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: dzisiaj

Zadania: Realizacja zleceń transportowych na terenie Europy, pojazdami dostawczymi o DMC do 3,5 tony. Samochody kontenery chłodnie o ładowności do 8 europalet. Wymagania: Dyspozycyjność, uczciwość, punktualność...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


NES Global Talent
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: dzisiaj

ZAKRES OBOWIĄZKÓW Organizacja, planowanie i nadzór nad realizowanymi pracami w zakresie budowy farm solarnych. Opracowanie i kontrola budżetu. Zarządzanie podległym zespołem. Kontrola terminowości prowadzonych prac....

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Coloplast Business Centre Sp z o.o.
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: dzisiaj

At Coloplast we constantly strive to improve the way we serve our customers and through this achieve our ambitious targets. Employing the right people constitutes a corner stone in our efforts. We offer a position in a...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


CONTROL PROCESS S.A.
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: dzisiaj

pełnienie funkcji kierownika budowy przy realizacji prac wodno-melioracyjnych, weryfikacja dokumentacji projektowych udział w kontraktacji robót, nadzór nad prawidłowością wykonywanych robót, rozliczanie prac i...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

logo praca podlaskie ciemne