Oferty pracy

Praca: Młodszy Specjalista / Specjalista / Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Wydziale Wymiany Informacji i Cyfryzacji Kontroli w Departamencie Kontroli

Młodszy Specjalista/Specjalista/Starszy Specjalista/Główny Specjalista
w Wydziale Wymiany Informacji i Cyfryzacji Kontroli
w Departamencie Kontroli

Numer ogłoszenia: DK/21/72

Miejsce pracy: Warszawa/Centrala NFZ lub w TWK, w siedzibach oddziałów wojewódzkich NFZ

2 etaty / umowa o pracę

Termin składania ofert: 23.04.2021 r.

Szczegóły oferty

 

GŁÓWNE ZADANIA:
 • opracowywanie sprawozdań okresowych w zakresie kontroli świadczeń opieki zdrowotnej, ordynacji i refundacji recept;
 • opracowywanie okresowych informacji zbiorczych z realizacji działalności kontrolnej;
 • inicjowanie i realizowanie czynności sprawdzających, o których mowa w art. 61w ustawy o świadczeniach w zakresie dotyczącym świadczeń opieki zdrowotnej oraz przygotowywanie dokumentów określających sankcje, określone w art. 61x ustawy o świadczeniach;
 • prowadzenie dokumentacji czynności, o których mowa w pkt powyżej;
 • prowadzenie rejestrów:
  • upoważnień i realizacji kontroli przeprowadzanych przez departament,
  • wniosków o przeprowadzenie kontroli doraźnych,
  • dni kontroli przeprowadzanych przez podmioty wskazane w pkt 7,
  • czynności, o których mowa w pkt 3 i w ust. 8 pkt 15,
  • zażaleń, o których mowa w art.160 ustawy o świadczeniach w zakresie dotyczącym kontroli wszczętych od dnia 1 czerwca 2019 r., i czynności sprawdzających;
 • współpraca z podmiotami określonymi w art. 61b i 61c ustawy o świadczeniach w zakresie wymiany informacji i danych;
 • monitorowanie liczby dni kontroli przeprowadzanych przez departament oraz podmioty określone w art. 61c ustawy o świadczeniach u świadczeniodawców, osób uprawnionych w rozumieniu ustawy o refundacji i w aptekach;
 • przeprowadzanie analizy informacji i danych przekazanych przez podmioty określone w art. 61b i 61c ust. 1 ustawy o świadczeniach i przekazywanie wniosków z tych analiz do Wydziału Analiz Kontrolnych i Wydziału Realizacji Kontroli;
 • współpraca z Wydziałem Realizacji Kontroli oraz Terenowymi Wydziałami Kontroli I-XVI przy opracowywaniu zbiorczych informacji o wynikach kontroli koordynowanych;
 • określanie potrzeb departamentu w zakresie pozyskiwania informacji i danych od podmiotów określonych w art. 61b i 61c ust. 1 ustawy o świadczeniach i kierowanie wystąpień do tych podmiotów;
 • przygotowywanie i udostępnianie podmiotom określonym w art. 61c ust. 2 ustawy wymaganych dokumentów i informacji;
 • opracowywanie procedury bezpieczeństwa komunikacji przy realizacji zadań określonych w art. 61b i 61c ustawy o świadczeniach;
 • zapewnienie bezpieczeństwa przekazywania przez departament informacji i danych do podmiotów zewnętrznych;
 • współpraca z Terenowymi Wydziałami Kontroli I- XVI w zakresie zapewnienia komunikacji z podmiotami kontrolowanym, w sposób zgodny z wymogami określonymi w art. 61za ustawy o świadczeniach;
 • określanie, w oparciu o własne analizy oraz informacje przekazane z Terenowych Wydziałów Kontroli I- XVI i Wydziału Analiz Kontrolnych, potrzeb związanych ze wsparciem informatycznym realizacji zadań, o których mowa w dziale IIIA ustawy o świadczeniach;
 • przedstawianie wniosków i rekomendacji dotyczących wsparcia informatycznego realizacji zadań, o których mowa w dziale IIIA ustawy o świadczeniach;
 • współpraca z departamentem Informatyki w zakresie budowania systemu informatycznego wspierającego działalność kontrolną;
 • współpraca z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Centrali Funduszu w zakresie zapewnienia elektronicznego obiegu dokumentacji prowadzonej przez Departament,
 • wsparcie techniczne realizacji zadań Departamentu.
WYMAGANIA:


Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe - preferowane wykształcenie informatyczne, administracyjne, ekonomiczne, zdrowie publiczne;
 • minimum 5 lat pracy zawodowej na stanowisko głównego specjalisty;
 • minimum 4 lata pracy zawodowej na stanowisko starszego specjalisty;
 • minimum 3 lata pracy zawodowej na stanowisko specjalisty;
 • minimum rok pracy zawodowej na stanowisko młodszego specjalisty.

Wymagania dodatkowe:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za popełnione z winy umyślnej przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • doświadczenie zawodowe w obszarze analizy danych;
 • ukończone kursy/szkolenia/studia podyplomowe z zakresu zagadnień dotyczących analiz i opracowań statystycznych;
 • doświadczenie zawodowe w podmiotach realizujących umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub jednostkach organizacyjnych NFZ na stanowisku obejmującym podobny zakres obowiązków;
 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office (Excel, Word, PowerPoint);
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • komunikatywność i kreatywność.

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • podpisany kwestionariusz osobowy;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia (zaświadczenie o wykonaniu umowy zlecenia) lub prowadzenia działalności gospodarczej;
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi;
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią aplikowanie.

 

ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dostępni pod adresem e-mail: rekrutacja@nfz.gov.pl.

APLIKUJ TERAZ

PODOBNE OFERTY PRACY

Physical Threat Intelligence Specialist


Luxoft

Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: 2021-04-29

Proactively collect, analyse and disseminate threat intelligence to stakeholders across the region (e.g. verbal briefings, presentations and written reports) Identify and monitor threat intelligence across multiple...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Sport Premium Sp. z o.o.
Lokalizacja: podlaskie, Grajewo, Bielsk Podlaski, Łomża, Zambrów, Łapy, Augustów, Siemiatycze

Data publikacji: 2021-05-17

ZADANIA: sprzedaż powierzchni informacyjno-reklamowej do nośników zewnętrznych oraz Internetu realizacja projektu kreującego pozytywny wizerunek firm na bazie stałych i nowych klientów reprezentowanie firmy i...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Centrum Psychoterapii “Pokonaj Lęk”
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: wczoraj

wykształcenie wyższe psychologiczne (5-letnie studia magisterskie) w trakcie 4 letniego studium psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym (minimum w trakcie 1 roku studiów) dostępność min. 10h w tygodniu (dni...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Luxoft
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: wczoraj

Development, Refactoring, Unit and Integration testing of applications Assistance in project configuration and requirements management processes Active participation in technical reviews Participation in technical analysis...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Luxoft
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: wczoraj

Responsible for infrastructure management for the team (DEV, QA, UAT and PROD environments) Develop Python or Bash scripts to automate deployment process Deploying configurations and application in each environment Debug...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

logo praca podlaskie ciemne