Oferty pracy

Praca: Kontroler skarbowy

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Siemiatycze
Ogłoszenie o naborze Nr 81194

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:



 • praca administracyjno-biurowa,

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, praca wymaga sprawności obu rąk,

 • użytkowanie sprzętu biurowego (np.: drukarka, kserokopiarka, niszczarka),

 • zadania wykonywane głównie w siedzibie Urzędu.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:



 • stanowisko pracy znajduje się na  parterze  budynku,

 • stanowisko pracy wyposażone jest w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno - biurowych z obsługą komputera,

 • oświetlenie sztuczne i naturalne,

 • szerokość głównych drzwi wejściowych, drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • siedziba urzędu jest budynkiem jednopiętrowym nie wyposażonym w windy osobowe,

 • węzeł sanitarny  jest przystosowany dla osób niesprawnych ruchowo,

 • stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych,

 • budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach,

 • na terenie urzędu wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej ruchowo.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania przygotowawcze, w tym wykonuje zadania oskarżyciela publicznego oraz ewidencjonuje w/w sprawy w stosownych repertoriach i elektronicznych bazach danych.
 • Prowadzi postępowania mandatowe w sprawach o wykroczenia skarbowe i związaną z tym elektroniczną ewidencję wymierzonych mandatów karnych.
 • Prowadzi czynności sprawdzające w zakresie podatku od towarów i usług.
 • Przeprowadza kontrole podatkowe,opracowuje dokumentację dotyczącą przeprowadzanych kontroli, dokonuje weryfikacji dokumentacji przeprowadzonej kontroli w zakresie jej zgodności z prawem
 • Wykonuje czynności w ramach pomocy prawnej (czynności sprawdzające, przesłuchania świadków, oględziny, itp.) na zlecenie innych organów oraz sporządza protokoły dokumentujące te czynności, a także projekty pism do organów zlecających i projekty innych pism w zakresie właściwości rzeczowej komórki.
 • Rejestruje i ewidencjonuje prowadzone sprawy oraz wprowadza dane w systemach informatycznych.
 • Prowadzi czynności w zakresie analizy zasadności zwrotu podatku VAT.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa
 • Znajomość przepisów Kodeksu karnego skarbowego
 • Znajomość przepisów Kodeksu postępowania karnego
 • Znajomość ustawy o podatku od towarów i usług oraz aktów wykonawczych
 • Umiejętności analityczne
 • Skrupulatność, dociekliwość, wnikliwość
 • Odporność na stres
 • Komunikatywność
 • W jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ


  Work & Business Solutions
  Lokalizacja: podlaskie,

  Data publikacji: dzisiaj

  Miejsce pracy: Węgrów (woj. mazowieckie) Nr ref.: AUT /03/21 Zakres obowiązków: Utrzymanie w stanie sprawności urządzeń technologicznych oraz wyposażenia infrastruktury technicznej w obszarze automatyki...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Work & Business Solutions
  Lokalizacja: podlaskie,

  Data publikacji: dzisiaj

  Miejsce pracy: Węgrów (woj. mazowieckie) Nr ref.: ELMECH/03/21 Zakres obowiązków: Utrzymanie w stanie sprawności urządzeń technologicznych oraz wyposażenia infrastruktury technicznej w obszarze elektryki i...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Work & Business Solutions
  Lokalizacja: podlaskie,

  Data publikacji: dzisiaj

  Miejsce pracy: Dania Nr ref.: INJ / Dania Zadania: Ustawienie wtryskarek do pracy (urządzenia marki Demag lub Haitian). Kontrola parametrów / jakości wytwarzanych detali. Zapewnienie ciągłości produkcji. Dbanie o...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  E100 International Trade sp. z o.o
  Lokalizacja: podlaskie,

  Data publikacji: dzisiaj

  Miejsce pracy: Home Office + wyjazdy do klientów na powierzonym regionie Opis stanowiska: Pozyskiwanie klientów B2B na powierzonym regionie Kontakt telefoniczny / mailowy w celu rozpoznania potencjalnych klientów oraz...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  logo praca podlaskie ciemne