Oferty pracy

Praca: Kierownik rejonu

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kierownik rejonu
Miejsce pracy: Bielsk Podlaski
Ogłoszenie o naborze Nr 116651

Warunki pracy

praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.,


krajowe wyjazdy służbowe,


zagrożenie korupcją,


obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywateli, przedsiębiorstwa),


obciążenie mięśniowo - szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych


prowadzenie pojazdu służbowego.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


narzędzia i materiały pracy: komputer, drukarka, faks,


bariery architektoniczne: praca w pomieszczeniach biurowych – brak przystosowania dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • kieruje pracą Rejonu
 • zarządza podległą siecią dróg
 • kieruje realizacją budżetu Rejonu
 • zarządza powierzonym majątkiem trwałym i nadzoruje wykonywania zadań w zakresie spraw pracowniczych
 • współpracuje i nadzoruje współpracę pracowników Rejonu z organami administracji rządowej i samorządowej, policją i służbami ratowniczymi
 • wydaje decyzje administracyjne, postanowienia i zaświadczenia w sprawach zajęcia pasa drogowego
 • współpracuje z firmami zewnętrznymi oraz innymi komórkami organizacyjnymi Oddziału przy opiniowaniu i uzgadnianiu projektów inwestycyjnych oraz uczestniczy w przygotowaniu i realizacji inwestycji
 • bierze udział w ZOPI, radach budowy

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze drogownictwa
 • prawo jazdy kat. „B”
 • umiejętność obsługi pakietu MS-Office
 • znajomość przepisów ustawy o drogach publicznych
 • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość przepisów prawa budowlanego
 • znajomość prawa zamówień publicznych
 • znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem terenu administrowanego przez Rejon
 • kompetencje: organizacja pracy i zorientowanie na osiąganie celów, zarządzanie personelem, zarządzanie zasobami, egzekwowanie zobowiązań, świadomość kosztów.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych
 • uprawnienia budowlane
 • przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - posiadanie aktualnego zaświadczenia
 • znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ustawy o ochronie środowiska, ustawy o finansach publicznych, ustawy o służbie cywilnej
APLIKUJ TERAZ


IT CONNECT Sp. z o.o.
Lokalizacja: podlaskie, Łomża

Data publikacji: wczoraj

Zarządzanie projektami lub wątkami projektów w obszarze infrastruktury informatycznej Planowanie i zarządzanie pracą zespołu projektowego Terminowa realizacja zadań w projektach (skuteczność operacyjna) Zapewnienie...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Flame Employment Polska Sp. z o.o.
Lokalizacja: podlaskie, (praca w Irlandii)

Data publikacji: wczoraj

Miejsce pracy: Irlandia Zadania: wymiana liczników w domach prywatnych na liczniki typu Smart Meter, komunikowanie się z klientem odnośnie wykonania zlecenia wymiany licznika, dbałość o bezpieczeństwo podczas pracy,...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Dino Polska S.A.
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: wczoraj

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: Pozyskiwanie lokalizacji pod budowę nowych marketów na wyznaczonym terenie Badanie stanu formalno-prawnego gruntów Pozyskiwanie decyzji administracyjnych...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


AZONIK sp. z o.o.
Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: wczoraj

Obowiązki: Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji firmowej oraz przesyłek kurierskich, wysyłka listów, rejestracja korespondencji. Monitorowanie stanu zaopatrzenia biura i bieżące ich uzupełnianie: zamawianie...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

logo praca podlaskie ciemne