Oferty pracy

Praca: Naczelnik wydziału

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Naczelnik wydziału
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 76034

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


Praca administracyjno - biurowa w siedzibie urzędu. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, elektryczne urządzenia biurowe).


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne pracy


Stanowisko pracy mieści się na parterze. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Urząd nie posiada windy oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Toalety niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Zakres zadań

 • Nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z ustalaniem zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów i programów wyznaczających ramy do realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
 • Nadzór merytoryczny nad przygotowaniem projektów opinii do projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów i programów wyznaczających ramy do realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
 • Nadzór oraz współdziałanie w zakresie prac związanych z postępowaniem w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (udział społeczeństwa, opinie organów, podawanie do publicznej wiadomości, rozprawa administracyjna);
 • Nadzór nad przygotowaniem projektu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i dla przedsięwzięć zlokalizowanych na terenach zamkniętych;
 • Nadzór nad przygotowaniem projektów postanowień określających warunki realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;
 • Współdziałanie i nadzór merytoryczny nad prowadzeniem spraw z zakresu gospodarki odpadami i ustawy prawo ochrony środowiska.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie ochrony środowiska lub wyższe i studia podyplomowe z zakresu ochrony Środowiska
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w tym co najmniej 2 lata w obszarze ochrony środowiska
 • znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
 • znajomość ustaw: Prawo ochrony środowiska, prawo wodne, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o ochronie przyrody,
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • umiejętność kierowania zespołem,
 • umiejętność analizy opracowań eksperckich
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • szkolenie z zakresu ocen oddziaływania na środowisko,
 • znajomość ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
 • znajomość Dyrektywy Rady w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne
APLIKUJ TERAZ

PODOBNE OFERTY PRACY

Naczelnik wydziału


Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: 2021-04-09

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca administracyjno - biurowa w siedzibie urzędu. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka,...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Leroy Merlin Polska Sp. z o.o.
Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: dzisiaj

Jeżeli: jesteś osobą odpowiedzialną i dobrze zorganizowaną; umiesz i lubisz majsterkować; lubisz pracę z ludźmi, jesteś nastawiony na realizację wspólnego celu; zależy Ci na bezpieczeństwie najbliższego...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


TP TELTECH Sp. z o.o.
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: dzisiaj

Zadania: realizacja zleceń klientów w zakresie systemów elektronicznych i elektrycznych zabezpieczenia technicznego montowanie urządzeń systemów alarmowych utrzymanie i konserwacja urządzeń systemów alarmowych...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS POLAND SP Z O O
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: dzisiaj

Location: Amsterdam, Netherlands What makes Cognizant a unique place to work? The combination of rapid growth and an international and innovative environment! This is creating a lot of opportunities for people like YOU -...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


ASTEK Polska
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: dzisiaj

We are looking for Java backend Developer for our Client. Start: ASAP Location: Remote Environment: As a java backend developer you will be responsible for Digital Pathology which aims to provide an image-based...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

logo praca podlaskie ciemne