Oferty pracy

Praca: Młodszy specjalista

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku
Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Suwałki
Ogłoszenie o naborze Nr 133547

Warunki pracy

• Praca w terenie


• Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych (np. uciążliwości zapachowe na składowiskach odpadów, zmienne warunki atmosferyczne)


• Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)


• Praca przy komputerze powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy


• Praca zmianowa

Zakres zadań

 • bierze udział w realizowanych kontrolach przestrzegania przepisów o ochronie środowiska i decyzji ustalających warunki użytkowania środowiska
 • przygotowuje projekty zarządzeń i wystąpień pokontrolnych oraz projekty decyzji administracyjnych
 • pomaga w rozpatrywaniu i załatwianiu skarg, wniosków i interwencji z zakresu prowadzonych spraw
 • przygotowuje propozycje do planów kontroli w określonym zakresie
 • prowadzi rejestry i ewidencje dotyczące realizowanych kontroli, przygotowuje materiały i dane niezbędne do sporządzania sprawozdań, analiz i informacji z zakresu powierzonych spraw
 • współdziała z innymi organami kontroli, organami administracji państwowej, samorządu terytorialnego, organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości
 • udostępnia informacje o środowisku i jego ochronie w zakresie prowadzonych spraw

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość prawa: ustawa o Inspekcji ochrony środowiska, ustawa kodeks postępowania administracyjnego, ustawa Prawo ochrony środowiska, ustawa Prawo wodne, ustawa o odpadach, ustawa o nawozach i nawożeniu, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, ustawa o lasach, ustawa o dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania, ustawa o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, ustawa o substancjach zubażających warstwę ozonową
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

PODOBNE OFERTY PRACY

Urzędnik ubezpieczeń społecznych - stanowisko ds. rozliczeń


Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Lokalizacja: podlaskie, Suwałki

Data publikacji: 2024-02-16

Wydział Rozliczeń Kont Płatników Składek Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące Wymagania inne:

– WIĘCEJ INFORMACJI –

Urzędnik ubezpieczeń społecznych - stanowisko ds. obsługi dokumentacji


Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Lokalizacja: podlaskie, Suwałki

Data publikacji: 2024-02-16

Wydział Obsługi Dokumentacji Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące Wymagania inne:

– WIĘCEJ INFORMACJI –

Urzędnik ubezpieczeń społecznych - stanowisko ds. obsługi korespondencji


Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Lokalizacja: podlaskie, Suwałki

Data publikacji: 2024-02-16

Wieloosobowe stanowisko obsługi klientów i korespondencji Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące Wymagania inne:

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Dermie Pharm Sp z o.o.Sp.k.
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: dzisiaj

Twój zakres obowiązków Organizowanie pokazów, prezentacja zabiegów oraz sprzedaż urządzeń kosmetycznych w tym oczyszczania wodorowego, INNARI HTP, FRIZMI oraz LASER’IQ) w klinikach dermatologicznych i hotelach ze...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach
Lokalizacja: podlaskie, Suwałki

Data publikacji: wczoraj

Obsługa kasy fiskalnej, ekspozycja towaru, odbieranie dostaw, otwieranie i zamykanie sklepu, wystawianie towaru na regały, utrzymanie czystości. Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe Uprawnienia:...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach
Lokalizacja: podlaskie, Suwałki

Data publikacji: wczoraj

Wykonywanie i odbieranie telefonów, prowadzenie grafiku spotkań, współpraca z klientami zewnętrznymi, nawiązywanie kontaktu z nowymi klientami. Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe Uprawnienia:...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach
Lokalizacja: podlaskie, Suwałki

Data publikacji: wczoraj

Pomaganie dzieciom w czynnościach samoobsługowych, wydawanie posiłków i sprzątanie, dbanie o czystość w budynku oraz na terenie przynależącym do przedszkola, bieżące i okresowe sprzątanie pomieszczeń, pomoc w...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

logo praca podlaskie ciemne