Oferty pracy

Praca: Młodszy kontroler skarbowy

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Bielsk Podlaski
Ogłoszenie o naborze Nr 69208

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
– praca administracyjno-biurowa,
– obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
– większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, praca wymaga sprawności obu rąk,
– użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka, itp.),
– zadania wykonywane w siedzibie Urzędu.
- kontakt z klientami Urzędu.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
– stanowisko pracy znajduje się na II piętrze budynku,
– stanowisko pracy wyposażone jest w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych z obsługą komputera,
– oświetlenie sztuczne i naturalne,
– budynek jest trzypiętrowy, wyposażony w windę osobową,
- węzeł sanitarny na parterze jest przystosowany dla osób niesprawnych ruchowo,
– budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach,
– stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych.

Zakres zadań

 • Prowadzenie spraw związanych z wypełnianiem przez podatników obowiązków związanych ze stosowaniem kas rejestrujących, prowadzenie i aktualizowanie rejestru kas fiskalnych, rejestru dokonanych odczytów pamięci fiskalnej. Monitorowanie obowiązku odczytu kas w przypadku likwidacji działalności oraz zwrotu ulg na zakup kas fiskalnych.
 • Przetwarzanie deklaracji podatkowych, wniosków, informacji i innych dokumentów wpływających zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej oraz rejestrowanie ich w systemie informatycznym.
 • Udzielanie informacji i wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego.
 • Dokonywanie analizy czynów zabronionych pod kątem naruszenia przepisów kodeksu karnego skarbowego w zakresie obsługiwanych deklaracji oraz dokumentów i ewidencjonowanie ich w aplikacjach informatycznych. Sporządzanie informacji do komórki do spraw karnych skarbowych o podejrzeniu naruszenia przepisów prawa podatkowego.
 • Udzielanie pisemnych odpowiedzi na zapytania innych organów podatkowych lub instytucji.
 • Przyjmowanie deklaracji podatkowych, informacji oraz innych dokumentów a także wprowadzanie danych z wymienionych deklaracji i innych dokumentów do systemów informatycznych.
 • Prowadzenie i aktualizowanie rejestru podatników dokonujących zwrotu VAT podróżnym ( TAX FREE ) oraz czynności sprawdzających.
 • Archiwizowanie dokumentów wytworzonych w referacie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.
 • Znajomość przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 • Znajomość ustawy o podatku od towarów i usług oraz aktów wykonawczych.
 • Odporność na stres.
 • Komunikatywność.
 • Orientacja na klienta.
 • W jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  PODOBNE OFERTY PRACY

  Młodszy kontroler skarbowy


  Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

  Lokalizacja: podlaskie, Zambrów

  Data publikacji: 2020-10-09

  Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:– praca administracyjno-biurowa,– obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,– większość czynności jest wykonywana w...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  Kontroler skarbowy


  Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

  Lokalizacja: podlaskie, Białystok

  Data publikacji: 2020-09-28

  Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:– praca administracyjno- biurowa,– obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,– większość czynności jest wykonywana w...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  Starszy kontroler skarbowy


  Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

  Lokalizacja: podlaskie, Białystok

  Data publikacji: 2020-09-28

  Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:•praca administracyjno-biurowa,•obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,•większość czynności jest wykonywana w...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  Sprawdź najnowsze ogłoszenia


  INTITEK Polska Sp. z o.o.
  Lokalizacja: podlaskie,

  Data publikacji: wczoraj

   You will build a WebSDK (providing the backend and also react-js based front-end framework) which will allow developers to build REACT JS based WebUI and Mobile App to allowing operators and users to manage home gateways...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Arla Global Financial Services Centre Sp. z o.o.
  Lokalizacja: podlaskie,

  Data publikacji: wczoraj

  Welcome to Global Shared Services in GdanskArla is a global farmer-owned organisation that is behind many well-known and loved brands, including Arla Apetina®, Castello®, Lurpak® and many, many more. As a Senior Service...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Remondis Medison Sp. z o.o.
  Lokalizacja: podlaskie,

  Data publikacji: wczoraj

  Opis stanowiska:Obsługa placówek medycznych ze wskazanego terenu polegająca na odbieraniu odpadów oraz przekazywaniu ich do miejsca unieszkodliwienia,Wymagania:Prawo jazdy kat. B i C;Karta kierowcy;Doświadczenie w pracy...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  NOKIA
  Lokalizacja: podlaskie,

  Data publikacji: wczoraj

  Location: Wroclaw Daily activities  As a SW Engineer you will be part of an agile development team which is responsible for specifying, planning, implementing and delivering high quality, best in class, SW for BTS. You...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  logo praca podlaskie ciemne