Oferty pracy

Praca: Kontroler skarbowy

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Łomża
Ogłoszenie o naborze Nr 84773

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno- biurowa,

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, praca wymaga sprawności obu rąk,

 • użytkowanie elektrycznych urządzeń  biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka),

 • zadania wykonywane w siedzibie Urzędu.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • stanowisko pracy wyposażone jest w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych z obsługą komputera,

 • oświetlenie sztuczne i naturalne,

 • szerokość głównych drzwi wejściowych, drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • siedziba urzędu jest budynkiem trzykondygnacyjnym niewyposażonym w windy osobowe,

 • węzeł sanitarny  jest przystosowany dla osób niesprawnych ruchowo,

 • budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach,

 • stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych,

 • na terenie urzędu wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej ruchowo.


 

Zakres zadań

 • Wprowadza do systemów informatycznych dane szczegółowe z deklaracji podatkowych oraz innych dokumentów, w tym składanych w formie elektronicznej
 • Tworzy rejestry przypisów i odpisów oraz uzgadnia zapisy w tych rejestrach z komórką rachunkowości
 • Przyjmuje na Sali Obsługi Podatnika zeznania roczne i wprowadza je do systemu informatycznego. Zapewnia pomoc podatnikom przy składaniu zeznań przez system e -deklaracje.
 • Ustala wysokość uproszczonych zaliczek z tytułu podatku dochodowego
 • Analizuje czyny zabronione pod kątem naruszenia przepisów kodeksu karnego skarbowego w zakresie obsługiwanych deklaracji i ewidencjonuje je w aplikacjach informatycznych
 • Udziela pisemnych odpowiedzi na zapytania innych organów podatkowych lub instytucji
 • Rejestruje wpływające wnioski o zajęcie wierzytelności, wprowadza i zatwierdza je w systemie informatycznym

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji podatkowej lub skarbowej
 • Znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa
 • Znajomość przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Znajomość przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 • Znajomość przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz aktów wykonawczych
 • Umiejętność logicznego myslenia
 • Wnikliwość, rzetelność i dokładność
 • Odporność na stres
 • Komunikatywność
 • W jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  PODOBNE OFERTY PRACY

  Kontroler skarbowy


  Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

  Lokalizacja: podlaskie, Siemiatycze

  Data publikacji: 2021-09-30

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno- biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, większość czynności jest wykonywana w pozycji...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  Starszy kontroler skarbowy


  Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

  Lokalizacja: podlaskie, Wysokie Mazowieckie

  Data publikacji: 2021-09-24

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno- biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, większość czynności jest wykonywana w pozycji...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  Kontroler skarbowy


  Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

  Lokalizacja: podlaskie, Wysokie Mazowieckie

  Data publikacji: 2021-09-24

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno- biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, większość czynności jest wykonywana w pozycji...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  NOKIA
  Lokalizacja: podlaskie,

  Data publikacji: dzisiaj

  Location: Wrocław We are currently the largest institution of research and development in the ICT sector in Poland, successively growing and still looking for new talents. Python Developer is one of the key positions in...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Emtor Spółka z o.o.
  Lokalizacja: podlaskie,

  Data publikacji: dzisiaj

  Główne zadania na stanowisku: Monitorowanie rynku Realizacja działań sprzedażowych Nawiązywanie relacji handlowych z nowymi klientami Współpraca z Działem Marketingu Wymagania: Wykształcenie minimum średnie...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Genpact PL
  Lokalizacja: podlaskie,

  Data publikacji: dzisiaj

  Responsibilities: Gather and analyze financial information for internal use Support budgeting and funding Assist the company in managing its investment portfolio Assume responsibility of accounting procedures Evaluate the...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Genpact PL
  Lokalizacja: podlaskie,

  Data publikacji: dzisiaj

  Responsibilities: Plans, schedules and monitors the movement of materials through the production cycle to determine required materials purchases Demand forecasting Network optimization, and supply networking balance Perform...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  logo praca podlaskie ciemne