Oferty pracy

Praca: Inspektor

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 121239

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


 Praca administracyjno - biurowa w siedzibie urzędu. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, elektryczne urządzenia biurowe).Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne pracy:


Stanowisko pracy mieści się na parterze budynku.  Urząd mieści się w budynku zabytkowym, nie posiada windy oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Toalety niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Opracowywanie dokumentacji związanej z nawiązaniem, trwaniem, zmianą i ustaniem stosunku pracy oraz innych wynikających ze stosunku pracy, w tym przygotowywanie decyzji dot. nagród, nagród jubileuszowych i innych świadczeń związanych ze stażem pracy, w celu przekazania tych dokumentów naczelnikom oraz komórkom wypłacającym świadczenia finansowe
 • Prowadzenie spraw związanych z opisami stanowisk pracy i ich wartościowaniem, naborami na wolne stanowiska pracy, dokonywaniem ocen pracowniczych, w celu zapewnienia właściwej realizacji polityki kadrowej w RDOŚ
 • Koordynowanie prac związanych z indywidualnym programem rozwoju zawodowego członków korpusu służby cywilnej, szkoleniami oraz organizacją służby przygotowawczej w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników RDOŚ
 • Prowadzenie spraw w zakresie staży absolwenckich, praktyk uczniowskich i wolontariatów w celu zapewnienia odbycia przez kandydatów praktycznej nauki zawodu
 • Przygotowywanie kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań z zatrudnienia oraz innych sprawozdań dotyczących kadr w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku
 • Prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji pracowników, w tym badanie potrzeb szkoleniowych i doskonalenia zawodowego, przygotowywanie planów szkoleń zewnętrznych i ich organizacja, organizowanie i koordynowanie szkoleń wewnętrznych. Opracowywanie sprawozdań z realizacji planu szkoleń oraz dokonywanie oceny skuteczności i efektywności szkoleń

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość przepisów prawa pracy
 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość programu QNT Kadry i Płace
 • Znajomość obsługi programu EZD
APLIKUJ TERAZ

PODOBNE OFERTY PRACY

Podinspektor


Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: wczoraj

wg programu stażu

– WIĘCEJ INFORMACJI –

Inspektor wojewódzki


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: wczoraj

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, - praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy. Praca wykonywana w budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Mickiewicza 3. Stanowisko pracy...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

Inspektor


Komenda Miejska Policji w Suwałkach

Lokalizacja: podlaskie, Suwałki

Data publikacji: 2023-05-27

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, bariery architektoniczne - bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych, windy tylko w budynku głównym tj. budynku A (stanowisko...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


OCHNIK S.A.
Lokalizacja: podlaskie, Białystok, Galeria Jurowiecka

Data publikacji: dzisiaj

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za aktywną sprzedaż, fachowe doradztwo w zakresie produktów oferowanych przez firmę OCHNIK, przygotowanie dokumentów sprzedażowych oraz dbanie o wygląd i...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Energomix S.A
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: dzisiaj

Twoje codzienne zadania: Sprzedaż energii elektrycznej i gazu ziemnego do klientów B2B; Dołącz do nas, jeśli: Masz doświadczenie w sprzedaży do klientów B2B (dużym atutem będzie doświadczenie w sprzedaży...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


CEMEX Polska Sp. z o.o.
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: dzisiaj

Wymagania formalne Wykształcenie zawodowe lub średnie. Mile widziane ukończone kierunki techniczne z zakresu budownictwa, elektryki, automatyki lub mechaniki; Doświadczenia w pracy na stanowisku operatora węzła...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


MP PTUJ d.o.o.
Lokalizacja: podlaskie, Białystok, (praca na terenie Niemiec)

Data publikacji: dzisiaj

Opis stanowiska: spawanie blach i rur ze stali czarnej i nierdzewnej, zapewnienie jakościowego spawania, sprawdzanie jakości przygotowanych połączeń spawanych, wykonywanie spawania w różnych pozycjach (montaż HL-45),...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

logo praca podlaskie ciemne