Oferty pracy

Praca: Metrolog

Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Metrolog
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 120674

Warunki pracy


 • Praca wykonywana w Urzędzie i poza siedzibą Urzędu.

 • Praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych.

 • Występowanie sytaucji stresujących w związku z obsługą klienta zewnętrznego.

 • Praca pod presją czasu.

 • Praca z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów kontrolno-pomiarowych.

 • Budynek Urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

 • Praca na drugim piętrze - budynek bez windy.

 • Warunki pracy są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac lecz nie są przystosowane do wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych: brak podjazdów, windy, drzwi o odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowanej toalety.

 • Prowadzenie pojazdu służbowego kat. "B".

 • Zagrożenie korupcją.

 • Praca na wysokości powyżej 3 metrów.

Zakres zadań

 • Wykonuje czynności wzorcowania i ekspertyz przyrządów pomiarowych.
 • Legalizuje przyrządy pomiarowe.
 • Uczestniczy i prowadzi kontrole miejsc stosowania przyrządów pomiarowych.
 • Wykonuje i archiwizuje dokumentację techniczną, pracuje w systemach informatycznych.
 • Zapewnia bieżącą obsługę klientów, przyjmuje i rozlicza wnioski dotyczące legalizacji i wzorcowania. Udziela informacji klientom.
 • Realizuje zadania wynikające z systemu zarządzania.
 • Opracowuje informacje i dane do sprawozdań, planów inwestycyjnych i merytorycznych.
 • Uczestniczy w planowaniu rozbudowy i modernizacji wyposażenia technicznego. Dba o stan techniczny i prawidłową eksploatację oraz zabezpiecza wyposażenie techniczne i inne mienie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub 1 rok w administracji miar/metrologii
 • Znajomość przepisów: ustawa prawo o miarach, ustawa o towarach paczkowanych, ustawa o systemach ocen zgodności i nadzoru rynku, ustawa o służbie cywilnej, Kodeks postepowania administracyjnego oraz akty wykonawcze do ww. ustaw
 • Umiejętność obsługi komputera oraz oprogramowania biurowego, m. in. edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, samodzielność
 • Cieszenie się nieposzlakowaną opinią
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Ukończona służba przygotowawcza w służbie cywilnej.
 • Prawo jazdy kat. "B"
APLIKUJ TERAZ


CEMEX Polska Sp. z o.o.
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: dzisiaj

Wymagania formalne Wykształcenie zawodowe lub średnie. Mile widziane ukończone kierunki techniczne z zakresu budownictwa, elektryki, automatyki lub mechaniki; Doświadczenia w pracy na stanowisku operatora węzła...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


MP PTUJ d.o.o.
Lokalizacja: podlaskie, Białystok, (praca na terenie Niemiec)

Data publikacji: dzisiaj

Opis stanowiska: spawanie blach i rur ze stali czarnej i nierdzewnej, zapewnienie jakościowego spawania, sprawdzanie jakości przygotowanych połączeń spawanych, wykonywanie spawania w różnych pozycjach (montaż HL-45),...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Unihouse S.A.
Lokalizacja: podlaskie, Białystok, praca na terenie Niemiec

Data publikacji: dzisiaj

Zadania: Montaż modułów na placu budowy Uzupełnianie brakujących elementów konstrukcji i instalacji Montaż płyt karton-gipsowych, ścianek działowych, szpachlowanie, malowanie ścian Montaż elementów wykończenia...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Unihouse S.A.
Lokalizacja: podlaskie, Bielsk Podlaski, praca na terenie Niemiec

Data publikacji: dzisiaj

Zadania: Montaż modułów na placu budowy Uzupełnianie brakujących elementów konstrukcji i instalacji Montaż płyt karton-gipsowych, ścianek działowych, szpachlowanie, malowanie ścian Montaż elementów wykończenia...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

logo praca podlaskie ciemne