Oferty pracy

Praca: Kontroler skarbowy

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 87758

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno- biurowa,

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, praca wymaga sprawności obu rąk,

 • użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka),

 • zadania wykonywane w siedzibie Urzędu.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • stanowisko pracy znajduje się na  parterze budynku,

 • stanowisko pracy wyposażone jest w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych z obsługą komputera,

 • oświetlenie sztuczne i naturalne,

 • występują bariery architektoniczne: budynek jest jednopiętrowy, węzeł sanitarny nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo,

 • występują bariery architektoniczne: brak windy,

 • budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach,

 • stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych.

Zakres zadań

 • Przeprowadza czynności weryfikacyjne i sprawdzające w związku z bieżącą obsługą raportów JPK VAT.
 • Przeprowadza czynności sprawdzające związane z zakresem zadań komórki organizacyjnej, w tym związane z analizą zwrotów podatku VAT.
 • Realizuje obowiązki sprawozdawcze w związku z obsługą raportów JPK VAT.
 • Sporządza informacje o naruszeniu przepisów prawa podatkowego.
 • W ramach prowadzonych czynności analitycznych sporządza projekty pism i wniosków do innych organów.
 • Obsługuje systemy informatyczne i wprowadza do nich dane do dalszego ich wykorzystania do celów analitycznych i sprawozdawczych.
 • Dokonuje analizy składanych dokumentów podatkowych i niepodatkowych oraz baz danych o podmiotach.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość przepisów Ordynacji podatkowej
 • Znajomość przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz aktów wykonawczych
 • Umiejętności analityczne
 • Komunikatywność
 • W jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  PODOBNE OFERTY PRACY

  Kontroler skarbowy


  Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

  Lokalizacja: podlaskie, Białystok

  Data publikacji: 2021-11-30

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno- biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, większość czynności jest wykonywana w pozycji...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  Kontroler skarbowy


  Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

  Lokalizacja: podlaskie, Wysokie Mazowieckie

  Data publikacji: 2021-11-29

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, większość czynności jest wykonywana w pozycji...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  Młodszy kontroler skarbowy


  Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

  Lokalizacja: podlaskie, Białystok

  Data publikacji: 2021-11-29

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno- biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, większość czynności jest wykonywana w pozycji...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Objectivity Sp. z o.o.
  Lokalizacja: podlaskie,

  Data publikacji: dzisiaj

  Division of working time: 25% Responding customer needs 75% Responding company needs Your daily work: Assisting in product proof of concepts. Making sure that solutions are properly implemented. Evaluating applications and...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Genpact PL
  Lokalizacja: podlaskie,

  Data publikacji: wczoraj

  Inviting applications for the role of the Employee Support Specialist Responsibilities Consult and advise managers on Europe HR policies and procedures to ensure compliance and adherance with legal and administrative...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Genpact PL
  Lokalizacja: podlaskie,

  Data publikacji: wczoraj

  Responsibilities Provide requested services to customers as a part of Service Catalogue Review and provide information about the situation of their orders, deliveries, and invoices data Monitor customer compliance to agreed...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Recruit Europe Ltd.
  Lokalizacja: podlaskie,

  Data publikacji: wczoraj

  Opis stanowiska: zapewnienie ciągłości procesu produkcyjnego firmy poprzez koordynację i realizację procesu zakupów materiałowych zgodnie z procedurami i wytycznymi, skuteczna realizacja strategii zakupowej,...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  logo praca podlaskie ciemne