Oferty pracy

Praca: Inspektor

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku
Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Bielsk Podlaski
Ogłoszenie o naborze Nr 120414

Warunki pracy

Praca biurowa w Oddziale w Bielsku Podlaskim połączona z częstymi wyjazdami w teren i  wysiłkiem fizycznym. Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych (zimno, upał). Praca przy monitorze ekranowym powyzej 4 godzin, obsługa urzadzeń biurowych (komputer, skaner, kserokopiarka, faks, niszczarka) . Obsługa klienta zewnętrznego. Narażenie na stres. Zagrożenie korupcją.


 

Zakres zadań

 • uczestniczy w kontrolach w zakresie spełniania wymagań jakościowych i dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń nawozów i środków wspomagających uprawę roślin oraz przestrzegania przepisów dotyczących obrotu nawozami i środkami wspomagającymi uprawę roślin;
 • uczestniczy w nadzorze nad wprowadzaniem do obrotu i udostępnianiem na rynku produktów nawozowych UE;
 • uczestniczy w pobieraniu prób nawozów, środków wspomagających uprawę roślin oraz produktów nawozowych UE;
 • uczestniczy w kontrolach podmiotów prowadzących produkcję, reklamę, wprowadzanie do obrotu, konfekcjonowanie, przemieszczanie i składowanie środków ochrony roślin w tym zaprawiony materiał siewny;
 • uczestniczy w kontrolach przedsiębiorców/podmiotów upoważnionych do prowadzenia badań sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin;
 • uczestniczy w kontrolach przedsiębiorców/podmiotów upoważnionych do prowadzenia szkoleń z zakresu ś.o.r.;
 • pobiera próbki środków ochrony roślin w celu wyeliminowania środków niespełniających wymagań jakościowych lub sfałszowanych, ustalenia stanu faktycznego i oceny kontrolowanej działalności;
 • uczestniczy w kontrolach prawidłowości stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony roślin w tym pobieraniu prób płodów rolnych do analizy na pozostałości środków ochrony roślin;
 • uczestniczy w monitoringu zużycia środków ochrony roślin;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze, chemia lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (Dz. U. 2023 poz. 288 ze zmianami)
 • znajomość ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. 2023, poz. 569 t.j.)
 • znajomość rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dn. 5 czerwca 2019 r. ustanawiającego przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 (Dz. Urz. UE L 170 z 25.06.2019, str. 1, z późn. zm.)
 • znajomość ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2023 poz. 340 ze zmianami)
 • profesjonalizm w realizacji powierzonych zadań oraz ukierunkowanie na interes publiczny
 • zdolność analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji
 • dobra organizacja pracy własnej, także w warunkach stresu i pod presją czasu
 • umiejętność współpracy i budowanie relacji
 • komunikatywność
 • obsługa komputera
 • Prawo jazdy kat.B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  PODOBNE OFERTY PRACY

  Inspektor


  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku

  Lokalizacja: podlaskie, Sokółka

  Data publikacji: 2023-05-12

  Warunki pracy Praca biurowa w Oddziale w Sokółce połączona z częstymi wyjazdami w teren i wysiłkiem fizycznym. Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych (zimno, upał). Praca przy monitorze ekranowym...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  Inspektor


  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku

  Lokalizacja: podlaskie, Hajnówka

  Data publikacji: 2023-05-12

  Warunki pracy Praca biurowa w Oddziale w Hajnówce połączona z częstymi wyjazdami w teren i wysiłkiem fizycznym. Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych (zimno, upał). Praca przy monitorze ekranowym...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  Inspektor


  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku

  Lokalizacja: podlaskie, Białystok

  Data publikacji: 2023-05-12

  Warunki pracy Praca biurowa w Oddziale w Białymstoku połączona z częstymi wyjazdami w teren i wysiłkiem fizycznym. Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych (zimno, upał). Praca przy monitorze ekranowym...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  CEMEX Polska Sp. z o.o.
  Lokalizacja: podlaskie,

  Data publikacji: dzisiaj

  Wymagania formalne Wykształcenie zawodowe lub średnie. Mile widziane ukończone kierunki techniczne z zakresu budownictwa, elektryki, automatyki lub mechaniki; Doświadczenia w pracy na stanowisku operatora węzła...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  MP PTUJ d.o.o.
  Lokalizacja: podlaskie, Białystok, (praca na terenie Niemiec)

  Data publikacji: dzisiaj

  Opis stanowiska: spawanie blach i rur ze stali czarnej i nierdzewnej, zapewnienie jakościowego spawania, sprawdzanie jakości przygotowanych połączeń spawanych, wykonywanie spawania w różnych pozycjach (montaż HL-45),...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Unihouse S.A.
  Lokalizacja: podlaskie, Białystok, praca na terenie Niemiec

  Data publikacji: dzisiaj

  Zadania: Montaż modułów na placu budowy Uzupełnianie brakujących elementów konstrukcji i instalacji Montaż płyt karton-gipsowych, ścianek działowych, szpachlowanie, malowanie ścian Montaż elementów wykończenia...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Unihouse S.A.
  Lokalizacja: podlaskie, Bielsk Podlaski, praca na terenie Niemiec

  Data publikacji: dzisiaj

  Zadania: Montaż modułów na placu budowy Uzupełnianie brakujących elementów konstrukcji i instalacji Montaż płyt karton-gipsowych, ścianek działowych, szpachlowanie, malowanie ścian Montaż elementów wykończenia...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  logo praca podlaskie ciemne