Oferty pracy

Praca: Inspektor

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 85647

Warunki pracy

- kontakt osobisty i telefoniczny z klientem zewnętrznym oraz funkcjonariuszami
i pracownikami komórek organizacyjnych urzędu,


- stanowisko pracy usytuowane jest na II piętrze budynku jednostki
w pomieszczeniu biurowym,
- narzędzia i materiały pracy: praca w pomieszczeniu biurowym; biurko, telefon stacjonarny i komórkowy, komputer, drukarka, szafy biurowe,
- warunki dodatkowe: praca przy świetle naturalnym i sztucznym, pomieszczenie ogrzewane.

Zakres zadań

 • Dokonuje wpisów do kart mundurowych na podstawie rozkazów personalnych, rozlicza funkcjonariuszy i pracowników z nienależnych sortów mundurowych, przedmiotów specjalnych i odzieży roboczej.
 • Dokonuje zakupów, sprawdza dokumenty finansowe (faktury, rachunki itp.) pod względem merytorycznym, analizuje je pod względem zgodności z zawartymi umowami, sporządza dokumenty magazynowe przychodowo – rozchodowych.
 • Comiesięcznie uzgadnia ewidencję magazynową.
 • Sporządza listy wypłat równoważników za umundurowanie i pranie oraz naprawę przedmiotów wyposażenia specjalnego.
 • Przygotowuje dokumentację do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przedmioty mundurowe i specjalne ( sporządza opis przedmiotu zamówienia i szacuje wartości zamówienia), uczestniczy w pracach Komisji Przetargowej oraz przygotowuje dokumentację w przedmiocie zakupów o wartości progowej.
 • Sporządza analizy i informacje w zakresie zapasów magazynowych i wydatków na poszczególnych pozycjach analitycznych budżetu oraz współuczestniczy w opracowaniu planów i korekt planu rzeczowo – finansowego i zamówień publicznych.
 • Zbiera informację w zakresie zakupu umundurowania wyposażenia specjalnego oraz środków higieny.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie lub średnie branżowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego pracy w administracji
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu wydania poświadczenia bezpieczeństwa.
 • Znajomość przepisów w sprawie umundurowania policjantów oraz równoważnika w zamian za umundurowanie.
 • Komunikatywność.
 • Umiejętność pracy zespołowej.
 • Znajomość programów Word i Excel.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Kreatywność
 • Dyspozycyjność
 • Organizacja pracy własnej
 • Zdolności analityczne
APLIKUJ TERAZ

PODOBNE OFERTY PRACY

Inspektor wojewódzki


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: 2021-10-13

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, - praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, - permanentna obsługa klientów zewnętrznych, - zagrożenie korupcją. Praca wykonywana w budynku...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

Starszy inspektor


Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: 2021-10-12

Warunki pracy - praca terenowa: zakłady przetwórstwa i obrotu środków spożywczych, ubojnie zwierząt rzeźnych oraz miejsca odpraw urzędu celnego – w różnych warunkach pogodowych - praca biurowa wykonywana w...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

Inspektor


Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: 2021-10-12

Warunki pracy - praca terenowa: zakłady przetwórstwa i obrotu środków spożywczych, ubojnie zwierząt rzeźnych oraz miejsca odpraw urzędu celnego – w różnych warunkach pogodowych - praca biurowa wykonywana w...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


CONTROL PROCESS S.A.
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: dzisiaj

Praca na stanowisku zarządczym w firmie projektowej z wieloletnią historią Wykształcenie wyższe Umiejętności polegające na pozyskiwaniu kontraktów projektowych w różnych branżach Nadzór nad realizacją...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: dzisiaj

Key Accountabilities Drives and/or facilities scoping sessions with customers to build proposals. Introduces team members and ensures customer requirements are documented and presented in final proposals sent back to the...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: dzisiaj

KEY ACCOUNTABILITIES Technical Capability. Works within a team with little supervision as application administrator supporting end users/customers/partners with technical queries relating to the TfSNOW platform(e.g....

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Objectivity Sp. z o.o.
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: dzisiaj

Your daily work: Lots of coding in every layer of the project Taking care of quality of the solution by using best practices e.g. code review, unit/integration/e2e testing, etc Continuous improvement of your fundamental...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

logo praca podlaskie ciemne