Oferty pracy

Praca: Młodszy kontroler skarbowy

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Bielsk Podlaski
Ogłoszenie o naborze Nr 84703

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa,

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, praca wymaga sprawności obu rąk,

 • użytkowanie elektrycznych urządzeń biurowych (np.: drukarka, kserokopiarka, niszczarka),

 • zadania wykonywane w siedzibie Urzędu.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • stanowisko pracy wyposażone jest w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych z obsługą komputera,

 • oświetlenie sztuczne i naturalne,

 • szerokość głównych drzwi wejściowych, drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • siedziba urzędu jest budynkiem czterokondygnacyjnym wyposażonym w windę osobową,

 • węzeł sanitarny jest przystosowany dla osób niesprawnych ruchowo,        

 • budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach,

 • stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych.

Zakres zadań

 • Udziela informacji podatnikom. Przyjmuje zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych, deklaracje, wnioski, informacje i inne dokumenty dotyczące podatku od spadku i darowizn. Weryfikuje złożone dokumenty pod względem kompletności i poprawności sporządzenia.
 • Ewidencjonuje spadki i darowizny w systemach. Sprawdza prawidłowość poboru podatku przez notariusza jako płatnika.
 • Wprowadza i przetwarza w systemie informatycznym dane ze zgłoszeń, deklaracji, wniosków, informacji i innych dokumentów dotyczących podatku od spadku i darowizn.
 • Przygotowuje i wydaje zaświadczenia z zakresu podatku od spadków i darowizn oraz postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.
 • Analizuje czyny zabronione pod kątem naruszonych przepisów kodeksu karnego skarbowego w zakresie obsługiwanych deklaracji oraz dokumentów i ewidencjonuje je w aplikacjach informatycznych. Sporządza informacje do komórki do spraw karnych skarbowych o podejrzeniu naruszenia przepisów prawa podatkowego.
 • Archiwizuje dokumenty wytworzone w referacie.
 • Udziela pisemnych odpowiedzi na zapytania innych organów podatkowych lub instytucji.
 • Przekazuje informacje o czynnościach majątkowych do właściwych organów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa
 • Znajomość przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn
 • Znajomość przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych
 • Umiejętność jasnego, precyzyjnego i zwięzłego przekazywania informacji
 • Odporność na stres
 • Orientacja na klienta
 • Komunikatywność
 • W jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  PODOBNE OFERTY PRACY

  Kontroler skarbowy


  Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

  Lokalizacja: podlaskie, Siemiatycze

  Data publikacji: 2021-09-30

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno- biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, większość czynności jest wykonywana w pozycji...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  Starszy kontroler skarbowy


  Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

  Lokalizacja: podlaskie, Wysokie Mazowieckie

  Data publikacji: 2021-09-24

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno- biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, większość czynności jest wykonywana w pozycji...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  Kontroler skarbowy


  Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

  Lokalizacja: podlaskie, Wysokie Mazowieckie

  Data publikacji: 2021-09-24

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno- biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, większość czynności jest wykonywana w pozycji...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  AZONIK sp. z o.o.
  Lokalizacja: podlaskie, Białystok

  Data publikacji: wczoraj

  Opis stanowiska: Realizacja sprzedaży zgodnie z założonym planem, Pozyskiwanie nowych Klientów w zakresie kompleksowych usług transportu międzynarodowego, Utrzymanie profesjonalnych relacji z Klientami, Podpisywanie...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  AZONIK sp. z o.o.
  Lokalizacja: podlaskie, Białystok

  Data publikacji: wczoraj

  Opis stanowiska: współpraca z dostawcami usług transportowych współpraca z firmami świadczącymi usługi monitoringu satelitarnego monitorowanie wskaźników wydajności współpraca z firmami kurierskimi kontrola...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  AZONIK sp. z o.o.
  Lokalizacja: podlaskie, Białystok

  Data publikacji: wczoraj

  Opis stanowiska: organizacja transportu stała realizacja zamówień w zakresie transportu międzynarodowego dbanie o wysoką jakość świadczonych usług transportowych koordynacja działań operacyjnych związanych z...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Kennametal
  Lokalizacja: podlaskie,

  Data publikacji: wczoraj

  Project Manager – Metal cutting – Remote This role is responsible for managing, through direct influence, the overall coordination and execution of small to mid-size projects with hundreds of thousand dollars budget....

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  logo praca podlaskie ciemne