Oferty pracy

Praca: Kontroler skarbowy

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 69192

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
– praca administracyjno- biurowa,
– obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
– większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, praca wymaga sprawności obu rąk,
– użytkowanie sprzętu biurowego (np. drukarka, kserokopiarka, niszczarka),
– zadania wykonywane w siedzibie Urzędu.
Miejsce i otoczenie organizacyjno- techniczne stanowiska pracy:
– stanowisko pracy znajduje się w wyznaczonym przez przełożonego pomieszczeniu na pierwszym piętrze budynku dwupiętrowego,
– stanowisko pracy wyposażone jest w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno - biurowych z obsługą komputera,
– oświetlenie sztuczne i naturalne,
– węzeł sanitarny nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
– występują bariery architektoniczne: brak windy,
– budynek posiada windę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, umożliwiającą wejście na parter budynku,
– stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych.

Zakres zadań

 • Prowadzenie postępowań celnych w pierwszej instancji w sprawach o niższym stopniu złożoności w zakresie mającym wpływ na należności celne, tj. dokonywanie analizy materiału dowodowego, obowiązujących przepisów prawa i orzecznictwa sądowoadministracyjnego, inicjowanie czynności dowodowych, przygotowywanie projektów pism, postanowień (w tym do podmiotów zagranicznych) oraz przygotowywanie projektów rozstrzygnięć.
 • Prowadzenie postępowań podatkowych w pierwszej instancji w sprawach o niższym stopniu złożoności w zakresie podatku akcyzowego i podatku od towarów i usług w imporcie, tj. dokonywanie analizy materiału dowodowego, obowiązujących przepisów prawa i orzecznictwa sądowoadministracyjnego, inicjowanie czynności dowodowych, przygotowywanie projektów pism, postanowień (w tym do podmiotów zagranicznych) oraz przygotowywanie projektów rozstrzygnięć.
 • Prowadzenie postępowań celnych i postępowań podatkowych w zakresie podatku akcyzowego i podatku od towarów i usług w imporcie w pierwszej instancji w sprawach o wyższym stopniu złożoności , tj. dokonywanie analizy materiału dowodowego, obowiązujących przepisów prawa i orzecznictwa sądowoadministracyjnego, inicjowanie czynności dowodowych, przygotowywanie projektów pism, postanowień (w tym do podmiotów zagranicznych) oraz przygotowywanie projektów rozstrzygnięć.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji celnej, skarbowej lub podatkowej
 • Znajomość ustawy Ordynacja podatkowa (Dział IV).
 • Znajomość Unijnego Kodeksu Celnego wraz z rozporządzeniem delegowanym i rozporządzeniem wykonawczym w zakresie postępowania celnego.
 • Znajomość Rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych.
 • Znajomość ustawy Prawo celne.
 • Znajomość ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym podatku VAT w imporcie.
 • Znajomość ustawy o podatku akcyzowym w zakresie dotyczącym podatku akcyzowego w imporcie.
 • Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa w praktyce, umiejętności analityczne.
 • Komunikatywność.
 • Odporność na stres.
 • Umiejętności analityczne.
 • W jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność komunikacji w języku rosyjskim, angielskim lub niemieckim
APLIKUJ TERAZ

PODOBNE OFERTY PRACY

Młodszy kontroler skarbowy


Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie, Siemiatycze

Data publikacji: 2020-10-23

Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:praca administracyjno-biurowa,obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,większość czynności jest wykonywana w pozycji...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

Młodszy kontroler skarbowy


Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie, Zambrów

Data publikacji: 2020-10-09

Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:– praca administracyjno-biurowa,– obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,– większość czynności jest wykonywana w...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

Młodszy kontroler skarbowy


Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie, Bielsk Podlaski

Data publikacji: 2020-09-28

Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:– praca administracyjno-biurowa,– obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,– większość czynności jest wykonywana w...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

Sprawdź najnowsze ogłoszenia


VRG S.A.
Lokalizacja: podlaskie, Białystok - CH Auchan

Data publikacji: dzisiaj

W chwili obecnej do naszych salonów marek Vistula / Wólczanka poszukujemy kandydatów na stanowisko: Jeśli jesteś osobą dyspozycyjną, lubisz pracę z ludźmi, potrafisz się zaangażować i z uśmiechem wykonywać...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


CONTROL PROCESS S.A.
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: dzisiaj

pełnienie funkcji Kierownika Budowy lub Kierownika Robót na budowie obiektu przemysłowegozarządzanie dokumentacją wykonawczą / powykonawcząkontrola terminowości i jakości wykonywanych pracweryfikacja pracy...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


CCPORTER Sp.zo.o.
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: dzisiaj

Location: Warsaw or Home OfficeYour tasks:Being responsible for phone and e-mail communication with existing customers from Greek marketConfirming orders from the customers and upgrade the value of the orderCooperating...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


G+K SteelCon Sp.zo.o.
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: dzisiaj

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:Koordynowanie zespołem podczas realizacji procesu budowy konstrukcji aluminiowych/stalowych zgodnie z projektem,Egzekwowanie od pracowników wykonania zadań zgodnie z wymogami, przyjętymi założeniami...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

logo praca podlaskie ciemne