Oferty pracy

Praca: Kierownik oddziału

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kierownik oddziału
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 114144

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,


- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,


- nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),


- praca pod presją czasu.


 


Praca wykonywana w budynku przy ul. Warszawskiej 3. Budynek nie uwzględnia potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz wymagań dostępności dla osób na wózkach inwalidzkich (brak podjazdu, windy). Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

Zakres zadań

 • opracowuje szczegółowo sposób pracy dyspozytorni medycznej z uwzględnieniem ciągłości jej funkcjonowania oraz organizacji pracy dyspozytorów medycznych
 • opracowuje plan postępowania na wypadek awarii uniemożliwiającej przyjmowanie i obsługę powiadomień o zdarzeniach i zgłoszeniach alarmowych
 • nadzoruje pracę dyspozytorów medycznych oraz dokonuje oceny sposobu realizacji zadań przez dyspozytorów medycznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo i kwalifikacje wymagane dla pielęgniarki systemu lub wyższe pierwszego stopnia na kierunku ratownictwa medycznego
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie zawodowe: 3 lata w zakresie realizacji zadań na stanowisku dyspozytora medycznego
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 08 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
 • znajomość przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2018 r. w sprawie organizacji dyspozytorni medycznej
 • znajomość przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie ramowych procedur obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach przez dyspozytora medycznego
 • znajomość przepisów Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 9 września 2019 r. w sprawie algorytmu zbierania wywiadu medycznego przez dyspozytora medycznego
 • znajomość przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
 • posiadanie następujących kompetencji: komunikacja, umiejętność argumentowania, odporność na stres, zarządzanie ludźmi
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo w tym ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ


  Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach
  Lokalizacja: podlaskie, Tobołowo

  Data publikacji: dzisiaj

  wg stanowiska

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach
  Lokalizacja: podlaskie, Suwałki

  Data publikacji: dzisiaj

  utrzymanie porządku Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  OMEGA PILZNO
  Lokalizacja: podlaskie,

  Data publikacji: dzisiaj

  Jako firma zatrudniająca ponad 700 kierowców, oferujemy Ci pracę w formie skoczka Proponujemy: jazdę w różnych kierunkach (krajowym i międzynarodowym), z różnymi typami naczep (chłodnia, plandeka, tandem, silos),...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim
  Lokalizacja: podlaskie, Bielsk Podlaski

  Data publikacji: dzisiaj

  według stanowiska i programu stażu Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  logo praca podlaskie ciemne