Oferty pracy

Praca: Kontroler skarbowy

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Grajewo
Ogłoszenie o naborze Nr 78835

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno- biurowa,

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, praca wymaga sprawności obu rąk,

 • użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka, itp.),

 • zadania wykonywane w siedzibie Urzędu,

 • kontakt z klientami Urzędu.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku,

 • stanowisko pracy wyposażone jest w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych z obsługą komputera,

 • oświetlenie sztuczne i naturalne,

 • występują bariery architektoniczne: w budynku nie ma windy,

 • węzeł sanitarny nie jest przystosowany dla osób niesprawnych ruchowo,

 • budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach,

 • stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania podatkowe oraz sporządza projekty rozstrzygnięć w zakresie zryczałtowanych form opodatkowania w podatku dochodowych od osób fizycznych.
 • Przygotowuje projekty zaświadczeń, dotyczących podatku od spadków i darowizn.
 • Prowadzi postępowania podatkowe oraz sporządza projekty rozstrzygnięć w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • Obsługuje w systemach informatycznych postanowienia, decyzje, wyroki sądowe, przerwy w biegu przedawnienia i naliczaniu odsetek w zakresie prowadzonych postępowań podatkowych.
 • Przeprowadza oględziny i przesłuchania świadków w ramach pomocy prawnej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa
 • Znajomość przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn
 • Znajomość przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Znajomość ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • Orientacja na klienta
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność
 • Odporność na stres
 • W jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  PODOBNE OFERTY PRACY

  Starszy poborca skarbowy


  Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

  Lokalizacja: podlaskie, Siemiatycze

  Data publikacji: 2021-05-31

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno- biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, większość czynności jest wykonywana w pozycji...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  Młodszy kontroler skarbowy


  Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

  Lokalizacja: podlaskie, Wysokie Mazowieckie

  Data publikacji: 2021-05-31

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno- biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, większość czynności jest wykonywana w pozycji...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  Kontroler skarbowy


  Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

  Lokalizacja: podlaskie, Łomża

  Data publikacji: 2021-05-31

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno- biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, większość czynności jest wykonywana w pozycji...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Genpact PL
  Lokalizacja: podlaskie,

  Data publikacji: wczoraj

  Inviting applications for the role of Accounts Payable Specialist with Polish Responsibilities: Performing invoice processing primary review against set guidelines; Investigating and resolving any invoice mismatches in...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  eSKY.pl S.A.
  Lokalizacja: podlaskie,

  Data publikacji: wczoraj

  Wyzwania jakie na Ciebie czekają: Rozwój i utrzymanie jednego z kluczowych elementów silnika rezerwacji eSky jakim jest moduł transakcyjny. Analiza i przekładanie złożonych procesów biznesowych na kod. Ocena i dobór...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Genpact PL
  Lokalizacja: podlaskie,

  Data publikacji: wczoraj

  Responsibilities: Analyze online videos, social media, web page and advertising content for compliance; Examine the content which could be in text, image, audio, video or other format daily Review content within set...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Unihouse S.A.
  Lokalizacja: podlaskie, Białystok

  Data publikacji: wczoraj

  3 200 - 3 700 + premia Zadaniem osoby zatrudnionej na stanowisku będzie opracowywanie detali architektonicznych na wybranych kontraktach, poszukiwanie odpowiednich rozwiązań projektowych, a także prowadzenie uzgodnień z...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  logo praca podlaskie ciemne