Oferty pracy

Praca: Młodszy kontroler skarbowy

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Łomża
Ogłoszenie o naborze Nr 75824

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa,

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, praca wymaga sprawności obu rąk,

 • użytkowanie elektrycznych urządzeń  biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka),

 • zadania wykonywane w siedzibie Urzędu oraz w terenie.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • stanowisko pracy wyposażone jest w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych z obsługą komputera,

 • oświetlenie sztuczne i naturalne,

 • szerokość głównych drzwi wejściowych, drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • siedziba urzędu jest budynkiem dwukondygnacyjnym nie wyposażonym w windy osobowe,

 • węzeł sanitarny jest przystosowany dla osób niesprawnych ruchowo,

 • budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach,

 • stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych,

 • przed budynkiem urzędu jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej ruchowo.

Zakres zadań

 • Analizuje dokumenty źródłowe w powiązaniu z ewidencją księgową w trakcie kontroli, analizuje dowody i informacje uzyskane od innych organów i instytucji.
 • Przygotowuje projekty protokołów dokumentujących przeprowadzone czynności oraz projekty pism, postanowień, wyników kontroli i decyzji.
 • Opracowuje projekty wniosków do finansowych organów postępowania przygotowawczego oraz projekty zawiadomień do organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Gromadzi materiał dowodowy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów prawa procesowego (ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej, Ordynacja podatkowa)
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego (ustawy: o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych, o podatku od towaru i usług)
 • Umiejętności analityczne
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odporność na stres
 • Komunikatywność
 • W jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  PODOBNE OFERTY PRACY

  Młodszy kontroler skarbowy


  Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

  Lokalizacja: podlaskie, Białystok

  Data publikacji: 2021-03-31

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, większość czynności jest wykonywana w pozycji...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  Starszy kontroler skarbowy


  Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

  Lokalizacja: podlaskie, Hajnówka

  Data publikacji: 2021-03-30

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, większość czynności jest wykonywana w pozycji...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  Młodszy kontroler skarbowy


  Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

  Lokalizacja: podlaskie, Białystok

  Data publikacji: 2021-03-29

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, większość czynności jest wykonywana w pozycji...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  CONTROL PROCESS S.A.
  Lokalizacja: podlaskie,

  Data publikacji: dzisiaj

  pełnienie funkcji kierownika budowy przy realizacji prac wodno-melioracyjnych, weryfikacja dokumentacji projektowych udział w kontraktacji robót, nadzór nad prawidłowością wykonywanych robót, rozliczanie prac i...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Luxoft
  Lokalizacja: podlaskie,

  Data publikacji: dzisiaj

  Work closely with business team, business analysts, and architects and be able to quickly understand the new requirements and helps to identify the changes to the system. Work closely on a day-to-day basis with development...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Luxoft
  Lokalizacja: podlaskie,

  Data publikacji: dzisiaj

  Plan, develop, organize, write and edit operational procedures and manuals Research, develop and document technical design specifications and test scripts Produce electronic documentation in addition to hard copy manuals...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Avenga
  Lokalizacja: podlaskie,

  Data publikacji: wczoraj

  Zakres zadań: wykonywanie manualnych i automatycznych testów penetracyjnych aplikacji, systemów i infrastruktury IT, przygotowywanie szczegółowych raportów z wykonanych testów, współpraca z zespołami...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  logo praca podlaskie ciemne