Oferty pracy

Praca: Inspektor

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łomży
Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Łomża
Ogłoszenie o naborze Nr 117283

Warunki pracy

•       praca biurowa w siedzibie urzędu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży, w pomieszczeniach biurowych usytuowanych na II piętrze budynku,


•       praca w systemie codziennym od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 — 15.30,


•       wyjazdy służbowe krajowe,


•       praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych (narzędzia i materiały do pracy: komputer, kserokopiarka, telefon, faks, niszczarka),


•       praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,


•       oświetlenie sztuczne i naturalne,


•       praca z bazami danych/programami specjalistycznymi,


•       brak windy, toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych, niewidomych, niedosłyszących i głuchoniemych,


•       praca wymagająca dyspozycyjności.


 

Zakres zadań

 • udział w opracowywaniu planów potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych,
 • współpraca w zakresie sporządzania planów zakupów oraz ich realizacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy,
 • prowadzenia magazynu i depozytu komendy,
 • udział w sporządzaniu sprawozdań statystycznych,
 • prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej komendy,
 • prowadzenie spraw z zakresu ewidencji środków trwałych i inwentarza,
 • wykonywanie czynności operatora systemów FT-ST7 ( środki trwałe), FT-GM (gospodarka magazynowa) , FT-EW ( ewidencja wyposażenia),FT-UM7 ( system obsługi umundurowania),
 • dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania komendy ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych,
 • rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy w celu sprawdzenia stanu faktycznego składników majątku z ewidencją księgową.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office oraz innych urządzeń biurowych,
 • umiejętność redagowania pism o charakterze urzędowym,
 • znajomość ustaw: o finansach publicznych, o podatku dochodowym od osób fizycznych, o systemie ubezpieczeń społecznych, o rachunkowości, o zamówieniach publicznych, o służbie cywilnej, o Państwowej Straży Pożarnej, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks pracy oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw,
 • znajomość zagadnień z zakresu gospodarki magazynowej,
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wysoka kultura osobista
 • zdolność analitycznego myślenia, terminowość i dokładność
 • umiejętność organizacji pracy własnej i efektywnego zarządzania czasem
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność
 • prawo jazdy kat. B
APLIKUJ TERAZ

PODOBNE OFERTY PRACY

Inspektor


Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: 2023-03-19

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy Obsługa klientów zewnętrznych Praca w siedzibie urzędu (budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób z...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

Starszy inspektor


Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: 2023-03-13

Warunki pracy - Praca związana z przyjmowaniem, segregowaniem oraz wydawaniem przesyłek przechodzących przez Pocztę Specjalną KWP w Białymstoku; - Kontakty bezpośrednie i telefoniczne z sekretarkami komórek...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

Starszy inspektor


Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem Mazowieckiem

Lokalizacja: podlaskie, Wysokie Mazowieckie

Data publikacji: 2023-03-10

Warunki pracy - praca związana z wdrażaniem, zarządzaniem i rozwojem systemów informatycznych oraz spraw związanych z bieżącymi naprawami i wdrażaniem sprzętu komputerowego i łączności; - stanowisko pracy...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


DOZ S.A.
Lokalizacja: podlaskie, Białystok, ul. Mieszka I 8c

Data publikacji: dzisiaj

Twój zakres obowiązków Zapewnienie Pacjentom profesjonalnej i rzetelnej obsługi w zakresie bezpośredniej realizacji recept oraz sprzedaży preparatów OTC. Prawidłowe przyjmowanie dostawy i potwierdzenie jej zgodności...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Gastromania PL
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: dzisiaj

Opis stanowiska: Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za pozyskiwanie klientów, wyceny, planowanie i realizacje złożonych projektów inwestycyjnych oraz utrzymywanie poprawnych relacji z klientami na...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


AGATA Spółka Akcyjna
Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: dzisiaj

Opis stanowiska: Planowanie, organizowanie i koordynacja procesów logistycznych magazynu; Dbałość o powierzony towar, sprzęt, prawidłowe składowanie towarów; Sporządzenie okresowych raportów i zestawień; Tworzenie...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Nationale-Nederlanden
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: dzisiaj

Twój zakres obowiązków Aktywne pozyskiwanie Klientów indywidualnych oraz firmowych Prowadzenie spotkań i rozmów z Klientami oraz utrzymywanie długookresowych relacji z nimi Skuteczne oferowanie Klientom naszych...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

logo praca podlaskie ciemne